Joško Dujmović

Općina Primorski Dolac

Joško Dujmović načelnik je u drugom mandatu