Općina Lobor raspisala je javni natječaj za prodaju 30-ak nekretnina u svojem vlasništvu, građevinskih i poljoprivrednih zemljišta te građevina, putem prikupljanja pisanih ponuda.

U javnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke i pravne osobe, a kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena, pri čemu ponuda mora u potpunosti odgovarati uvjetima natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. srpnja 2024. godine do 15 sati, a ponude je potrebno dostaviti poštom ili predajom neposredno u Općinu Lobor na adresu: Općina Lobor, Trg svete Ane 26, Lobor, 49253, s naznakom: „Ponuda na javni natječaj za prodaju nekretnina – NE OTVARAJ”.

Općina će novom vlasniku izdati tabularnu ispravu za upis vlasništva na kupljenim nekretninama nakon isplate kupoprodajne cijene u cijelosti, što uključuje i kamate obračunate na zakašnjelu uplatu.

Popis za prodaju ponuđenih nekretnina s adresama i zemljišnoknjižnim podacima, početna cijena nekretnine i namjena nekretnine, kao i sve ostale informacije o raspisanom natječaju, nalaze se na službenim internetskim stranicama Općine Lobor.

Općinska načelnica i saborska zastupnica Ljubica Jembrih pozvala je sve zainteresirane, a pogotovo mlade obitelji, da se odazovu natječaju.

– Riječ je o 30-ak čestica koje smo odlučili prodati po pristupačnim cijenama, formiranim po procjeni sudskog vještaka, kako bismo privukli ljude u našu općinu. Te su čestice dobivene po Zakonu i rješenjima o nasljeđivanju od osoba koje su na svojoj čestici imale dug po nekoj osnovi, a nasljednika nema ili su se nasljednici odrekli čestice zbog duga. Nakon prodaje nekretnina, Općina dobivenim sredstvima zatvara nastalo dugovanje po česticama – pojasnila je Jembrih i dodala da interesa za kupnju svakako ima pa podsjetila na javni poziv za mlade.

– Za mlade obitelji imamo pripremljen i javni poziv s četiri mjere kako bismo im pomogli u rješavanju stambenog pitanja, bilo da je riječ o gradnji kuće, kupnji ili adaptaciji kuće ili stana ili pak sufinanciranju kamata kredita – poručila je Jembrih, dodavši da je javni poziv za mlade također dostupan na službenim internetskim stranicama Općine.

Dodajmo da zainteresirane osobe mogu za vrijeme trajanja natječaja obići nekretninu koja je predmet natječaja svaki radni dan, odnosno od ponedjeljka do petka, u vremenu od 10 do 14 sati, uz obaveznu prethodnu najavu najmanje jedan dan ranije, na broj telefona: 049/430-531 ili mail: opcina@lobor.hr. (Općina Lobor)