Po broju djece na 100 stanovnika najveći broj mališana u vrtićima u pedagoškoj godini 2020./2021. imale su općine Primorski Dolac, Dekanovac, Zadvarje, Bol.., po odgajatelju je najmanji broj djece bio u vrtićima u Krnjaku, Karlobagu, Jasenovcu, Lovreću… Rat broja djece u odnosu na prethodnu godinu imale su općine Štrigova, Andrijaševci, Kaptol, Ivankovo.. u apsolutnom iznosu, odnosno Klakar, Tompojevci, Lasinja, Kaptol.. u relativnom iznosu. Pokazala je to naša analiza napravljena prema podacima DZS-a. 

Nakon što je velik dio novaca iz EU kroz program ruralnog razvoja iskorišten u prethodnoj financijskoj omotnici za gradnju ili proširenje vrtića u ruralnim sredinama, a na temelju čega je 13,5 tisuće djece pronašlo svoje mjesto u vrtićima,  prema najavama, i u sljedećoj financijskoj perspektivi, upravo će predškolski odgoj isto imati važno mjesto. Pa i mnoge općine, koje su možda bile zaobiđene, mogu računati na realizaciju gradnje ili proširenja vrtića.

„Fond za sufinanciranje EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini ove godine će podržat ukupno 640 različitih EU projekata, a među njima i čak 90 projekata izgradnje, rekonstrukcije, dogradnje ili energetske obnovu dječjih vrtića s više od 107 milijuna kuna pomoći iz državnog proračuna Republike Hrvatske.“, rekla je nedavno ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Nataša Tramišak.

U 2019./2020. vrtiće je u općinama pohađalo 25.037 mališana, a godinu poslije bilo ih je 25.963, odnosno 926 mališana više. Rast broja vrtićanaca imalo je 169 općina.

Po broju djece na 100 stanovnika vodeća po broju mališana u vrtićima je bila Općina Primorski Dolac, 10,26 djece na 100 stanovnika, Općina Dekanovac 10,08 djece, Općina Zadvarje 7,61 dijete, Bol 6,99 djece, Beretinec 5,93 djeteta, Župa dubrovačka 5,85 djece, Vrsar 5,55 mališana na 100 stanovnika, Čavle 5,42, Jelsa 4,94 i Konavle 4,89 mališana na 100 stanovnika općine.

Prema broju djece na odgajatelja najbolje je stajala općine Krnjak i Karlobag, 1,67 mališana po odgajatelju, Jasenovcu i Lovreču 2 djeteta po odgajatelju, Krašiću 2,76 mališana, Đelekovcu i Sutivanu 3,13 mališana po odgajatelju, Skradinu 3,33 te općina Privlaka Zadarska i Milna 3,57 vrtićanaca po odgajatelju.

U apsolutnim brojevima, najveći rast broja djece u vrtićima u pedagoškoj godini 2020./2021. u odnosu na prethodnu pedagošku godinu imale su općine Štrigova, rast broja mališana za 70, 68 ih je bilo više u Andrijaševcima, 59 više u Kaptolu, 57 više u Ivankovu i Svetom Juraju na Bregu, 56 više u Jelsi, 51 više u Matuljima, u Martijanecu 48 više, Rovišću 46 više i Rugvici 45 više.

Prema relativnom pokazatelju predvodi Općina Klakar s rastom broja mališana za 725 posto, u Tompojevcima je rast bio za 500 posto, Općini Lasinja 450 posto, Kaptolu 310,53 posto, Andrijaševcima 226,67 posto, Cetingradu 188,89 posto, Čaglinu 186,67 posto, Krnjaku 185,71 posto, Kraljevcu na Sutli 116,67 posto i Štrigovi 109,38 posto.

Prije godinu dana postavljen je kamen temeljac za novi vrtić u Primorskom Docu sufinanciran EU sredstvima. U novom objektu predviđena su tri dnevna boravka za vrtićki uzrast i novih 15 mjesta za djecu u jaslicama. Prema podacima demografskih mjera Središnjeg državnog ureda za demografiju, vrtić je za mališane u toj Općini besplatan.

Općina Dekanovec najmanja je općina u Međimurskoj županiji, boravak mališana sufinanciraju, a prema riječima načelnika lani su u tu svrhu izdvojili 115.000 kuna.

