Kako pokazuju nedavno objavljeni podaci Državnog zavoda za statistiku o upisanim studentima iz gradova i općina u akademskoj godini 2021./2022., te na temelju tih podataka naša analiza, najveći broj upisanih došao je iz Viškova, Podstrane, Brdovca, Matulja, Čepina, Nedelišća, Ivankova, Konavla, Župe dubrovačke  i Bistre. U odnosu na broj stanovnika, najviše ih je upisanih bilo iz općina Dekanovec, Vuka, Kravarsko, Promina, Povljana, Vođinci, Mali Bukovec, Đelekovec, Jarmina te Breznički Hum. U odnosu na prethodnu akademsku godinu, najveći rast upisanih studenata došao je iz Brdovca, Dubrave, Darde,  Jelenja, Matulja, Plitvičkih Jezera…, a u relativnom iznosu, najveći rast  imale su općine Majur, Strahoninec, Pokupsko, Jagodnjak… Iz Viškova, Matulja i Podstrane došao je najveći broj upisanih doktoranada.

U zimskom semestru akademske godine 2021./2022. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bila su upisana 154 894 studenata, dok ih je godinu prije bilo upisano 155 627. Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 81,3% bilo je upisano na fakultete, 13% na veleučilišta i 3,9% na visoke škole, dok ih je 1,8% bilo upisano na umjetničke akademije.

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 53,3%, na sveučilišnom studiju fakulteta 61,1%, a na umjetničkim akademijama 66,3%.

Na redoviti studij bilo je upisano 72,6%, a na izvanredni studij 27,4% studenata. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 92,6%.

Prema znanstvenim i umjetničkim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (43,1%), slijedi područje tehničkih znanosti (26%), područje biomedicine i zdravstva (12,2%), područje humanističkih znanosti (6,3%), područje biotehničkih znanosti (4,6%), područje prirodnih znanosti (3,8%), umjetničko područje (2,1%) te interdisciplinarna područja znanosti (1,9%).

Podsjetimo da podaci iz eRudnika pokazuju da najviše maturanata upisuje  zagrebački Ekonomski fakultet, pa Sveučilište Sjever u Koprivnici, a slijede zagrebački Pravni fakultet, FER i Filozofski fakultet.

U 186 općina došlo je do povećanja broja upisanih studenata, u 36 je broj ostao isti, a u svima ostalima je broj upisanih studenata smanjen.

Najveća potpora općina prema studentima jesu stipendije. Država je od lani uvela mjeru besplatnog prijevoza uz simboličnu cijenu, koju pokriva većina županija.

Najveći broj upisanih studenata u akademskoj godini 2021./2022. došlo je iz Viškova, 530, iz Podstrane 456, Brdovca 44, Matulja 386, Čepina 375, Nedelišća 366, Ivankova 314, Konavla 306, Župe dubrovačke 302 i Bistre 262. U odnosu na broj stanovnika, najviše ih je upisanih bilo iz Općine Dekanovec, 129,9, iz Vuke 80,3, Kravarskog 64,7, Promine 58,3, Povljane 56,8, Vođinca 50,2, Općine Mali Bukovec 49,8, Đelekovca 49,2 te Jarmine i Brezničkog Huma 48,6 upisana studenta na 1.000 stanovnika. U odnosu na prethodnu akademsku godinu, najveći rast upisanih studenata došao je iz Brdovca, 35 više, iz Dubrave 27 više, 23 više iz Darde, iz Jelenja 19 više, po 15 više iz Matulja, Plitvičkih Jezera i Erduta, 14 više iz Pokupskog i Krapinskih Toplica te 13 više iz Općine Klakar. U relativnom iznosu, najveći rast upisanih studenata imale su općine Majur i Strahoninec, 100 posto, 43,75 posto ih je više bilo iz Pokupskog, 42,86 posto više iz Jagodnjaka, po 40 posto više iz Lišane Ostrovičke i Lokvičića, iz Povljane 35,71 posto više, Šodolovca 33,33 posto više, Vladislavaca 29,63 posto više te Općine Zrinski Topolovac 28,57 posto više.

Općina Viškovo je u ovoj akademskoj godini odobrila ukupno 44 nove studentske stipendije. Za studente koji su upisali fakultet unutar Primorsko-goranske županije za njih 10 stipendije se daju u iznosu od 66,28 eura mjesečno, a za 26 za deficitarna zanimanja mjesečna stipendija je 79,54 eura. Za one upisane izvan Županije, mjesečna stipendija za 6 studenata je 92,80 eura, a za dvoje koji se obrazuju za deficitarna zanimanja mjesečno dobivaju 106,05 eura.

Krajem prošle godine Općina Čepin donijela je odluku o visini stipendije od 800 kuna za 5 studenata, po jedna sportašima i invalidima, tri za one koji se obrazuju za deficitarna zanimanje te 5 za STEM područje.

Općina Ivankovo je za čak 118 studenata  u ovoj akademskoj godini isplatila 7.000 kuna jednokratne naknade.

Krajem prošle godine potpisano je u Općini Konavle 50 ugovora o stipendiranju uspješnih i darovitih studenata te studenata iz obitelji lošijeg imovnog stanja. Ukupno su potpisana 42 ugovora za uspješne i darovite studente te osam ugovora sa studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg imovinskog stanja.

Općina Dekanovec koja je imala najveći broj upisanih studenata na 1.000 stanovnika, za ovu akademsku godinu 4 studenta prve godine dobiva stipendiju u visini 800 kuna mjesečno.

Općina Plitvička Jezera dodijelila su za ovu akademsku godinu 10 novih stipendija, a studenti primaju mjesečno po 1.000 kuna.

Općina Brdovec koja je imala u prošloj akademskoj godini najveći rast upisanih studenata, također dodjeljuje stipendije, a ove godine ih je dobilo 10 studenata.

DZS je objavio i broj doktoranada iz općina. Podaci pokazuju da ih je najviše iz Viškova, Matulja, Podstrane, Župe dubrovačke, Kostrene, Nedelišća, Čepina, Medulina i Mača. Isti je poredak i po broju upisanih na 1.000 stanovnika. Najveći rast upisanih doktoranada imale su općine Župa dubrovačka, Mače, Babina Greda, Konavle, Pitomača, Krapinske Toplice, Sveti Križ Začretje, Vidovec, Plitvička Jezera i Darda. U postocima, najveći rast imale su općine Babina Greda, Konavle, Kloštar Ivanić, Sračinec, Virje, Pakoštane, Postira, Seget, Raša i Dekanovec. (L. K.)