U cilju dostupnosti mještanima za odlaganjem glomaznog otpada, a u suradnji sa tvrtkom ČISTOĆA d.o.o., u dvorištu općine nalaze se kontejneri za prikupljanje glomaznog otpada.

Namjera je olakšati mještanima odlaganje glomaznog otpada i djelovati u prevenciji i cilju zaštite okoliša. Svaki korisnik ČISTOĆE d.o.o. koji uredno ima plaćene račune može svoj glomazni otpad zbrinuti svakim radnim danom od 8:00 do 16:00 sati u prostoru dvorišta Općine Petrijanec potpuno besplatno.

Potrebno je kontaktirati na broj mobitela 098/405-566 (Denis) ili doći osobno na adresu Petrijanec, Vladimira Nazora 157 te izreći ili  dostaviti potrebne podatke prilikom predaje otpada: točnu adresu  s koje se odvozi glomazni otpad,  prezime i ime vlasnika građevine na toj lokaciji,  šifru korisnika (nalazi se na računu ČISTOĆE) te  vrstu i količinu krupnog (glomaznog) otpada.

Obavezno je prisustvovati prilikom predaje/preuzimanja krupnog (glomaznog) otpada te tom prilikom predati kupon (ispunjen i potpisan – besplatan kupon pripremit će se tijekom primopredaje otpada). (Općina Petrijanec)