Općine Pićan, Šolta i Kostrena izdvojile su lani za potpore poduzetnicima u odnosu na broj stanovnika najviše sredstava iz proračuna, gleda li se udjel u proračunu za potpore su najviše izdvojile Pićan, Draganić i Dubravica. U odnosu na 2019. za potpore su najviše sredstva povećale općine Matulji, Draganić i Goričan, odnosno gledajući u postocima Bale, Draganić i Trnovec Bartolovečki. Kostrena, Draganić i Matulji su u apsolutnom iznosu imali najveći rast sredstava za potpore u odnosu na 2017. godinu, prema relativnom pokazatelju Kurmovec, Pučišća i Fažana. Pokazuje to analiza napravljena iz konsolidiranih proračuna dobivenih iz FINA-e. 

Iz podataka je uzeta stavka subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora, bez poljoprivrednika i obrtnika, odnosno samo potpore poduzetnicima.

Kao i gradovi i županije i općine su se lani okrenule poduzetnicima kako bi kroz niz mjera pomogli u sačuvanju poslovanja i radnih mjesta, a uslijed posljedica koje je donijela korona, odnosno otežano poslovanje.

Općina Pićan izdvojila je lani za subvencije po stanovniku 648,69 kuna, Šolta 512,29 kuna, Kostrena 459,27 kuna, Dubravica 359,47 kuna, Rogoznica 289,43 kune, Draganić 251,50 kuna, Antunovac 198,43 kune, Lovas 191,88 kuna, Jesenje 160,81 kunu i Civljane 158,33 kune.

Gledajući udjel u proračunu namijenjen za subvencije poduzetnicima, također predvodi Pićan sa 13,36 posto, Draganić sa 10,31 posto, Dubravica sa 9,62 posto, Goričan 5,73 posto, Jesenje 5,37 posto, Šolta 4,80 posto, Antunovac 4,441 posto, Kostrena 3,22 posto, Vuka 2,73 i Lovas 2,68 posto.

Prema podacima koji su nam dostavljeni, velik dio općina u 2019. godini nije imao potpore za poduzetnike, a u 2020. da, pa su automatski imali i velik rast izdvojenih sredstava. Primjerice to je slučaj s općinom Matulji koja je u 2020. imala potpore u visini 630.081 kunu, za koliko je onda bilo i povećanje u odnosu na 2019. Općina Draganić povećala je sredstva za 626.856 kuna, Goričan lani uveo pa i imao rast potpora za 428.130 kuna, Šolta povećanje za 295.311 kuna, slijede općine Lovas, Čavle i Vuka koje su uvele potpore te za toliko imale i povećanje u odnosu na 2019., za 232.948 kuna u Lovasu, 195.791 u Općini Čavle i Općini Vuka za 176.091 kuna. Voćin je povećao sredstva za 155.180 kuna, Pučišća za 135.245 i Trnovec Bartolovečki za 121.854 kune. U relativnom iznosu povećanje su redom imale općina Bale za gotovo 3 tisuće posto, Draganić za tisuću posto, Trnovec Bartolovečki za 673,30 posto, Brdovec za 429,13 posto, Voćin za 402,79 posto, Fažana za 400 posto, Žakaje za 351,40 posto, Pučišća za 324,91 posto, Malinska -Dubašnica za 256,48 posto i Cernik za 186,03 posto.

U odnosu na 2017. godinu povećanje je najvećim dijelom vezano za uvedene potpore, pa je  tako povećanje najveće bilo u Kostreni za 1,9 milijuna kuna, koliko su i iznosile potpore u 2020. godini, 689.356 kuna u Općini Draganić, u Matuljima 630.081 kunu, Goričanu 428,130 kuna, Lovasu 232.948 kuna, Općini Čavle 195.791 kunu, Općini Voćin 193.706 kuna, Jesenju 178.807 kuna, Općini Vuka 176.091 kunu i Pučišću 149.495 kuna. U postocima, najveći je rast imala Općina Kumrovec, za 960 posto, Pučišća za 546 posto, Fažana za 400 posto, Blato za 320 posto, Trnovec Bartolovečki za 269 posto, Jesenje za 248 posto te Orle, Zlatar Bistrica, Draganić i Plaški za 100 posto, a s obzirom da potpore nisu imali 2017. godine.

