Među 10 projekata za koja su osigurana sredstva kroz program Slavonija, Baranja i Srijem za Vukovarsko-srijemsku županiju, nedavno potpisanim ugovorom na sjednici Savjeta, je i projekt obnove dvorca Khuen Bellasi u Nuštru vrijednosti 105 milijuna kuna. Sredstva za izradu projektno tehničke dokumentacije vrijednosti oko 1,3 milijuna kuna osigurana su ranije.

Kako nam kažu u Razvojnoj agenciji VSŽ, 03. srpnja 2020. godine, Općina Nuštar kao prijavitelj i Vukovarsko-srijemska županija kao partner, a u suradnji s Razvojnom agencijom započeli su s provedbom projekta ‘’Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru’’ vrijednog ukupno 1.294.183,00 kn za koji su sredstva osigurana u okviru Poziva za iskaz interesa za  dodjelu nepovratnih sredstava  iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” godine za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Iznos od 1.100.055,55 kn su bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

Cilj ovog projekta je u razdoblju provedbe, od 1. travnja 2020. godine do 30. studenoga 2023. godine, izraditi drugi dio projektno-tehničke dokumentacije, a kojim bi se omogućila daljnja revitalizacija dvorskog sklopa Khuen-Belassy.

Rezultat ovog projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za četiri zgrade dvorskog sklopa Khuen-Belassy u Nuštru, koja će biti nadopuna do sada izrađenoj projektnoj dokumentaciji, a kao temelj za izvođenje radova na rekonstrukciji i/ili izgradnji.

Kompleks dvorca Khuen-Belassy, kažu u Razvojnoj agenciji, bit će u službi zainteresiranoj široj javnosti što će imati pozivan utjecaj na turističkim, gospodarskim, društvenim i razinama nacionalnih i javnih politika EU. Obzirom na kulturno-turistički potencijal ovoga kraja potrebno je ulagati u sektore kulture i turizma kako bi se pridonijelo društveno-gospodarskom rastu, održivom razvoju i porastu broja zaposlenih na ovom području. Očekuje se da će ispunjenje očekivanih rezultata potaknuti gospodarski razvoj općine Nuštar, kao i Vukovarsko-srijemske županije, a multiplicirajući učinak ovog projekta predstavlja dobar primjer sufinanciranja projekata usmjerenih prema potpori razvoja kulture, turizma i u konačnici gospodarstva što direktno pridonosi povećanju konkurentnosti tih grana te smanjenju negativnih demografskih kretanja s kojima se suočava Vukovarsko-srijemska županija, zaključuju.

Dvorac u Nuštru sagrađen je početkom 18. stoljeća. Gradnja najstarijeg, baroknog dijela dvorca, kao i sam odabir Nuštra za sjedište vlastelinstva, djelo je grofa Maximiliana Eugena Gosseaua d’Heneffa. Vrlo kratko dvorac je bio i u vlasništvu baruna Franje Trenka, a u njemu je svojevremeno živio i hrvatski ban Khuen-Belassi (Hedervary). Dvorac čini iznimno vrijedna kompozicija dvorskih zgrada, velikog i malog dvorca i gospodarskih zgrada te perivoja. Površina velikog dvorca iznosi 2500 m², a maloga s pomoćnim zgradama 1600 m². Posebnosti velikog dvorca su elementi tradicijske narodne arhitekture na pročelju i u unutrašnjosti. (L.K.)