Mače, Lobor, Vladislavci, Velika Kopanica, Sveti Ilija, Voćin, Rogoznica, Oprisavci, Pakoštane  i Brela deset je vodećih općina po izdvojenim sredstvima iz proračuna u 2021. unutar stavke Unapređenje stanovanja i zajednice.  Po stanovniku su najviše izdvojile Rogoznica, Vrsar, Bale, Civljane, Kolan, Višnjan, Baška, Tribunj, Lopar i Starigrad. Što se tiče povećanja sredstava, predvode Rugvica, Vrsar, Sveti Ilija, Kneževi Vinogradi, Kloštar Podravski, Tuhelj… Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna, za zadnje dostupnu 2021. godinu. 

Proračunska stavka Usluge unapređenja stanovanja i zajednice odnosi se na  projekte koje pridonose kvaliteti života, a u općinama je tu riječ o ulaganju u vrtić, igrališta, komunalne projekte, društvene domove, naknade za bebe…

Čak 41 općina izdvaja preko 50 posto sredstava za Unapređenje stanovanja i zajednice, a manji je broj onih kojima su izdvajanja manja od 10 posto. Naravno, velikim dijelom to ovisi o realizaciji pojedinih projekata u toj godini. Pretežito je riječ o projektima sufinanciranima EU novcem.

Mače je izdvojilo 72,03 posto proračuna, Lobor 71,92 posto, Vladislavci 70,39 posto, Velika Kopanica 69,16 posto, Sveti Ilija 67,65 posto, Voćin 66,59 posto, Rogoznica 64,24 posto, Oprisavci jedan postotni bod manje, Pakoštane 62,45 posto i Brela 60,65 posto. Po stanovniku je najviše izdvojila Rogoznica gotovo 9,4 tisuće kuna, Vrsar nekoliko kunja manje, Bale gotovo 7,5 tisuća kuna, nešto manje Općina Civljane, Kolan je izdvojio 5,8 tisuća kuna, Višnjan gotovo 5,8 tisuća, Baška 5,7 tisuća, Tribunj 5,5 tisuća, Lopar nešto manje i Starigrad blizu 5,5 tisuća kuna. Što se tiče povećanja sredstava, predvodi Rugvica koja je u odnosu na 2020. godinu povećala izdvajanja za unapređenje stanovanja i zajednice za čak 22 milijuna kuna, Vrsar za više od 10,3 milijuna kuna, Sveti Ilija za gotovo 9 milijuna, Kneževi Vinogradi za gotovo 7,8 milijuna kuna, za 7,5 milijuna sredstva je povećala Općine Bale, Bibinje za blizu 7,2 tisuće kuna, Novigrad za 7 milijuna, Višnjan,  Sukošan i Kloštar Podravski nešto manje od 7 milijuna. U postocima, za gotovo 3.000 posto sredstva je povećao Kloštar Podravski, Tuhelj za 1.600 posto, za gotovo 1.400 posto Podravske Sesvete, Zažablje za gotovo 800 posto, Lokve i Berek za nešto više od 600 posto, Bale i Kravarsko za blizu 600 posto, Kapela za oko 450 posto i Novigrad za blizu 400 posto.

Općina Mače izdvojila je 72,03 posto proračuna u stavci Unapređenje stanovanja i zajednice, odnosno najviše u odnosu na ostale općine u 2021. godini.

Mače: Otvorena ‘Kućica za knjige’

‘Ulaže se u infrastrukturu, za najmlađe, udruge i manifestacije, umirovljenike i socijalno ugrožene stanovnike, poljoprivredu… Asfaltiraju se  nerazvrstane ceste i saniraju klizišta, uređuje park kroz prvu fazu te još niz projekata obnove komunalne  infrastrukture kroz Fond solidarnosti’ – rekla je prilikom obilježavanja Dana Općine načelnica Mladenka Mikulec Šimunec.

Jedan od značajnih projekata za Općinu bilo je otvorenje prvog vrtića  2021. godine.  Također se je prije dvije godine krenulo  s obnovom Područne Škole Peršaves. Uređena je unutrašnjost zajedno s grijanjem i svim instalacijama, a nastavljeni su radovi  na fasadnoj ovojnici te uređenje okoliša.

Za rođenje beba Općina daje naknadu od 265 eura plus nešto više od 60 eura protuvrijednosti za zlatni privjesak. Dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije, ove godine to je  7 učeničkih i 8 studentskih stipendija.

Uz sufinanciranje od 50 posto troška, Općina omogućava učenicima trećih i četvrtih razreda povoljnu 10-dnevnu školu plivanja i ljetovanja u Nerezinama na Malom Lošinju, a što je slučaj i ove godine.

