Općina Vela Luka uputila je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području općine za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje u 2021.
U svrhu promicanja poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i ruralnog razvoja potpora će se odobriti korisniku za organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i izložbama poljoprivrednih proizvoda, priredbama koje promiču ekološku proizvodnju, te za izdavanje publikacija vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju i organizaciju seminara ili predavanja o poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu do 50 posto planiranih troškova.
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 4.000 kn za tekuću godinu.
Općinska načelnica donjela je i Odluku o sufinanciranju projekata u poljoprivredi. Po provedenom javnom natječaju za financiranje projekata u poljoprivredi Općine Vela Luka, a na temelju provedenog postupka provjere prijavljenih programa i projekata koje je proveo Upravni odjel za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo, utvrđuje se dodjela financijskih sredstava: Udruga maslinara „Promocija zaštićene oznake izvornosti – Korčulansko maslinovo ulje“ 14.600 kn i Udruga maslinara „Zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla“ 7.400 kuna. (Općina Vela Luka)