Općina Tar-Vabriga objavila je javni poziv za prijavu programa i projekata koji će se financirati iz Proračuna Općine  za 2024. godinu godinu. Programi i projekti za čiju se realizaciju osiguravaju sredstva odnose na programe i projekte od interesa za Općinu, na području  predškolski odgoj, obrazovanje,  zdravstvo,  socijalna skrb i kultura.

Prijave se podnose za projekte – kratkoročne, manje opsežne, uglavnom jednokratne aktivnosti, u koje je uključen manji broj korisnika te koje se provode u toku jedne kalendarske godine; te za programe – dugoročne i opsežne aktivnosti, u koje je uključen veći broj korisnika te koje se provode kontinuirano kroz duži niz godina.
U sklopu ovog Javnog poziva, prijave programa i projekata mogu podnijeti sve zainteresirane pravne i/ili fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine, osobe koje
imaju članove s područja osobe ili pružaju određene usluge na području Općine, osim udruga.
Udruge će svoje programe/projekte radi sufinanciranja iz Proračuna Općine moći kandidirati na Javni natječaj kojeg će Općina objaviti nakon usvajanja Proračuna za 2024. godinu. Javni poziv može se vidjeti na poveznici https://tar-vabriga.hr/novosti/995. (L.K.)