Općina Darda  za nadolazeću školsku godinu, kao i prethodnih godina, svim učenicima Osnovne škole Darda osigurat će sav dodatni obrazovni materijal.

Pod dodatnim obrazovnim materijalom podrazumijevaju se  besplatne radne bilježnice, kutije s radnim materijalima za tehnički odgoj, likovne mape i geografski atlas za učenike 5. razreda.

Radne bilježnice i radni materijali čekati će učenike prvoga dana škole na školskim klupama. (V.H., Općina Darda)