TANJA CIRBA

Općina Lovas

Tanja Cirba na čelu Općine Lovas je od 2013. godine.

Rođena  je 02. listopada 1973. u Iloku. Živi u Lovasu, ul. Ljudevita Gaja 35a, udana, majka troje djece. Osnovnu školu završila je  u Iloku, a srednju ekonomsku u Vukovaru i Rijeci (zbog progonstva). Šesti stupanj ekonomskog obrazovanja stekla je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, a zvanje diplomirani novinar na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

Prije stupanja na dužnost načelnice dugi niz godina  radila je kao pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, također u Općini Lovas.

Predsjednica je Upravnog vijeća Razvojne agencije  TINTL te zamjenica predsjednika Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Srijem“, kao i članica Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne osobe u Vukovaru. Dopredsjednica je Županijskog odbora Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ.

Engleskim jezikom služi se aktivno, u govoru i pismu. Ima dugogodišnje iskustvo u radu na projektima financiranim EU sredstvima te sredstvima iz drugih domaćih i međunarodnih izvora. Kroz  više od 20 godina radnog iskustva, pored navedenog, surađivala je na realizaciji brojnih infrastrukturnih, društvenih, kulturnih, ekoloških i inih projekata. Aktivna je članica Udruge žena „Samo pozitiva“ Lovas.