Srećko Vuković

OPĆINA BIZOVAC

Srećko Vuković rođen je 26. rujna 1966. u Osijeku. Osnovnu školu završio je u Bizovcu, a srednje obrazovanje stekao u Trgovinskom školskom centru, Osijek. Živi u Bizovcu. Oženjen je i otac troje djece

Od 1985. – 1994. radno iskustvo stekao je u PPK – u Valpovo, a od 1994. godine zaposlio se u Bizovačkim toplicama na radnom mjestu organizatora marketinga. Od 1995. obnašao je dužnost direktora Turističke zajednice Općine Bizovac. Od 2002. uposlen na mjestu zamjenika rukovoditelja službe marketinga u Bizovačkim toplicama. U vrijeme Domovinskog rata bio je aktivni pripadnik postrojbe Narodne zaštite, zamjenik zapovjednika Interventnog voda NZ u Bizovcu i pripadnik postrojbe 4.TD. Od 1994. predsjednik je Kulturno umjetničkog društva Bizovac.

Od 1995. – 2003. vršio je i dužnost direktora Turističke zajednice Osječko baranjske županije. Od 2000. – 2003. godine član stožera ekološko edukativne akcije «Volim Hrvatsku» Hrvatske turističke zajednice i predsjednik koordinacije pet slavonsko – baranjskih turističkih zajednica. Od 2001. – 2003. bio je predsjednik općinskog vijeća Bizovac. Napisao je i objavio prvu knjigu o povijesti Bizovca pod nazivom «Moj Bizovac» (2003.). Prigodom obilježavanja 30 godina rada Bizovačkih toplica napisao je i uredio jubilarnu brošuru «Bizovačke toplice 1974. – 2004». Prikupio je i izdao zbirku starih zapisa iz života mještana Bizovca, pripovjedaka i humoreski «Priče iz Bizovca» (2003.), autora Josipa Glavašića.

Urednik je prve zajedničke turističke image brošure Osječko ‐ baranjske i Vukovarsko ‐ srijemske županije Hrvatsko podunavlje (1997.) i turističko cestovne karte Slavonija i Baranja (1996.) Sudjelovao je i organizirao nastupe na promotivnim sajmovima turizma u zemlji i inozemstvu na kojima se poticala euroregionalna suradnja, te ujedno bio i jedan od pokretača Euroregionalne suradnje Dunav – Drava – Sava.

Od 2004. predsjednik turističkog vijeća TZO Bizovac u okviru kojeg se zalagao za agresivniju promidžbu bizovačke turističke ponude i svekoliko uređenje mjesta Bizovac. Jedan je od osnivača HDSSB‐a na području bizovačkog kraja. Obnaša dužnost predsjednika Izvršnog odbora HDSSB‐a općine Bizovac.
Član je Glavnog odbora Hrvatskog Demokratskog Saveza Slavonije i Baranje. Za svoj je društveni i kulturni rad primio više priznanja i pohvala.