Prema podacima FINA-e i na temelju njih napravljene analize, Općina Perušić je lani povukla najviše sredstava iz EU fondova, po stanovniku i udjelu u odnosu na ostale općine, te je ujedno i vodeća po rastu povučenih sredstava od 2017. godine. Ukupno su lani općine povukle oko 713,6 milijuna kuna. 

U sljedećem sedmogodišnjem razdoblju RH je na raspolaganju 25 milijardi eura, što kroz Višegodišnji financijski okvir 2021.-2027. tako i  Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Tu će zasigurno veliku šansu naći i općine, jer kako je i poručeno, u sljedećem se razdoblju projekti spuštaju s nacionalne na regionalnu i lokalnu razinu.

Analizu o povučenim sredstvima, napravili smo na temelju podataka FINA-e, direktne i indirektne pomoći, tj. konta  6323 i 6324 te 638.

Iz tih je podataka vidljivo da su lani općine povukle oko 713,6 milijuna kuna.

Vodeća je Općina Perušić koja je po stanovniku povukla 6.332,43 kune u 2020. godini, Općina Fužine 4.165,85 kuna, Općina Primorski Dolac 3.917,62 kune, Sućuraj 3.808,09 kuna, Jasenovac 3.796,48 kuna, Vrbnik 3.673,09 kuna, Šandrovac 3.670,99 kuna, Sutivan 3.659,76 kuna, Jagodnjak 3.586,67 kuna i Vrsar 3.279,14 kuna.

Perušić je imao i najveći udjel povučenih sredstava, 2,34 posto, slijedi Podstrana sa 1,94 posto, Darda 1,89 posto, Matulji 1,79 posto, Nijemci 1,52 posto, Rešetari 1,37 posto, Drenovci 1,21 posto, Sveti Ivan Žabno 1,16 posto, Čepin 1,12 posto i Vinodolska Općina 1,10 posto.

Opet Perušić, vodeći je bio i po trendu rasta povučenih sredstava u razdoblju od 2017. do 2020. godine, 16,6 milijuna kuna rasta, Podstrana je imala rast povučenih EU sredstava za 13,8 milijuna kuna, Matulji za 12,7 milijuna, Nijemci za 10,3 milijuna, Rešetari 9,4 milijuna, Drenovci 8,6 milijuna kuna, Sveti Ivan Žabno 8,3 milijuna kuna više povučenog novca iz EU u razdoblju od 2017. do 2020., Čepin gotovo 8 milijuna više, Vinodolska Općina 7,7 milijuna i Jadonjak 7,2 milijuna kuna rasta.

Gleda li se rast povučenih sredstava  u postocima, tada je vodeća bila Općina Bebrina, gotovo 100 tisuća posto, slijedi Đurđenovac s oko 43,5 tisuća posto rasta, 33,4 tisuća posto porasla su povučena sredstva od 2017. do 2020. u Općini Medulin, 24,5 tisuća posto u Perušiću, 16,7 tisuća posto u Klakaru, gotovo 14 tisuća posto u Vojniću, u Bilju 10,5 tisuća posto, gotovo 9 tisuća u Općini Smokvica, 7,4 tisuća posto u Općini Nova Kapela i Vinodolskoj Općini 5,7 tisuća posto.

Općina Perušić je inače veliko gradilište, a najviše zbog priprema za gradnju jednog od najvećih projekata HE Kosinj. Od projekata tu su radovi, započeti ili u planu, na novoj mrtvačnici, proširenju groblja, rasvjeti, obnovi i rekonstrukciji Doma kulture gdje će se smjestiti nova kinodvorana, mala konferencijska dvorana, uredi za potrebe raznih udruga, pa novi Vatrogasni dom, prošireni vrtić, gradnja nove školske sportske dvorane…

Općina Fužine završile je ili tek će provesti projekte poput izgradnje ceste Kraljev jarak – Vrelo, čiji je završetak i preduvjet za planiranu gradnju i uređenje turističkog naselja, pa završeno uređenje fasade na upravnoj zgradi Poslovne zone Lič, pa projekti javne rasvjete i vodovodne mreže, uređenje parkirališta Čoka, pa projekt uređenja edukativno-pješačke staze Lepenica, izrada projektne dokumentacije za prometnicu obilaznice Mostići – Donje Selo, uređenje Vicićevog mosta, uređenje Kina Lič…

Neki od projekata u Općini Podstrana su projekt Zaželi gdje 15 žena iz Općine brine za oko 60 korisnika, nadalje, projekt Poduzetnički centar Scala, Biraj biciklu, pa projekt  izgradnje reciklažnog dvorišta Perun, zatim projekt Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk & bike“  koji uključuje dvije prostorne cjeline – biciklistička staza dužine 363 m (od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac) te biciklistička staza dužine 1.610 m (uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice).

Neki od projekata u Općini Darda su uređenje centra Darda, dogradnja Kulturnog centra Roma Baranje, dogradnja dječjeg vrtića „Radost“ , proširenje industrijske zone, izgradnja reciklažnog dvorišta, biciklističke staze, projekt Zaželi, Znanjem do uspjeha – IT akademija Darda…

U Matuljima su projekti poput energetske obnove osnovne škole i vrtića, ovo ljeto počeo je projekt Zaželi te projekt Mobilna terenska jedinica za starije osobe…

Neki od projekta u Općini Bebrina su Rekonstrukcije pješačke staze u naselju Zbjeg, gotovo 4 milijuna kuna vrijedan projekt Izgradnja pješačko-biciklističke staze u naselju Kaniža -Savska ulica, izgradnja edukativno pješačke staze Bebrina, energetska obnova DVD-a, projekt Zaželi… (L.K.)