Blanka Stipčić Berić

Općina Kraljevec na Sutli

Za načelnicu je izabrana na izborima 2021. godine