Ove godine izdvojeno je 39.000 eura za rad udruga.

Još jedna zagorska općina,  Lobor, među vodećima je bila u 2021. po izdvojenim sredstvima od 71,92 posto unutar stavke Unapređenje stanovanja i zajednice. A evo što nam je o glavnim projektima i mjerama koje poboljšavaju kvalitetu života u Općini rekla načelnica Ljubica Jembrih. 

Opis fotografije nije dostupan.

‘Unapređenje stanovanja cjelokupne zajednice općina Lobor počinje prvim koracima, stoga je prijavom na Mjeru 7.4.1  osigurano 7,4 milijuna kuna za izgradnju dječjeg vrtića koji je započeo s izgradnjom 2020. godine i završen 2021. godine te smo 2022. godine ispratili prvu generaciju naših vrtićaraca u školske klupe. Općina Lobor unapređujući stanovanje i zajednicu preko sredstava EU fondova, osigurala je i sredstva za izgradnju Dječjeg igrališta u Makušbrijegu, te našim najmlađim osigurala prekrasno mjesto za provoditi svoje slobodno vrijeme.  Dječje igralište opremljeno je i spravama za djecu s teškoćama u razvoju. Općina se također prijavila i  ostvarila sredstva na natječaju za izgradnju teniskog igrališta preko LAG-a Zeleni bregi i staze za rolanje i dječjeg igrališta u Vojnovcu Loborskom preko Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Trenutno smo u fazi izgradnje još jednog dječjeg igrališta pokraj POŠ Petrova Gora. Općina  ulaže u Opskrbu pitkom vodom. Također općina Lobor proširuje javnu rasvjetu sukladno potrebama te financira održavanje javne rasvjete. Općina Lobor na svojem području ima 4 društvena doma u koja ulaže osobito u opremanje i uređenje, a značajni dio rashoda za uređenje i opremanje društvenih domova financira se sredstvima Ministarstva kulture, na čiji javni poziv se svake godine javljamo. Općina Lobor nakon primitaka određenog broja zahtjeva za promjenom prostornog plana upušta se u izmjene prostornog plana, te je do danas imala ukupno 6 izmjena, čime omogućavamo stanovništvu mogućnost gradnje stambenog ili poslovnog objekta i proširenje turističkog sadržaja.’ – kaže načelnica i dodaje kako se ulaže u izradu projektnih dokumentacija za nove projekte, kao što su npr. izgradnja neasfaltiranih cesta i sl, kao i u geodetske izmjere. U 2022. godini Izrađeno je i idejno rješenje Spomen obilježja poginulim i stradalim hrvatskim braniteljima, sufinancirano sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.

Kako bi se unaprijedilo stanovanje i zajednica općina Lobor se sprema za provedbu projekta Sportsko rekreativnog centra u Loboru. U 2022 godini otkupljeno je zemljište za  budući Loborski sportski centar. Također je osigurano gotovo 2,7 milijuna kuna za rekonstrukciju općinske zgrade u kulturni centar Lobor, Zahvaljujući ovom projektu Općina je dobila adekvatan multimedijski kulturni centar koji se koristiti u svrhu provedbe aktivnosti u kulturi, podizanju kulturne svijesti te očuvanju kulturne i povijesne baštine kraja. Prostorije Općine koje su dosad bile u prizemlju, preselile su se na kat.

Naglasak je  i na razvoju kulturnog turizma kroz prezentaciju povijesno-kulturnih vrijednosti.

Poučna staza projekt je koji  će pružiti veliku mogućnost razvoja turizma. Samim projektom izvršit će rekonstrukcija i proširenje poučne staze te će se formirati nove atraktivne točke kao što su bambi Staza , hotel za ptice i hotel za kukce. Na samoj stazi izgradit će se i dječje igralište i odmaralište pokraj izvora vode. Uređena je i sportska kuća koja će se koristiti kao zelena učiteljica. Vrijednost projekta je preko 159.000 eura.

Unapređenjem stanovanja i zajednice Općina Lobor ulaže i u redovite popravke svoje imovine, građevina, društvenih domova, fontane i slično, kako bi se održao trenutačni standard. Općina Lobor proširuje mjesna groblja u Loboru i Petrovoj Gori, pa svake godine izgrađuje grobnice i uređuje nove dijelove groblja.

