EKO Prijava je IT rješenje za prijavu problema na određenoj lokaciji. Pogodna je za prijavu komunalnih, građevinskih i cestovnih problema, ali se lako može prilagoditi i ostalim potrebama koje zahtijevaju točan dokaz (foto) i vrijeme problema.

Mobilna aplikacija ima jednostavan i brz sustav koji omogućava brzinsku prijavu uz točnost informacija kao i arhivu istih. Korisnik aplikacije mora fotografirati problem i naglasiti koji je razlog fotografiranja dok će aplikacija automatski zapisati lokaciju (adresu), datum i vrijeme fotografije, razlog prijave i na kraju će zabilježiti i tko je poslao prijavu.Sustav unutar Općine će instantno primiti sve  prijave.

Od korisnika aplikacije zahtijeva se da budu registrirani, a što se može napraviti preko obrasca na službenim stranicama općine ili telefonski na 047/581-298. Razlog zašto se korisnici moraju registrirati je izbjegavanje onih prijava koje nemaju nikakve veze s općinom i svrhom same aplikacije, a koja bi svim stanovnicima trebala pomoći da se što brže evidentiraju i riješe komunalni problemi. (Općina Josipdol)