Općina Lovas bori se kao i većina slavonskih općina s iseljavanjem stanovnika. No, posljednjih godina kvaliteta života je podignuta kroz niz demografskih mjera. Tako se sufinancira nabava prve nekretnine, daju se izdašne naknade za rođene bebe,  obiteljima s petoro i šestoro ili više djece isplaćuju redovne mjesečne naknade, financira se nabava svih radnih bilježnica i pomoćnih materijala za sve učenike osnovne škole, a prvašićima i džeparac u iznosu od 500 kuna po učeniku, prehrana za svu djecu je besplatna, kao i niz sportskih aktivnosti.

Kako nam je u intervjuu rekla načelnica Tanja Cirba velik dio projekata realizira se kroz EU i nacionalna sredstva –  od uređenja vrtića, škole, dječjih igrališta.. do nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, projekta Zaželi

Pri usvajanju proračuna rečeno je da se većina projekata planira financirati kroz EU sredstva. Imate li već neke konkretne koje ste prijavili ili koji su odobreni? Te, koje bi realizirane izdvojili?

– Vlastita proračunska sredstva Općine Lovas su relativno mala i iznose cca 2,5 milijuna kuna. Stoga nam je nužno projekte planirati i realizirati uz pomoć sredstava EU fondova te državnog proračuna. Uz pomoć Razvojne agencije TINTL prijavljujemo brojne projekte i javljamo se na gotovo sve nama prihvatljive natječaje. Proveli smo projekt ZAŽELI –FAZA II, vrijedan ukupno 2,3 milijuna kuna, a trenutno je aplicirana provedba III. faze projekta. U Programu ruralnog razvoja,  izgradili smo moderno dječje igralište vrijedno 325 tisuća kuna. Na isti natječaj, koji provodi LAG Srijem čija smo članica, prijavili smo i izgradnju vanjskog stolnoteniskog igrališta u naselju Opatovac.

Od provedenih projekata izdvojila bih FED CCNET-a,  financiranog sredstvima IPA CBC Hrvatska – Srbija, vrijednosti 720 tisuća eura putem kojeg smo uz niz aktivnosti izgradili i lovaski Centar kompetencija – sinergija poljoprivrede i turizma.

Posredstvom Fonda za energetsku učinkovitost nabavili smo spremnike  za odvojeno prikupljanje otpada – plastike i papira za sva domaćinstva, kao i kompostere,  nadopunili zelene otoke spremnicima za tekstil, a za najmlađe u osnovnoj školi Lovas, područnoj školi u Opatovcu  te dječjem vrtiću setove  za dječje razvrstavanje otpada u obliku raznih životinja. Partner smo na projektu Centar za održivi razvoj lokalne zajednice Općine Lovas u kojem se svakodnevno provode niz aktivnosti na očuvanju starinskih tradicijskih  zanimanja, edukacije i radionice za najmlađe, arheološke, ekološke i glumačke radionice, a uspostavljen je i laboratorij za recikliranje plastike, kao i šivaona za tradicijska zanimanja.

Sa Središnjim uredom za demografiju, proveli smo i projekt uređenja dvorišta dječjeg vrtića Lovas, vrijedan 260 tisuća kuna, u kojem smo izgradili novo dječje igralište i pripadajuću opremu. U naselju Opatovac, uz sufinanciranje Hrvatskih voda, završili smo obnovu cjelokupnog vodoopskrbnog sustava te izgradili dio kanalizacijskog sustava ispod državne ceste. U projekt asfaltiranja nerazvrstanih cesta i nogostupa u oba naselja uložili smo u proteklom  periodu 800 tisuća kuna. Odradili smo i niz „manjih“ projekata, poput nabavke opreme za lovasku knjižnicu, nasipanja poljskih putova, izgradnje sustava za navodnjavanje na teniskim terenima i sl. Ovih dana završili smo i projekt obnove Doma kulture u Opatovcu, vrijedan 280 tisuća kn, financiran sredstvima Ministarstva kulture i općinskog  proračuna. Također, upravo su  završeni radovi na obnovi Osnovne škole Lovas – uređenje zidova i  ličenje te dogradnja sustava za grijanje, financirani sredstvima Vukovarsko-srijemske županije. Kako bi vrtićka godina počela u lijepom i osvježenom prostoru, ovih dana provode se i završni radovi na uređenju prostora dječjeg vrtića, koje samostalno financiramo.

