Novi kamion za odvojeno prikupljanje otpada, vrijedan gotovo 100 tisuća eura, odnosno 748.120 kuna, (s PDV-om) uskoro stiže ‘Lipkom servisima’, komunalnom poduzeću općine Lipovljani. Do kraja srpnja, novo komunalno vozilo bit će izrađeno u Tehnix-u i predano ‘Lipkom servisima’ na korištenje.

Nakon provedenog javnog natječaja, ugovor o isporuci novog komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpada, u ponedjeljak, 7. lipnja, u Lipovljanima su potpisali Davor Živković, direktor poduzeća ‘Lipkom servisi’ i Željko Horvat, zamjenik predsjednika kompanije Tehnix iz Donjeg Kraljevca.

Potpisivanju ugovora prisutan je bio i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, koji je čestitao Tehnixu na uključivanju u javni natječaj i ekološki projekt ‘Zeleni Lipovljani’, a Davoru Živkoviću na uspješnom provođenu tog ekološkog projekta, sufinanciranog iz kohezijskog fonda EU.

Poslove na tjednom prikupljanju otpada, na području općine Lipovljani, djelatnici ‘Lipkom servisa’ već godinama obavljaju s kamionom koji je kupljen kao rabljeno vozilo. Iako ga čuvaju i redovito servisiraju, troškovi održavanja rabljenog vozila su znatno veći nego novog vozila. A kako su kamioni za odvoz različitog vozila, zapravo specijalna vozila, s raznovrsnom specijalnom opremom, njihova nabavka jako je skupa, i do sada si to lipovljansko komunalno poduzeće nije moglo priuštiti.

Zato su ‘Lipkom servisi’ i Nikola Horvat, načelnik općine Lipovljani, zajednički osmislili ekološki projekt ‘Zeleni Lipovljani’, s ciljem povećanja udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu s područja općine Lipovljani, te tako doprinijeti i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta otpada.

Projekt ‘Zeleni Lipovljani’ obuhvaća nabavu komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, metala, biootpada, plastike, tekstila, stakla i krupnog, glomaznog, komunalnog otpada, na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge i putem reciklažnog dvorišta. Osim nabave novog komunalnog vozila, projekt ‘Zeleni Lipovljani’ planira provedbu obrazovno-informativne aktivnosti vezanih uz prikupljanje i sortiranje otpada.

Ekološki projekt ‘Zeleni Lipovljani’, komunalnog poduzeća ‘Lipkom servisi’ i Općine Lipovljani, vrijedan je 759.775 kuna, a sa 516.587 kuna ga sufinancira Europska unija kroz Operativni program konkurentnost i kohezija. Traje od kraja siječnja do kraja rujna ove godine, i doprinijet će poboljšanju usluga zbrinjavanja i sortiranja cjelokupnog otpada s područja općine Lipovljani.

Dolazak Željka Horvata, zamjenika predsjednika kompanije Tehnix, u Lipovljane, iskorišten je i za razgovor o drugim projektima Općine Lipovljani. Razgovaralo se o mogućnostima proširenja poslovne suradnje s najuspješnijom hrvatskom tvrtkom na području proizvodnje opremu za ekološku zaštitu, o potrebi izgradnje aglomeracije i pročistača otpadnih voda na lipovljanskom području, a obiđena je i lokacija budućeg dječjeg vrtića, što je jedan od najvažnijih projekata u novom mandatu načelnika općine Nikole Horvata. (Općina Lipovljani)