Općina Štrigova izdvojila je u 2020. godini iz konsolidiranog proračuna najviše sredstava za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, a slijede Vladislavci, Brela, Lobor, Starigrad, Oprisavci, Semeljci, Mače, Mihovljan i Garčin. Po stanovniku najviše je izdvojila Općina Brela, pa Rogoznica, Tribunj, Sućuraj, Kolan, Štrigova, Starigrad, Brtonigla, Kostrena i Punat. U odnosu na prethodnu 2019. godinu najviše rast sredstava imala je Općina Biskupija, pa Rešetari, Klis, Gračišće…, a u odnosu na 2017. godinu općine Šenkovec, Šodolovci, Biskupija, Klis…Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna u 2020. godini.

Proračunska stavka Usluge unapređenja stanovanja i zajednice odnosi se na manje projekte u općinama koje pridonose kvaliteti života. Najviše je riječ o EU projektima, ulaganjima u gospodarske projekte, prometnice, infrastrukturu…  Naravno, svaka općina ima još niz drugih projekata, koji nisu obuhvaćeni tom stavkom, ali isto tako i još više utječu na razinu kvalitete.

Sredstva izdvojena unutar te stavke kretala su  se od tek nekoliko posto, ali u svega nekoliko općina do visokih 81 posto u Štrigovi. U 45 općina izdvajanja su bila veća od 50 posto, a u njih čak  157 veća od 30 posto. Došlo je i do znatnog porasta sredstava u odnosu na ranije godine, a što je vezano za prije svega realizaciju EU projekata.

Općina Štrigova je u 2020. godini izdvojila 81,45 posto iz proračuna za usluge unapređenja stanovanja i zajednice, Vladislavci 75,55 posto, Brela gotovo 75 posto, Lobor gotovo 71 posto, Starigrad blizu 70 posto, Oprisavci i Semeljci oko 68 posto, Mače i Mihovljani oko 66 posto te nešto manje općina Garčin. U odnosu na broj stanovnika, najveće je izdvajanje imala Općina Brela, 8,1 tisuću kuna, Rogoznica 7,2 tisuće, Tribunj blizu 6,8 tisuća kuna, Sućuraj nešto više od 6,6 tisuća, Kolan 6,5 tisuća, Štrigova 5,2 tisuće kuna, Starigrad 5,1, Brtonigla 5 tisuća, Kostrena 4,9 i Punat blizu 4,6 tisuća kuna po stanovniku za usluge unapređenja stanovanja i zajednice.

U odnosu na prethodnu 2019. godinu najviše rast sredstava imala je Općina Biskupija, porast od gotovo 600 tisuća posto,  pa Rešetari i Klis s rastom od preko 3 tisuće posto, preko tisuću posto povećala je sredstva Općina Gračišće, Zrinski Topolovac za nešto manje od tisuću posto, za oko 800 posto Mihovljani, Stari Jankovci za oko 650 posto, Brtonigla za oko 550 posto, Gradište oko 500 posto i Krnjak oko 430 posto. U odnosu na 2017. godinu općina Šenkovec je imala najveći rast, za 19,7 tisuća posto, Šodolovci za nešto manje od 5 tisuća posto, za blizu 4 tisuće porasla su sredstva u Biskupiji, u Klisu za oko 3,5 tisuća posto, Rešetarima, Preseki i Kukljici za nešto više od 2 tisuće posto, a između tisuću i dvije tisuće općinama Tordinci, Visoko i Civljane.

Kako je istaknuto prošlo ljeto, na obilježavanju dana Općine Štrigova, u proteklom vremenu mnogo se je ulagalo u infrastrukturu na području cijele Općine. Asfaltirano je tako više od 3 km lokalnih cesta, izgrađen je Dom kulture, započeta je izgradnja vidikovca na Mađerkinom bregu, modernizirana javna rasvjeta, a krenulo se u rekonstrukciju vatrogasnog doma i  interpretacijskog centar Svetog Jeronima.

