Općina Kloštar Ivanić  raspisala je Natječaj za dodjelu stipendija za školsku godinu 2021./22.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

1. Stipendije s liste poticanih struka i zanimanja:

UČENICI

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

-da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine

-da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00

-da se zanimanje ili struka učenika nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja

STUDENTI

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

-da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine

-da nisu apsolventi

-da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00

-da se zanimanje ili struka studenta nalazi na Listi poticanih struka i zanimanja

(sestrinstvo, fizioterapija, medicina, matematika – nastavnički smjer, fizika i tehnika – nastavnički smjer, elektrotehnika i informacijska tehnologija, računarstvo, strojarstvo, biologija i kemija – nastavnički smjer, fizika i informatika – nastavnički smjer, fizika – nastavnički smjer, fizika i kemija – nastavnički smjer, germanistika, logopedija, rehabilitacija, farmacija, glazbena pedagogija, rudarsko-geološko-naftni, informacijska i komunikacijska tehnologija).

2. Stipendije prema kriteriju izvrsnosti:

A) UČENICI

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

-da su redoviti učenici drugog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine

-da su završili prethodnu godinu školovanja s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,50.

B) STUDENTI

  • da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić
  • da su redoviti studenti druge i narednih godina studija bez ponavljanja godine
  • da nisu apsolventi
  • da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 uz minimalno 54 ECTS stečenih bodova.

3. Stipendije prema socijalnom kriteriju:

A) UČENICI

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

-da su redoviti učenici prvog i narednih razreda srednje škole bez ponavljanja godine

-da su završili prethodnu školsku godinu odnosno osmi razred s najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00 odnosno prvi i naredni razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50.

B) STUDENTI

-da su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Općine Kloštar Ivanić

-da su redoviti studenti prve i narednih godina studija bez ponavljanja godine

-da nisu apsolventi

-da su završili prethodnu školsku/akademsku godinu odnosno četvrti razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,50 odnosno prvu i narednu godinu studija s najmanjom prosječnom ocjenom od 3,00 uz minimalno 36 ECTS stečenih bodova.

Učenici i studenti se mogu prijaviti na natječaj za dodjelu stipendija u više kategorija, ali mogu ostvariti pravo samo na jednu stipendiju.

1.  Za školsku/akademsku godinu 2021./2022. dodijeliti će se:

UČENICIMA -25 stipendija, od toga:

a) s liste poticanih struka i zanimanja – 5 stipendija,

b) prema kriteriju izvrsnosti – 10 stipendija,

c) prema socijalnom kriteriju – 10 stipendija.

STUDENTIMA-15 stipendija, od toga:

a) s liste poticanih struka i zanimanja – 3 stipendije,

b) prema kriteriju izvrsnosti – 6 stipendija,

c) prema socijalnom kriteriju – 6 stipendija.

Ako se od predviđenog broja stipendija za dodjelu u određenoj kategoriji, javi manji broj kandidata koji ispunjavaju uvjete za dodjelu stipendija, nedodijeljene stipendije se pribrajaju prvoj sljedećoj kategoriji i time povećavaju broj stipendija za dodjelu u toj kategoriji.

2. stipendija se dodjeljuje za 10 (deset) mjeseci školske/akademske godine, počevši od 01.09.2021. za učenike odnosno 01.10.2021. za studente.

3. Mjesečna stipendija za učenike srednjih škola iznosi 550,00 kuna, a za studente iznosi 850,00 kuna.

4. Korisnik stipendije ne može pored stipendije Općine Kloštar Ivanić primati još jednu stipendiju.

5. Stipendija se vraća ukoliko korisnik stipendije ne upiše redovno narednu godinu školovanja odnosno studija, što potvrđuje potvrdom o upisu u narednu godinu školovanja u roku od 6 (šest) mjeseci od prestanka primanja stipendije.

6. Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodni značaj, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

A) 1. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema Listi poticanih struka i zanimanja je uspjeh u školovanju koji se izražava bodovima.

Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način:

UČENICI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale.

STUDENTI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista, na točnost od dvije decimale.

