Općina Suhopolje, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Zaželi u Suhopolju – faza III“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 985.197,00 kuna.

Općina Suhopolje u suradnji s obveznim partnerima (CZSS Virovitica i HZZ PU Virovitica) planira zaposliti 20 žena koje će se skrbiti o 120 krajnjih korisnika na području Općine Suhopolje . Samim projektom se ublažavaju posljedice nezaposlenosti teže zapošljivih skupina, u ovom slučaju žena u lokalnoj zajednici s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem . Cilj projekta je zaposliti 20 ženskih osoba u Općini Suhopolje koje će svojim uslugama pružati pomoći i podršku osobama starije životne dob i nemoćnima . Uključivanjem žena u nepovoljnom položaju na tržište rada planira se poboljšati njihov životni standard, a jednako tako podrazumijeva i borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti i prevenciju prerane institucionalizacije . Projektnim aktivnostima utjecat će se i na kvalitetu života krajnjih korisnika jer će im biti pružena podrška u svakodnevnom životu posebice onima koji žive u slabije razvijenim područjima i područjima s većom nezaposlenosti. Provedba projekata traje 7 mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na 6 mjeseci.

Istodobno, Općina Gradina, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Zaželi III – Općina Gradina“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 444.675,00 kuna.

Velikom dijelu starijih i nemoćnih osoba s područja Općine Gradina potrebna je pomoć pri obavljanju svakodnevnih poslova. Time pripadaju ranjivoj skupini u opasnosti od siromaštva ili socijalne isključenosti . Drugu ranjivu skupinu čine nezaposlene žene s područja Općine Gradina s naglaskom na teže zapošljive žene. Cilj ovog projekta je zaposliti 9 žena s područja Općine Gradina koje će pružanjem svakodnevne pomoći kućanstvu povećati kvalitetu života za 54 krajnjih korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti. Provedba projekata traje 7 mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na 6 mjeseci.

Općina Lukač, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Žene iz Lukača žele posao 2“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 444.894,00 kuna.

Ciljanu skupinu projekta čini 9 nezaposlenih žena s područja Općine Lukač s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje PU Virovitica s naglaskom na teže zapošljive skupine . Ovim projektom Općina Lukač zaposlit će 9 žena koje će pružati pomoć i podršku za 54 krajnja korisnika tijekom 6 mjeseci. Zapošljavanjem u projektu smanjit će se rizik od njihove socijalne isključenosti i siromaštva kao i nepovoljan položaj u društvu . Općina Lukač doprinijet će općem cilju Poziva i time omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada pripadnicama ranjivih skupina, a posebno specifičnom cilju gdje će pomoći zapošljavanju žena u lokalnoj zajednici što će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika. Provedba projekata traje 7 mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na 6 mjeseci.

I Općina Čađavica je uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Zaželi 3 – Općina Čađavica“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 494.058,00 kuna.

Općina Čađavica u suradnji s partnerima (HZZ PU Virovitica i CZSS Slatina) unaprijedit će radni potencijal 10 žena pripadnica ranjivih skupina s otežanim pristupom tržištu rada kroz pružanje usluge podrške i potpore za 60 krajnjih korisnika na području općine . Krajnji korisnici ovog projektnog prijedloga su osobe starije životne dobi i nemoćne osobe kojima prijeti opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti . Projektom se ublažava nejednakost na tržištu rada, potiče socijalna uključenost i povećava kvaliteta života. Provedba projekata traje 7 mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na 6 mjeseci .

Zapošljavanjem 10 žena za pomoć osobama u starijoj životnoj dobi i nemoćnim osobama u općini Čađavica koja ima nizak indeks razvijenosti smanjit će se nezaposlenost (posebice ranjivih skupina) i socijalna isključenost te će se povećati borba protiv siromaštva na lokalnoj i županijskoj razini, što to će u konačnici u razdoblju tijekom provedbe projekta i nakon njega pozitivno odraziti i na razini RH . Općina Crnac, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac“ u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi – faza III“ ukupne vrijednosti 494.058,00 kuna.

Općina Crnac u suradnji s partnerima (HZZ Virovitica i CZSS Slatina) unaprijedit će radni potencijal 10 žena pripadnica ranjivih skupina s otežanim pristupom tržištu rada kroz pružanje usluge podrške i potpore za 60 krajnjih korisnika na području općine . Krajnji korisnici ovog projektnog prijedloga su osobe starije životne dobi i nemoćne osobe kojima prijeti opasnost od siromaštva i socijalne isključenosti . Projektom se ublažava nejednakost na tržištu rada, potiče socijalna uključenost i povećava kvaliteta života. Provedba projekata traje 7 mjeseci, a u okviru kojega će se zapošljavati žene na 6 mjeseci. Zapošljavanjem 10 žena za pomoć osobama u starijoj životnoj dobi i nemoćnim osobama u općini Crnac koja ima nizak indeks razvijenosti smanjit će se nezaposlenost (posebice ranjivih skupina) i socijalna isključenost te će se povećati borba protiv siromaštva na lokalnoj i županijskoj razini, što to će u konačnici u razdoblju tijekom provedbe projekta i nakon njega pozitivno odraziti i na razini RH. (www.ravidra.hr)