Općina Kravarsko izdvojila je u 2021. godini najviše po stanovniku za socijalnu skrb, također je bila vodeća i po udjelu izdvojenih sredstava za socijalnu skrb te rastu sredstava za tu svrhu u odnosu na 2020. godinu u apsolutnom iznosu. U relativnom iznosu najveći rast sredstava imala je Općina Sveti Petar u Šumi. Među vodećim općinama su još Donji Vidovec, Gorjani, Vuka, Jasenovac Udbina, Lovas, Gornja Rijeka, Podravska Moslavina, Lekenik, Pokupsko, Brodski Stupnik, Čepin…  Pokazala je to naša analiza napravljena iz posljednjih dostupnih podataka o izvršenju proračuna, za 2021. godinu. Analiza se bazira na konsolidiranim proračunima. 

Najveći dio ulaganja u socijalnu zaštitu posljednjih godina vezan je za EU projekte pa se usporedo i povećava briga za stare i nemoćne te djecu. Neki dan su najavljeni ovogodišnji natječaji kroz ESF fond, među kojima je i popularan Zaželi te pomoćnici u nastavi. Kroz NPOO je pak nedavno zatvoren natječaj za domove za starije na koji su prijavili JLS-ovi.

Kroz gradnju ili rekonstrukciju  centara za starije cilj je poboljšati dostupnost integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu. Ukupno je poziv vrijedan 49,1 milijun eura.

U lipnju bi se trebao objaviti natječaj za Zaželi – zapošljavanje žena koje brinu o starijima, vrijedan 100 milijuna eura, kao i 45,3 milijuna eura vrijedan natječaj za asistente u nastavi za potrebite učenike. Kroz europski ESF fond planiran je i pilot projekt inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi, bolje uključivanje Roma, širenje mreže socijalnih usluga za djecu itd.

U 2021. godini 65 općina je izdvojilo više od 10 posto proračuna za socijalnu zaštitu, a njih tri čak više od 40 posto proračuna.

Općina Kravarsko izdvojila je po stanovniku u 2021. godini 4,2 tisuće kuna, nešto više od 3 tisuće izdvojila je Općina Donji Vidovec, Gorjani su izdvojili blizu 2,6 tisuća kuna, Vuka 2,5 tisuće kuna, Jasenovac 2,1 tisuću kuna, Udbina 2 tisuće po stanovniku, Podravska Moslavina i Lovas 1,8 tisuća kuna, Punitovci  blizu 1,7 tisuća i Gornja Rijeka 1,6 tisuća kuna. Kravarsko je i izdvojilo najviše u proračunu za socijalnu zaštitu u odnosu na ostale općine, 51,77 posto. Općine Donji Vidovec i Gornja Rijeka nešto više od 44 posto, Podravska Moslavina 37,45 posto, Vuka 32,67 posto, Donja Motičina 28,22 posto, Ružić 28,09 posto, Punitovci 25,96 posto, Gorjani 24,96 posto i Brodski Stupnik 24,53 posto.

Trend rasta izdvojenih sredstava za socijalnu zaštitu na godišnjoj razini najveći je bio u Općini Kravarsko, za gotovo 6,5 tisuća kuna više u 2021. godini u odnosu na 2020., potom u Općini Lekenik, za 5,2 tisuće kuna, u općinama Donji Vidovec i Gorjani gotovo 3 tisuće kuna više, Općini Pokupsko 2,8 tisuća kuna više, Brodskom Stupniku 2,5 tisuće kuna, Čepinu gotovo 2,2 tisuće kuna, Općini Drenje 2,1 tisuću te općinama Podgorač i Pitomača 2 tisuće kuna više novca na godišnjoj razini. U postocima, najveći rast bio je u Općini Sveti Petar u Šumi, za preko 4 tisuće posto, Pokupskom za 2,8 tisuća posto, Općini Luka za gotovo 2,8 tisuća posto, Općini Gorjani za 1,1 tisuću posto, Kuli Norinskoj za 935 posto, Škabrnji 585 posto, Podgoraču 581 posto, Kravarskom 528 posto, Trnavi 493 posto i Lekeniku 492 posto.

Općina Lovas izdvojila je u 2021. godini po stanovniku 1.830,59 kuna.

Općina Lovas sudjeluje i u trećoj fazi projekta Zaželi vrijedan 1,2 milijuna kuna. Zaposleno je 25 žena koje brinu o 150 starijih osoba. Općina financijski pomaže obiteljima s petoro ili više malodobne djece ili djece koja se školuju i koja su u zajedničkom kućanstvu. Pomaže se financijski i mladim obiteljima za kupnju prve nekretnine.  Općinskim sredstvima se sufinancira nabava prve nekretnine u iznosu od 15 tisuća kuna. Izdašne su i naknade za novorođenu djecu, provode se besplatni programi   cjelogodišnje predškolske nastave za sve buduće prvašiće, financira se nabava svih radnih bilježnica i pomoćnih materijala za sve učenike osnovne škole, a prvašićima i džeparac u iznosu od 500 kuna po učeniku. Studenti dobivaju stipendije, a nagrađuju se i najbolji osnovnoškolci i srednjoškolci. Općina Lovas financira i provedbu škole tenisa, nogometa, tambure i plivanja, koja je besplatna za svu djecu.

Kako stoji u prijedlogu ovogodišnjeg proračuna, Rashodi za naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade u 2023. godini planiraju se u iznosu od 36.830 eura, a odnose se na: naknade građanima i kućanstvima u novcu, stipendije, prijevoz učenika i studenata, porodiljne naknade, kupnja prve nekretnine, naknade građanima i kućanstvima u naravi, sufinanciranje troškova jaslica, troškove stanovanja i sl.

Općina Lekenik izdvojila je u 2021. godini 5.228.264 kuna više novca za socijalnu skrb u odnosu na 2020. godinu

Lani je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih 1.483.200 kuna za nastavak projekta Zaželi faza III kroz koji 30 žena skrbi za 180 korisnika starije životne dobi s područja Općine. Kroz sve tri faze projekta među vodećima je po povučenim sredstvima.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirane su u ovogodišnjem proračunu u iznosu od 99,5 tisuća eura i u rashodima sudjeluju s  2,09%. Osim projekta Zaželi, sredstva se odnose i na pomoć učenicima i studentima, sufinanciranje cijene prijevoza za učenike i studente, sufinanciranje produženog boravka djece u OŠ Lekenik, sufinanciranje rada Sigurne kuće, Udruge za  pomoć invalidnim i hendikepiranim osobama, Socijalnu samoposlugu GDCK Sisak, pomoć obiteljima za nabavu udžbenika i školske opreme, prijevoz učenika u školu plivanja te projekt Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim.

Općina Čepin povećala je za socijalnu skrb 2.172.572 kune više u 2021. godini u odnosu na 2020.

Prethodnih godina Općina Čepin sudjelovala je u projektu Zaželi. Ove godine, kroz projekt “Važna si – zaposli se i pomozi dva”  Udruge Putevi milosti u sklopu poziva “Zaželi” uključene su i žene iz Općine Čepin koje brinu o starijima i nemoćnima. Općina daje financijsku pomoć umirovljenicima za uskrsne i božićne blagdane, daje potpore za novorođene bebe, financijski podupire mlade u rješavanju stambenog pitanja, naknadu za prijevoz… (L.K.)