B) 2. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema kriteriju izvrsnosti su: uspjeh u školovanju i kriterij izvrsnosti.

Navedeni kriteriji izražavaju se bodovima koji se zbrajaju.

3. Uspjeh u školovanju boduje se na sljedeći način:

UČENICI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendiste koji se množi faktorom 4 (četiri) na točnost od dvije decimale.

STUDENTI

Broj bodova jednak je prosjeku ocjena pojedinog stipendista koji se množi faktorom 4 (četiri) na točnost od dvije decimale.

4. Izvrsnost kandidata boduje se na sljedeći način:

UČENICI

–   sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 2 boda

–  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 4 boda

–  za osvojeno 1. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 3 boda

–  za osvojeno 2. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 2 boda

–  za osvojeno 3. mjesto na županijskom natjecanju /smotri – 1 bod

–  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova

–  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova

–  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda

–  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova

–  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova

–  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova

Usporedno završena dva razreda – 10 bodova.

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u RH.

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

STUDENTI

–  rektorova ili dekanova nagrada – 5 bodova.

–  paralelno pohađanje 2 fakulteta – 10 bodova.

–  sudjelovanje na državnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade  – 2 boda

–  sudjelovanje na međunarodnom natjecanju, u slučaju neosvajanja prve tri nagrade – 4 boda

–  za osvojeno 1. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 6 bodova

–  za osvojeno 2. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 5 bodova

–  za osvojeno 3. mjesto na državnom natjecanju /smotri – 4 boda

–  za osvojeno 1. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 9 bodova

–  za osvojeno 2. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 8 bodova

–  za osvojeno 3. mjesto na međunarodnom natjecanju /smotri – 7 bodova

Državna i međunarodna natjecanja/smotre koje se boduju po kriteriju izvrsnosti trebaju biti priznata od strane ministarstva zaduženog za znanost, obrazovanje  i/ili  sport u Republici Hrvatskoj.

Pravo na bodovanje za natjecanja/smotre imaju i sportaši kategorizirani od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.

C) 5. Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije prema socijalnom kriteriju je socijalni status kandidata.

Socijalni status kandidata boduje se na slijedeći način:

UČENICI

a)    –  ako je učenik bez oba roditelja – 35 bodova,

–  ako je učenik, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za

uzdržavanje – 22 boda,

–  ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za

zapošljavanje –  40 bodova,

–  učenik sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili

– učenik sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja

– 9 bodova,

b)    – ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova,

-ako je  ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova,

– ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova.

STUDENTI

a)   – ako je student roditelj – 30 bodova,

– ako je student bez oba roditelja – 35 bodova,

– ako je student, odnosno njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava, korisnik pomoći za

uzdržavanje – 22 boda,

– ako su oba roditelja nezaposlena i vode se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje– 40 bodova,

– student sa braćom, te se brat ili sestra školuju izvan mjesta stanovanja – 18 bodova ili

– student sa braćom, te brat ili sestra pohađaju vrtić ili se školuju unutar mjesta stanovanja – 9 bodova

b) – ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 0,00 – 750,00 kn – 50 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 751,00 – 900,00 kn – 47 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 901,00 – 1.050,00 kn – 44 boda,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.051,00 – 1.200,00 kn – 40 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.201,00 – 1.350,00 kn – 37 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.351,00 – 1.500,00 kn – 34 boda,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.501,00 – 1.650,00 kn – 30 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.651,00 – 1.800,00 kn – 27 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.801,00 – 1.950,00 kn – 24 boda,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 1.951,00 – 2.100,00 kn – 20 bodova,

–  ako je ukupni dohodak po članu kućanstva 2.101,00 – 2.328,20 kn – 17 bodova.

6. Prednost u slučaju istog broja bodova ostvaruje se niže navedenim redoslijedom:

– roditelj stipendista hrvatski branitelj ili invalid Domovinskog rata,

– invaliditet stipendista,

– viša godina školovanja/studiranja,

– redoslijed primitka prijava.

Prijave na natječaj dostavljaju se  – do 22.10.2021. (Općina Kloštar Ivanić)