Osim spomenutih, ima i još nekoliko većih koji se provode…

– Prvi od njih je izgradnja međunarodnog Zimovnika na Dunavu u Opatovcu, projekt vrijedan nešto više od 48 milijuna kn. Financiran je sredstvima Europskog kohezijskog fonda (85%) te sredstvima državnog proračuna (15%). U projektu će biti izgrađeno 700 m obaloutvrde, 23 veza za brodove, privezna oprema, obalne građevine i uređen akvatorij. Nositelj projekta je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a nadamo se da će njegovim završetkom krajem 2023. godine, biti otvorene nove mogućnosti razvoja našeg područja, naročito u sferi riječnog turizma.

Iznimno važan projekt nam je i izgradnja spomen područja „minskoga polja“ u Lovasu, vrijedan 3 milijuna kuna, kojim će se odati dužna počast svim stradalim mještanima u Domovinskom ratu, njih ukupno 90. Projekt zajedno financiraju Općina Lovas i Ministarstvo hrvatskih branitelja i njegov završetak se očekuje do kraja ove godine. Izgradnjom ove veličanstvene skulpture dobit ćemo još jedan značajan objekt na ruti ratnog turizma.

Imate i svoju Razvojnu agenciju – koliko to pomaže u bržoj reakciji i u konačnici povlačenju sredstava? 

– Razvojna agencija „TINTL“ obuhvaća područje općina Tovarnik, Tompojevci, Stari Jankovci i Lovas te grada Iloka. Većinu projekata razvijamo, apliciramo i provodimo uz stručnu pomoć agencije. Dugogodišnje iskustvo i mladi, stručni kadrovi unutar agencije rezultiraju velikom uspješnosti u radu.

Koliki je iznos povučenih sredstava?

– Ako govorimo o samo ovoj, 2022. godini, Razvojna agencija TINTL je na svom (geografskom) području djelovanja do sada ukupno prijavila 110 projekta  vrijednosti 52,8 milijuna kuna, a ukupno je odobreno 57 projekta ukupne vrijednosti 25,9 milijuna kuna za lokalnu upravu. Za potrebe  gospodarstvenika ukupno je  prijavljeno 24 projekta vrijednosti blizu 3,3 milijuna kuna, a ukupno je odobreno pet projekata vrijednosti 1,2 milijuna kuna.

U proračun Općine 2019. godine povučeno je 1,9 milijuna kuna, godinu kasnije 1,7 milijuna, lani 2,7 milijuna i ove godine 451,9 tisuća kuna.

Tu je i niz projekata bitnih za mlade, demografiju… Zaželi, naknade za bebe, pomoć školarcima, stipendije, sufinanciranje prijevoza, pomoć mladim obiteljima…

– Da, već sam spomenula projekt pod nazivom „Centar za održivi razvoj lokalne zajednice Općine Lovas“ , koji provodimo u suradnji s udrugom za rehabilitaciju i edukaciju „Visoki jablani“ iz Rovinja, a koji je na neki način akcelerator lokalnog razvoja. Kroz projekt,  veliki broj domaćih i međunarodnih stručnjaka provodi više od 16 programa za unaprjeđenje kvalitete lokalnog života; od programa digitalnih kompetencija, 3D prinata i građanskog aktivizma, preko programa revitalizacije kulturne baštine, oživljavanja starih zanata, održivog gospodarenja lokalnim resursima, marketinga i promocije lokalnih proizvođača do organiziranja slobodnog vremena i društvenih aktivnosti za male i velike. Projekt je vrijedan nešto više od 1,9 milijuna kn i sufinanciran je sredstvima EU iz Europskog socijalnog fonda, u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali.