U Općini Mače najznačajniji projekt u posljednje vrijeme je svakako izgrađeni dječji vrtić.  No usprkos korona krizi, kako je nedavno istaknula načelnica Mladenka Mikulec Šimunec, u 2021. godini bilo je puno gradilišta na području općine koja su uspješno završena. Sanirano je klizišta “Kunići” te saniran nestabilni pokos na groblju Mače. Asfaltirane su tri nerazvrstane ceste, presvučen je asfaltni zastor od 850 m, faza 2, na cesti Kuti – Grabe te multimedijalno opremljen Dom kulture u Maču. Redovito se održavaju mjesna groblja. Osnovna škola Mače u nekoliko je faza potpuno obnovljena. Obnovljena je kotlovnica, zatim fasada, a u zadnjoj je fazi i potporni zid dvorane. U 2021. godini krenulo se s obnovom Područne Škole Peršaves. Uređena je unutrašnjost zajedno s grijanjem i svim instalacijama. Ove godine očekuju se radovi na fasadnoj ovojnici, a nakon toga preostaje faza uređenja okoliša. U planu su projekti asfaltiranja nerazvrstanih cesta, izgradnja parapetnog zida groblja Mače te postavljanje autobusnih nadstrešnica za školsku djecu.

Općina Brela su prije tri godine dobila sredstva za novi vrtić. Lani je završena  sanacija i popravak djela šetnice u lučici Soline, uređenje dijela ulice Stomarica – postavljanje kanalizacije, izgradnju priključnih šahti za svaku kuću, izradu oborinske odvodnje i upojnih šahti, izmjena vodovodne cijevi te u konačnici i asfaltiranje ulice, nadalje, uređenje parkinga i prometnice između dječjeg vrtića i osnovne škole na Kričku, izgradnja trafostanice te uređenje još nekih ulica a u tijeku su radovi na proširenju groblja.

Prije dvije godine u Kostreni je završena  izgradnje nerazvrstanih cesta u Pavekima, kompletno opremanje komunalnom i vodnom infrastrukturom, javnom rasvjetom i svim potrebnim priključcima, čime su stvoreni preduvjeti  za izgradnju vatrogasno-društvenog doma čija je gradnja sada u tijeku. 2020. godine se započelo sa izradom studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Kostrena. U tijeku su radovi na izgradnji nogostupa na dionici ceste od groblja Sv. Lucija do ulaza u Narodnu čitaonicu u Sv. Luciji. No to je samo dio komunalnih radova planiranih u ovogodišnjem proračunu. Tu su i radovi na cesti Žarka Pezelja – Šojska, cesta Doričići, cesta Žarka Pezelja – Perovići I.
faza, uređenje igrališta Žarka Pezelja, rekonstrukcija malog pomoćnog nogometnog igrališta Žuknica, dječje igralište Lokvičina itd.

Općini Biskupija u ovoj proračunskoj godini planirana su i sredstva za izgradnju i rekonstrukciju cesta, izgradnju vodovoda u naselju Vrbnik, izgradnju javne rasvjete, izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, nabavu kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada, nabavu opreme za Komunalno društvo Biskupija d.o.o., izgradnju vatrogasnog doma,  dječjeg vrtića te opremanje i uređenje društvenih objekata (Domovi kulture).

U Općini Šenkovec jedan od najvažnijih realiziranih projekata je uređenje i rekonstrukcija prometnica u Knezovcu, a Općina je pristupila rekonstrukciji Trga sv. Jelene na kojem se izvode radovi na ugradnji novih opločnika, uređuje se hortikultura te će se izgraditi fontana, ali i opremiti i proširiti dječje igralište čime će Šenkovec dobiti novouređeno centralno okupljalište mještana. Obnovit će se i košarkaško igralište u Šenkovcu i rukometno igrališta u Knezovcu.

U Općini Klis u 2020. godini krenuli su infrastrukturni radovi u Općini od njenog postojanja. Sekundarna kanalizacija i rekonstrukcija vodovoda u Klisu, pojačano asfaltiranje ulica u zagori, ljetna pozornica i obnova Malog kvartira i Topničke vojarne na tvrđavi, početak izgradnje vodovoda u Vučevici, nogometno igralište u Prugovu, uređenje bunara u Niskom, nastavak projektiranja i izgradnje mrtvačnica u zagori, izgradnja dječjih igrališta i ishodovanje dozvola za dvoranu u Klisu. Vrijednost navedenih radova premašuje 100 milijuna kuna i većinom je riječ o sredstvima iz EU fondova. (L.K.)