Općina Tar-Vabriga objavila je natječaj za dodjelu javne površine za postavljanje kioska i štandova na javnim površinama na području Općine. Ukupno je sedam javnih površina i 13 mjesta za štandove i kioske – tipski objekti lagane konstrukcije do 12 m2 bruto površine, koji se u cijelosti ili u dijelovima mogu prenositi i postavljati na određena mjesta za obavljanje poslovne i druge djelatnosti.

Ponude se u zatvorenoj koverti dostavljaju Općini Tar-Vabriga zaključno do 31.05.2023. godine do 12:00 sati. (Općina Tar-Vabriga, L.K.)