Davor Lončar

Općina Poličnik

Davor Lončar rođen je 8.10.1960. u Zadru s prebivalištem u mjestu Poličnik. 1975. završio je osnovnu školu u Poličniku, a od 1975. – 1979. pohađao je srednju školu u Zadru i stekao zvanje prometnog tehničara.

Do 1996. bio je zaposlen u tvrtkama „Maraska“ Zadar i „Luka“ Zadar. 1993. postao je prvi predsjednik Općinskog vijeća Općine Poličnik. Od 1996. do danas zaposlen je u Općini Poličnik na mjestu načelnika Općine Poličnik.

1997. upisao izvanredni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu. 2003. stekao je zvanje „Inženjer prometa“ na Sveučilištu u Zagrebu. U srpnju 2007. položio je certifikat za Korporativno upravljanje nadzornim odborom, a 2008. položio je certifikat u Jedinicama lokalne uprave i samouprave. Od rujna 1989. član je HDZ-a, od 1993. član je Općinskog odbora HDZ-a, a od 1997. član je županijskih odbora HDZ-a. Od 2004. predsjednik je Općinskog odbora HDZ-a.

Od 1.8.1991. do 31.1.1996. bio je dragovoljac Domovinskog rata, pripadnik i časnik HV. Oženjen je i otac je troje djece.