Općina Kostrena po stanovniku je u 2020. izdvojila za potpore poduzetnicima 459,27 kuna, odnosno 3,22 posto proračuna. Riječ je o 1,9 milijuna kuna, što ju je svrstalo i u vodeće općine po rastu sredstava za potpore u odnosu na 2017. godinu, kada ih, prema podacima, nije niti davala poduzetnicima.

Lani je po prvi puta u svojoj povijesti, Općina Kostrena održala e-sjednicu Općinskog vijeća kako bi se što brže donijele mjere pomoći lokalnim poduzetnicima i izglasao novi Program očuvanja i poticanja poduzetništva Općine. Pored redovnih oblika potpore za poduzetnike početnike, poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje i subvencija kamate na poduzetničke kredite, Općina Kostrena donijela je novi Program mjera za očuvanje i poticanje poduzetništva kako bi pomogla poduzetnicima kod kojih je došlo do potpune ili privremene obustave obavljanja djelatnosti i pada poslovnih aktivnosti, a mjere će se u skladu sa situacijom i potrebama proširivati i prilagođavati. Odlučeno je da će im se sufinancirati troškovi najamnine i režijski troškovi  za period od tri mjeseca, dok će poslovni subjekti koji djeluju u prostorima u vlasništvu Općine Kostrena, njezinih ustanova i trgovačkog društva tih troškova za isti period biti u potpunosti oslobođeni. Poduzetnicima se je sufinancirao i dio režijskih troškova i  odgođena je naplata plaćanja naknade za koncesijska odobrenja.

Ove godine u cilju poticanja razvoja poduzetništva Općina subvencionira mjere i aktivnosti kao što su  troškovi pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika, nabavka opreme, novo zapošljavanje i samozapošljavanje, zapošljavanje i samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme, kamate na poduzetničke kredite,  razvoj djelatnosti na području Općine, troškovi polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškovi prekvalifikacije i doškolovanja, troškovi pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije, troškovi ulaganja u standarde kvalitete, troškovi izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije te  digitalizacija poslovanja. Za tu je svrhu osiguran iznos od 400.000 kuna.

Kostrena  već nekoliko godina nema prirez porezu na dohodak, među prvim je jedinicama lokalne samouprave  ukinula i porez na potrošnju.

Lovas je po stanovniku lani izdvojio 191,88 kunu za potpore poduzetnicima , odnosno 2,68 posto. Iznos je to od 232.948 kune, za koliko je imala i rast u odnosu na 2017. i 2019. godinu kada na stavci subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora nije zabilježen iznos za potpore poduzetnicima, ali da uključe li se obrtnici i poljoprivrednici.

Početkom godine objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora sukladno Programu potpora gospodarstvu na području Općine Lovas , a riječ je o potporama za nabavu opreme za djelatnost kojom se bavi,  Potpora za osnivanje novih gospodarskih subjekata,  Potpora za samozapošljavanje i zapošljavanje te Potpora za turističke programe/kapacitete. Za njih je u proračunu osiguran iznos od 150.000 kuna.

Za 630.081 kunu povećana su lani sredstva za potpore poduzetnicima u Općini Matulji u odnosu na 2017. i 2019., a također iz razloga što u te dvije godine na stavci subvencija nisu knjižena sredstva za potpore poduzetnicima.

Općina je među prvima izašla u susret poduzetnicima u vrijeme korone, od oslobađanja plaćanja komunalne naknade i umanjene zakupnine za one koji koriste poslovne prostore Općine.

Općina Fažana je za 400 posto povećala sredstva za potpore u odnosu na 2017. i 2019., s obzirom da u te dvije godine potpore nisu zabilježene.

Ove godine objavila je poziv za potpore kroz četiri mjere – Potpore novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima te uredima u djelatnosti slobodnih zanimanja, Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje te Subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita. (L.K.)