Nakon što je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održane 01. srpnja u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici usvojena Odluka o darovanju nekretnina u k.o Sveti Filip i Jakov, u svrhu izgradnje nove poduzetničke zone “Zona zanatskih i servisnih djelatnosti”, objavljen je i natječaj za prodaju nekretnina u sklopu poslovne zone, izvijestili su iz Općine…

Poslovna zona planirana je za obrtničke i zanatske radionice proizvodnih pogona male privrede i skladišta te u odabiru prostorno razvojne strukture, korištenja i namjene površina uzima u razmatranje i šire područje izvan svojih granica obuhvata. Od ukupne površine od 200 852 m² (20,09 ha) za zanatsko servisnu namjenu predviđeno je 159 839 m² (15,98 ha). Površine 33 građevinske čestice kreću se od oko 3000 m2 do oko 5000 m2, a od toga dvije veće čestice veličine su od oko 20 000 m2 . Prema tome svemu će se i formirati osnovna infrastruktura koju će kompletno osigurati i financirati Općina Sv. Filip i Jakov. Tržišna vrijednost nekretnina je oko 22 milijuna kuna, sukladno procjeni ovlaštenog procjenitelja.

Sam početak priče o poslovnoj zoni u općini Sv. Filip i Jakov započinje donošenjem Prostornog plana uređenja Općine kao i Odluke o osnivanju zone od strane Općinskog vijeća. Općinsko Poglavarstvo angažira Zavod za ekonomiku – Centar za poduzetništvo Varaždin koji izrađuje Program opravdanosti organiziranja Poduzetničke zone u Općini Sv. Filip i Jakov.

“Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov donijelo je dana 8. lipnja 2015.  Odluku o osnivanju Zone zanatskih i servisnih djelatnosti Sv. Filip i Jakov kojom je Zona formalno osnovana sukladno “Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture”. Također, Općina je tražila uvrštenje poduzetničke zone od strane Zadarske županije u “Plan razvoja poduzetničkih zona na području Zadarske županije” a sad nakon Odluke o darovanju nekretnina i svega postignutog objavljen je i natječaj za prodaju nekretnina,” rekao je Zoran Pelicarić, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov. Zona u kojoj će se odvijati utvrđene djelatnosti Općina Sv. Filip i Jakov u završnoj fazi opremiti će poslovnim inkubatorom te prometnom, komunalnom i energetskom infrastrukturom što uključuje pristupne ceste i ceste u zoni, vodoopskrbu i komunalnu infrastrukturu, instalacije oborinske odvodnje i kanalizacije u zoni, priključak na vanjske instalacije, trafostanice, javnu rasvjetu i električne priključke…

Općina osim što će uložiti proračunska sredstva za izgradnju i opremanje poduzetničke zone, nastojat će i raznim drugim olakšicama omogučiti poduzetnicima povoljnije poslovanje u zoni. Karakter zone biti će namijenjen prvenstveno proizvodnim, prerađivačkim, zanatskim i servisnim djelatnostima. “Nadam se da će “Poduzetnička zona Sv. Filip i Jakov” koja je već neko vrijeme glavni fokus cijelokupnog općinskog tima, postati temelj za stvaranje zaposlenih i razvitak poduzetništva na našem području, Poslovna zona omogućiti će racionalizaciju poslovanja obrtnika i poduzetnika te pridonijeti općem gospodarskom razvoju Općine Sveti Filip i Jakov. Na taj način potaknut će se stimulativni uvjeti za poslovna ulaganja, a karakter zone biti će namijenjen prvenstveno proizvodnim, prerađivačkim, zanatskim i servisnim djelatnostima” rekao je Zoran Pelicarić, načelnik Općine Sv. Filip i Jakov. U Općini također smatraju da je važnost poduzetniĉkih zona upravo osigurati povoljnije uvjete s aspekta prostora, objekata, prometne i komunalne infrastrukture čime se “kreira pozitivno poslovno okruženje koje potiče osnivanje i rast privrednih subjekata, te dolazak stranih investitora”.

“Osnivanjem ove poduzetničke zone i objavom natječaja nastoji se pridonijeti razvoju poduzetničke infrastrukture kako bi se stvorili uvjeti za poticanje stvaranja novih tvrtki te potaknuo početni razvoj i tekuće poslovanje postojećih gospodarskih subjekata”, rekao je Pelicarić. (Općina Sv.Filip i Jakov/BnM-portal.com/)