Lovas i Opatovac ovih su dana jedno veliko gradilište. U tijeku su radovi asfaltiranja nerazvrstanih cesta (lovaska ulica Ante Starčevića i S. Radića) te pripadajućih parking prostora.

Paralelno s ovim projektom, saniraju se oštećenja na ostalim prometnicama, kao i na parking prostoru ispred lovaske katoličke crkve. U realizaciji je I projekt rekonstrukcije nogostupa (u lovaskim ulicama – Vukovarska, M. Gupca, S. S. Kranjčevića, T. Ujevića i Mlinska), a nastavlja se obnova nogostupa i u naselju Opatovac.

U športskom centru Lovas pri samom su kraju radovi na izgradnji modernog dječjeg igrališta. Djelatnici općinskog komunalnog pogona, osim održavanja javnih zelenih površina, trenutno rade na izgradnji grobnica na katoličkom groblju u Lovasu.

 

U Opatovcu su također pri završetku radovi na sanaciji državne ceste DC2 te pripadajuće komunalno uređenje – izgradnja parkinga, nogostupa i stepeništa. Završetkom ovih projekta, vrijednih gotovo 2,5 milijuna kn, ova mjesta zasjat će novim sjajem. (Općina Lovas)