Prije dvije godine Općina Vrsar je za DV “Tići” dobila nepovratna sredstva iz Programa ruralnog razvoja za realizaciju projekta rekonstrukcije energetske obnove dotrajalih dijelova objekta koji je izgrađen pred 38 godina, uz povećanje energetske učinkovitosti za 20 posto, opremanju objekta kojim su se poboljšali materijalni uvjeti za skrb o djeci i pružio im se kvalitetan boravak. Uređen je krajobraz oko zgrade vrtića i opremljeno dječje igralište najmodernijim igračkama.

Prije mjesec dana čavjanski su vijećnici dali suglasnost za provedbu projekta rekonstrukcije i uređenja Dječjeg vrtića Čavlić, podružnice Petešić, ukupne vrijednosti 3.676.332 kuna, koji će Općina Čavle prijaviti na natječaj iz programa ruralnog razvoja. Planirano je sufinanciranje u iznosu malo većem od 2,8 milijuna kuna, dok će ostatak od 820 tisuća kuna osigurati Općina Čavle novcem iz proračuna.

Općina Konavle za potrebe vrtića izdvaja 12 milijuna kuna, jer u ekonomskoj cijeni vrtića učestvuje sa oko 70 posto. Ove godine usvojena je ekonomska cijena vrtića od 2200 kuna,  roditelji za prvo dijete plaćaju 34 posto od tog iznosa odnosno 750 kuna, za drugo dijete 670 kuna, a treće dijete 560 kuna. Za četvrto i svako sljedeće dijete vrtiće je besplatan isto kao i za one bez roditelja, samohrane roditelje, one s poteškoćama u razvoju…

U Krnjaku je prije dvije godine izgrađen vrtić. Projekt izgradnje realiziran je sredstvima Ministarstva za demografiju,obitelj,mlade i socijalnu politiku i Općine Krnjak, a ukupna vrijednost bila je milijun kuna.

I Općina Jasenovac je prije dvije godine dobila vrtić koji je startno pohađalo 23 djece, od 3 godine do predškolske dobi.

Ove godine je kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo rješenje o dodjeli 500.000 kuna namijenjen za rekonstrukciju i nadogradnju Dječjeg vrtića “Nikolići” u Općini Lovreć. 

Prije dvije godine sredstva kroz program ruralnog razvoja za novi vrtić dobila je i Općina Sutivan. Vrtić je nazvan Babarin, a uskoro se očekuje i otvorenje. Dodatno je Ministarstvo regionalnog regionalnog razvoja i fondova Europske unije dodijelilo 3 milijuna kuna, a dobivena je i donacija veće količine nove dječje didaktičke i sportske opreme za vrtićku dob.

Općina Privlaka je ljetos potpisala 10 milijuna kuna vrijedan ugovor o izgradnji dječjeg vrtića s jaslicama. Izgradnju vrtića za 60 djece proporcionalno sufinanciraju Općina Privlaka i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Općina Štrigova ima besplatan vrtić i jaslice.

Na proljeće je za projekt ”Dječji vrtić Matulji – mjesto cjelovitog razvoja djeteta” Općini Matulji i Dječjem vrtiću Matulji dodijeljen ukupni iznos bespovratnih sredstava od 3,4 milijuna kuna iz Europskog socijalnog fonda. Cilj projekta bio je osigurati novu uslugu za djecu rane i predškolske dobi koja doprinosi ravnoteži poslovnog i obiteljskog života u obiteljima s djecom uključenom u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja putem pružanja usluge smjenskog rada. Program se odvijao u smjenama prema potrebama roditelja i to u radnom vremenu vrtića od 6:00 do 21:30 sati vodeći računa da dijete i dalje boravi u vrtiću najviše 10 sati. Osnovane su dvije vrtićke skupine smjenskog rada i to na dvije lokacije, jedna u centralnom objektu Dječjeg vrtića Matulji u središtu Matulja, a druga u područnom objektu u Velom Brgudu. Zaposlen je i  novi pedagoški i potporni kadar –  5 odgojitelja i 1 logoped na puno radno vrijeme te 1spremačica i 1 kuharica na nepuno radno vrijeme. Projektom je omogućeno i dodatna stručna edukacija dijela odgajatelja posebno u dijelu rada s djecom s poteškoćama u razvoju.  Za rad logopeda nabavljena je vrijedna oprema te je opremljena soba za senzornu integraciju.

Općina Klakar je prije dvije godine potpisala ugovor o gradnji novog vrtića financiranog kroz mjeru ruralnog razvoja EU. Ukupna investicija bila je vrijedna 7,9 milijuna kuna. (L.K.)