Zoran Kontak

Općina Popovac

Zoran Kontak diplomirani je ekonomist, a na čelu Općine je u trećem mandatu