U 2022. godini Općina Lobor prvi je puta uvela podjelu božićnica za  socijalno najugroženije umirovljenike. Lani je također po prvi puta provela javni poziv za pomoć mladim obiteljima u vidu njihovog  stambenog zbrinjavanja, te je sklopljeno ukupno 5 ugovora, koji se djelom odnose na kupovinu prve nekretnine, djelom na rekonstrukciju postojeće građevine i sl.

Uz to od samog rođenje prati se i financijski potpomaže mladima i djeci. Potpora za novorođene je 332 eura za prvo dijete, 465 eura za drugo te 664 eura za treće i svako sljedeće dijete.

Sufinanciraju se učenički domovi, dodjeljuju učeničke i studentske stipendije te se financijski  prate nadarena djeca i djeca s teškoćama u razvoju.

‘Misija i vizija naše općine je omogućiti uvjete za ugodan i kvalitetan život u Općini Lobor svakom njezinom stanovniku kroz sve generacije.’ – zaključuje načelnica.

Općina Brela izdvojile su 60,65 posto udjela iz proračuna unutar stavke Unapređenje stanovanja i zajednice.

Prije četiri godine Općina je  dobila sredstva za novi vrtić. U 2021. godini završena je  sanacija i popravak djela šetnice u lučici Soline, uređen dio ulice Stomarica – postavljanje kanalizacije, izgradnja priključnih šahti za svaku kuću, izrada oborinske odvodnje i upojnih šahti, izmjena vodovodne cijevi te u konačnici i asfaltiranje ulice, nadalje, uređenje parkinga i prometnice između dječjeg vrtića i osnovne škole na Kričku, izgradnja trafostanice te uređenje još nekih ulica. Ove godine je završena rekonstrukcija ulice Boričak u duljini od 400m. Rekonstrukcija je uključivala zamjenu djela instalacija ispod postojeće ceste, postavljanje nove oborinske odvodnje i linijskih rešetki, proširenja ulice gdje je bilo moguće za dvosmjerni promet, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, instalacija protupožarnog hidranta te na koncu asfaltiranje, a izgrađeno je i 25 parking mjesta.

Ove je godine, također, postavljanjem zaštitne ograde završeno uređenje šetnice Medvidina ukrasnim kamenom i prva faza uređenja, dok će druga faza, u suradnji s TZ Brela, uključiti  obilježavanje same pećine Medvidina u vidu nekakve skulpture ili umjetničke instalacije. Nedavno je završeno uređenje šetnice u Jakiruši. Osim ukrasne betonske kocke, postavljene su i poprečne kamene bordure te su cijelom trasom ugrađeni betonski ivičnjaci.

Za rođene bebe daje se naknada od 929 eura.

Općina Brela je i ove godine nastavila s programom stipendiranja. Stipendije od 54 eura dobiva pet studenata, a jedna studentica, po kriteriju uspješnosti/deficitarnosti,  prima po 106 eura  mjesečno.

Općina Baška izdvojila je za Unapređenje stanovanja i zajednice 5,7 tisuća kuna po stanovniku u 2021. godini.

Baška: Objavljen proračunski vodič za građane – evo koji su ključni projekti i planovi u ovoj godini…

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, preko dva milijuna eura uložit će se u gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, a najviše sredstava ide za održavanje čistoće javnih površina i ceste. Preko 90 tisuća eura uložit će se u gradnju i uređenje ‘Street workout’ vježbališta, 40 tisuća eura za dogradnju sportske dvorane, 32 tisuće eura ide za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, a nešto više od 13 tisuća eura za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima.

U fokusu Općine i ove je godine ulaganje u djecu i mlade za koje je osigurano gotovo pola milijuna eura. Za predškolski odgoj planira se 319.200 eura, a za obrazovanje 132.319 eura, od čega najviše – 66.400 eura za stipendije učenicima i studentima.

Stipendiju od 100 eura mjesečno primaju studenti koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena manji od 4,50 (srednja škola), odnosno manji od 3,80 (fakultet), a u iznosu od 200 eura mjesečno studenti koji su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini ostvarili prosjek ocjena od 4,50 i više (srednja škola), odnosno od 3,80 i više (fakultet).

Za prvo rođeno dijete daje se naknada od 663 eura, drugo 929 eura, treće 1.990 eura te za peto i svako sljedeće čak 3.981 euro.

Općina sufinancira dopunsko zdravstveno osiguranje za umirovljenike koji ostvaruju mirovinu ispod prosjeka Republike Hrvatske, a ne ostvaruju navedeno pravo iz Državnog proračuna, a sufinancira i iznos PDV-a na najam prostorija za ordinaciju opće medicine i zubarsku ordinaciju u Baški. (Lidija Kiseljak)