U razdoblju od 2017. do 2019. godine općine su povukle iz EU 695 milijuna kuna. U odnosu na 2017. godinu iznos povučenog novca je gotovo deset puta bio veći u 2019. godini.

Prema podacima konsolidiranih proračuna na temelju kojih smo napravili analizu, općine su u 2017. godini povukle iz EU 46,7 milijuna kuna, godinu poslije 209 milijuna kuna, a 2019. godine taj je iznos porastao na 439,2 milijuna kuna, gotovo deset puta veći nego 2017. godini i dvostruko veći nego godinu prije.

Najveći udjel povučenih sredstava imale su slavonske općine, a gdje je velik zamah nastupio od 2018. godine kada je potpisan program za Slavoniju, Baranju i Srijem. Na Dardu se u trogodišnjem razdoblju odnosi gotovo 6 posto povučenih sredstava, četiri općine imaju više od dva posto udjela, deset više od jedan posto i ostale ispod 1 posto.

Prema posljednjim podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, iz europskih strukturnih i investicijskih fondova  za razdoblje 2014. – 2020. godine RH je na raspolaganju ukupno 10,7 milijardi eura, odnosno 81,56 milijardi kuna, a do 25. ožujka 2021. godine ugovoreni su projekti u vrijednosti od 12,38 milijardi eura tj. 94,12 milijardi kuna što je 115,41% dodijeljenih sredstava. Ukupno je isplaćeno 5,41 milijardi eura (41,11 milijardi kuna) odnosno 50,40% dodijeljenih sredstava te je ovjereno 4,45 milijarde eura (33,84 milijardi kuna) odnosno 41,49% dodijeljenih sredstava.

Operativni program Konkurentnost i kohezija ima najbolji postotak ugovorenosti sredstava od 126,12% ukupno raspoložive alokacije, dok najbolji postotak isplaćenih sredstava bilježi Program ruralnog razvoja odnosno 69,19% dodijeljenih sredstava.

Najveći udjel povučenih sredstava od 5,93 posto, imala je spomenuta Darda, pa Antunovac 2,87 posto, Nijemci 2,37 posto, Svetvinčenat 2,22 posto, Poličnik 2,05 posto, Medulin 1,59 posto, Lekenik 1,51 posto, Stari Jankovci 1,49 posto, Ston 1,46 posto i Ivankovo 1,24 posto. Po stanovniku, najviše je povukla Općina Svetvinčenat, 7.000 kuna, pa Darda oko 5,9 tisuća, Podravska Moslavina tek nešto manje, Kamanje 5,4 tisuće kuna, Antunovac nešto manje od 5,4 tisuće po stanovniku, Kalnik 4,2 tisuće, Ston nešto iznad 4,2 tisuće, Jasenovac 4,1 tisuću, Šandrovac 3,7 tisuće kuna i Feričanci 3,6 tisuće kuna povučenih iz EU po stanovniku. Općina Bebrina imala je najveći rast povučenih sredstava u tri godine, za preko 100.000 posto, za oko 32,7 tisuće porasla su povučena sredstva iz EU u Medulinu, oko 19,3 tisuća posto u Antunovcu, Đurđenovcu 17,9 tisuća posto, Dubrovačkom primorju 8,1 tisuću posto, Vojniću 7,7 tisuća posto, Bilju 6,8 tisuća posto, Ružiću 5,8 tisuća posto, Štefanju 5,4 tisuća posto i Zlatar Bistrici 5,3 tisuće posto.

Iz Europskog fonda za regionalni razvoj u Općini Darda financirano je uređenje centra, dogradnja Kulturnog centra Roma Baranje, pa dogradnja dječjeg vrtića „Radost“ i Kuće u Romskom naselju. Iz Kohezijskog fonda financirala se je izgradnja reciklažnog dvorišta te biciklističke staze. Iz Socijalnog fonda financiran je projekt Zaželi, Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda, Jačanje kompetencija nacionalnih manjina s područja Općine Darda i projekt Želim raditi i bolje živjeti – faza II. Iz Poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj financirana je izrada strategije razvoja turizma.

S početkom siječnja ove godine 30 zaposlenica s područja općine Darda i Draž počelo je pružati podršku i potporu za 180 krajnjih korisnika (osoba starijih od 65 godina ili nemoćnih osoba). Ugovori o radu sa zaposlenicama potpisani su na 12 mjeseci. Projekt se provodi na području Općine Darda (naselja Darda, Mece, Uglješ i Švajcarnica) i područja Općine Draž (naselja Batina, Draž, Duboševica, Gajić, Podolje, Topolje). Vrijednost projekta je gotovo 2,8 milijuna kuna.

Kroz 24,2 milijuna kuna vrijedan projekt još 2017. godine krenulo se je s projektom uređenja centra Darde. Projekt je uključio 1.652 m ceste, 3 kružna toka, 3.152 m pješačke staze, 1.803 m biciklističke staze, 217 parkirnih mjesta, 81 stup javne rasvjete, oborinska odvodnja, zasađenih 245 sadnica autohtonog drveća i 554 sadnice autohtonog grmlja.

Od projekta u Općini Svetvinčenat izdvaja se  projekt dovršetka obnove i uređenja Kaštela Morosini-Grimani, koji je lani otvoren. Općini je dodijeljen vaučer u iznosu od 15.000 eura za projekt WiFI4EU kroz koji je omogućen besplatan internet na 9 pozicija. Energetski je i obnovljen dječji vrtić..

Lani je Općini Bebrina odobreno 4 milijuna kuna za projekt uređenja pješačko-biciklističke staze. U rujnu prošle godine 15 djelatnica  potpisalo je Ugovor o radu u sklopu provedbe projekta Radim i pomažem. Projekt se provodi u okviru programa Zaželi – Program zapošljavanja žena – Faza II. 15 djelatnica će pružati poslove pomoći i podrške za 90 krajnjih korisnika. (L.K.)