Svemir Obilinović

OPĆINA NEREŽIŠĆA

Svemir Obilinović na čelu općine Nerežišća je od 2017. godina, a na izborima 2021. osvaja još jedan mandat.

Rođen 16.07.1966. u Supetru. Oženjen, otac dvoje djece. Osnovnu školu pohađao je u Supetru. Završio je srednju Upravnu školu u Splitu. 16. godina radio je u Matičnom uredu u Supetru. Nakon toga se zapošljava na Općinskom sudu u Supetru gdje radi dvije godine. Od 2004. pa do početka mandata načelnika općine Nerežišća, obavljao je poslove pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Nerežišća. Na tom radnom mjestu, radio je na rukovodećim poslovima, sudjelovao u pripremama odluka i provođenju projekata i strategije razvoja.