Općina Tar-Vabriga donijela je odluku o subvencioniranju prijevoza učenika srednjih škola  za školsku 2023./2024. godinu na području Istarske županije.  Pravo na subvenciju imaju učenici srednjih škola sa prebivalištem na području Općine, a koji svakodnevno putuju u srednju školu u druge gradove na području Istarske županije.

Subvencija se osigurava i isplaćuje za školsku godinu 2023./2024., i to u visini razlike do punog iznosa cijene koštanja mjesečne autobusne karte, odnosno u visini razlike u cijeni koja se podmiruje iz Proračuna Republike Hrvatske.

Zahtjeve je potrebno predati do 30.09.2023. godine. (Tar-Vabriga)