Što se tiče programa demografske revitalizacije, sadrži niz mjera kojima nastojimo mlade obitelji i djecu pratiti od samih početaka. Tako se općinskim sredstvima sufinancira nabava prve nekretnine u iznosu od 15 tisuća kuna, a vrlo izdašne su i naknade za novorođenu djecu (I. dijete – 7 , drugo dijete – 8, treće dijete 9, a četvrto i svako slijedeće dijete – 12 tisuća kn). Obiteljima s petoro i šestoro ili više djece isplaćujemo redovne mjesečne naknade u iznosu od 750, odnosno 1000 kn po obitelji. Djeca pohađaju vrtić po vrlo povoljnim cijenama od 360 kn mjesečno, dok je pohađanje za treće i svako slijedeće dijete besplatno. Provodimo također i besplatan program cjelogodišnje predškolske nastave za sve buduće prvašiće, u potpunosti financiran sredstvima općinskog proračuna. Svake godine, financiramo i nabavu svih radnih bilježnica i pomoćnih materijala za sve učenike osnovne škole, a prvašićima i džeparac u iznosu od 500 kuna po učeniku. Sufinanciramo također  školsku kuhinju tako da je prehrana za svu djecu besplatna. Srednjoškolcima sufinanciramo prijevoz do mjesta obrazovanja, a svim redovnim studentima isplaćujemo stipendije u iznosu od 750 kn mjesečno. Redovno godišnje nagrađujemo najbolje učenike osnovnoškolce i srednjoškolce. Općina Lovas financira i provedbu škole tenisa, nogometa, tambure i plivanja, koja je besplatna za svu djecu.

U brizi za našu stariju populaciju,  proveli smo dvije faze projekta ZAŽELI, vrijedne nešto više od 6 milijuna kn, u kojem skrbimo o 150 korisnika, starijih i nemoćnih osoba i upošljavamo 25 žena teško upošljivih kategorija. Rezultate za fazu III još uvijek očekujemo.

Kakva je demografska slika unazad nekoliko godina, popravlja li se trend?

– Nažalost, demografska slika još uvijek nije zadovoljavajuća i ne možemo govoriti o pozitivnom prirodnom prirastu. Dugogodišnja okupacija našeg područja za vrijeme Domovinskog rata, progonstvo i velika stradanja jedan su od uzroka odlijeva velikog broja stanovnika s područja naše općine. Trend odlaska mladih, prisutan na širem području istoka naše domovine, izražen je i u našoj općini, naročito nakon otvaranja europskih granica.  Smanjenju broja stanovnika značajno pridonose i povlastice prisutne u susjednoj jedinici lokalne samouprave tj. Gradu Vukovaru, gdje su niže stope poreza na dohodak i dobit, ali i druge povlastice, jedan od razloga preseljenja mladih obitelji.

Svakako je važno i otvarati radna mjesta – koliko na tom području i kako pomažete poduzetnicima, poljoprivrednicima…? Naša je analiza uostalom pokazala da ste među vodećima kod općina po izdvajanju za potpore poduzetnicima..

– Lokalna uprava i samouprava nužno mora biti servis svojim gospodarstvenicima. Jedan vid pomoći pružamo im i kroz već spomenutu Razvojnu agenciju TINTL, koja im pomaže u apliciranju razvojnih projekata. Tu im je na raspolaganju i Lokalna akcijska grupa „Srijem“ čija smo članica i koja ima sjedište u našoj općini.

Nadalje, moji prethodnici europskim sredstvima (PHARE/CARDS)  izgradili su na 10 ha poslovnu zonu s nizom pogodnosti, a nešto kasnije i Regionalni poslovni centar (IPA IIIC), koji je također na raspolaganju gospodarstvenicima.

Ove smo godine otkupili i nove poslovne prostore s nešto više od 2000 m2 prostora, čiju rekonstrukciju upravo projektiramo i koje ćemo, nakon izvršene obnove, staviti na raspolaganje našim poduzetnicima. Kroz Program potpora u poljoprivredi i Program gospodarskih potpora također nastojimo biti od pomoći.

Kako bi zaključno ocijenili godinu dana novog mandata.. teku li planovi kako su i zacrtani?

– Na kraju bih zaključila da, unatoč ovom teškom razdoblju i poremećajima na tržištu, možemo biti zadovoljni ostvarenim. No, pred nama je još puno posla, pripremljenih projekata i ideja s kojima smo se spremni „uhvatiti u koštac“, trenutno nešto opreznije jer nas čeka skupa i energetski zahtjevna zima. Htjela bih samo istaknuti da se svim ovim stvarima, projektima i programima, bavi niz mladih i stručnih ljudi, u kombinaciji s onim nešto  „iskusnijima“ te da smo svi zajedno spremni i dalje vrijedno i naporno raditi na dobrobit naših građana. (Lidija Kiseljak)