Općine Baška, Punat, Vir, Malinska-Dubašnica, Omišalj, Lopar, Dobrinj, Vrbnik, Funtana i Vrsar deset je vodećih po stopi odvajanja sakupljenog otpada po stanovniku u 2022. godini, pokazala je naša analiza, napravljena iz podataka iz izvješća o komunalnom otpadu u 2022. godini. Čak sedam ih je iz Primorsko-goranske županije, dok je u vodećih 10 po stopi odvajanja sakupljenog otpada čak 8 općina iz Međimurske županije te dvije iz Varaždinske. To su Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Goričan, Martijanec, Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Breznički Hum. Najveći porast  stope odvajanja imale su općine Breznički Hum, Polača, Pribislavec, Svetvinčenat, Lastovo, Pakoštane, Sveti Lovreč, Višnjan, Klana i Vižinada. 

Količina nastalog komunalnog otpada lani je porasla u RH, a stope oporabe  i odvajanja sakupljenog otpada porasle su za 3 postotna boda, na 34, odnosno 46 posto.

U 2022. godini ukupna količina nastalog komunalnog otpada porasla je za 4 % u odnosu na prethodnu i dosegla maksimalnu vrijednost od 1995. godine te je iznosila 1.844.382 t.   Po stanovniku je u 2022. godini nastalo 474 kg otpada što je još uvijek značajno niže od EU prosjeka koji je prema posljednjim raspoloživim podacima u 2021. godini iznosio 530 kg.

Stopa oporabe odnosno stopa recikliranja je u 2022. godini porasla za tri postotna boda u odnosu na prethodnu godinu, te je iznosila 34 %. Time propisani cilj od 50 % još uvijek nije dostignut, napominje se u izvješću Ministarstva gospodarstva. Reciklirano je 630.882 tona komunalnog otpada. Cilj prema kojem je do 2020. godine bilo potrebno oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora čiji tokovi otpada su slični toku otpada iz kućanstva, uključujući barem papir, metal, plastiku i staklo, nije dostignut. Za 2025. godinu taj cilj iznosi 55 %, za 2030. godinu 60 %, a za 2035. 65 %.

Odloženo je 56 % ukupno nastalog komunalnog otpada. Do 2035. godine potrebno je smanjiti odlaganje komunalnog otpada na 10 %. Niti cilj za smanjenje odlaganja biorazgradivog komunalnog nije dostignut. U 2022. godini odloženo je 577.287 t biorazgradivog komunalnog otpada što je za 312.626 t više od propisanog cilja.
Pored 56 % odloženog i 34 % oporabljenog komunalnog otpada, 9 % komunalnog otpada je upućeno u postrojenja za mehaničko-biološku obradu otpada (MBO postrojenja), dok je preostali dio od 1 % obrađen nekim od ostalih postupaka predobrade.

U 2022. godini nastavilo se je  s ulaganjem u infrastrukturu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada poput spremnika za odvojeno prikupljanje s „kućnog praga“, izgradnju reciklažnih dvorišta, nabavu vozila, izgradnju sortirnica i dr., što je rezultiralo povećanjem broja JLS s odvojenim sakupljanjem te povećanjem udjela odvojenog sakupljanja od 3 postotna boda u odnosu na prethodnu godinu.

Stopa odvojenog sakupljanja iznosila je 46 %, tri postotna boda više nego godinu prije, a svega još 5 % JLS nije uvelo odvojeno sakupljanje barem jedne od pet frakcija komunalnog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metal, biootpad, glomazni otpad).

Odvojeno sakupljanje barem jedne od korisnih vrsta otpada iz komunalnog otpada (papir i karton, plastika, staklo, metal, glomazni otpad, tekstil i biootpad) u okviru javne usluge u 2022. godini provodilo se u 528 JLS. U ukupnim količinama odvojeno sakupljenog komunalnog otpada u 2022. godini najviše je bilo otpada od papira i kartona (32 %), glomaznog otpada (16 %) i biootpada (14 %).

Ukupno je 25 općina imalo stopu odvajanja veću od 50 posto, jedna je imala i više od 70 posto, a 12 između 60 i 70 posto.

U vodećih deset su sve općine sa stopom odvajanja iznad 60 posto. Belica sa stopom od čak 74 posto, Dekanovec sa 69 posto, Domašincec i Podturen s blizu 69 posto, Goričan i Martijanec sa 68 posto, Sveta Marija i Donji Vidovec sa 67 posto, Donja Dubrava s blizu 66 posto te Breznički Hum s 63,5 posto.  Po stanovniku najviše se je odvajao sakupljeni komunalni otpad u Baškoj, 924,5 kilograma, Općini Punat 783,2 kg, Viru 664,4 kg, Općini Malinska-Dubašnica 642,6 kilograma, Omišlju 619 kg, Loparu 595,3 kg, Dobrinju 536,7 kg, Vrbniku 484 kg, Funtani 410 i Vrsaru 358,3 kg. Najveći rast odvojeno sakupljenog otpada imala je Općina Breznički Hum, za čak 41,9 postotnih bodova, Polača za 33,7 p.b., Pribislavec za 30,7, Svetvinčanat za 25,8, Lastovo za 24,9, Pakoštane za 22,2, Sveti Lovreč za 21,9, Višnjan za 19,1, Klana za 18,8 i Vižinada za 18,7 postonih bodova.

Od 80 odlagališta na koja se odlagao komunalni otpad u 2022. godini, pripremu sanacije prijavilo je 13 odlagališta, sanacija je bila u tijeku na 29 odlagališta, a status saniranih ima ukupno 38 odlagališta, stoji nadalje u izvješću.

Do kolovoza 2022. godine evidentirano je ukupno 417 reciklažnih dvorišta, od čega 246 stacionarnih i 171 mobilnih reciklažnih dvorišta koja se nalaze na području 397 JLS odnosno na 71 % postojećih JLS. Podatke o komunalnom otpadu prijavilo je 236 reciklažnih dvorišta
(stacionarna i mobilna). U 2022. godini reciklažna dvorišta prijavila su ukupno 69.052 t komunalnog otpada. Riječ je o povećanju od oko 9 % u odnosu na količinu komunalnog otpada preuzetog u 2021. godini. Količina nastalog biorazgradivog komunalnog otpada u 2022. godini iznosila je 1.151.441 t, od čega je odloženo 577.287 t. Riječ je o zanemarivom smanjenju odloženih količina u odnosu na prethodnu 2021. godinu kada je ta vrijednost iznosila 594.107 t. Propisani cilj od 264.661 t nije postignut, odnosno odložena količina je za 312.626 t viša od propisanog cilja.

U 2022. godini ukupno je nastalo 1.844.382 t komunalnog otpada. Od toga je u okviru javne usluge prijavljeno 1.270.429 t komunalnog otpada, od čega je oporabljeno 214.542 t komunalnog otpada sakupljenog u okviru javne usluge odnosno 17 %. Odloženo je 896.227 t odnosno 69 % komunalnog otpada. (L.K.)