Općina Tar-Vabriga počela je sa savjetovanjem sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga proračuna Općine za 2024. goidnu.

Prijedlog Proračuna za 2024. godinu dostavit će se članovima Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega do 15. studenoga 2023. godine.

Sjednica Općinskog vijeća Općine Tar-Vabriga-Torre-Abrega, na kojoj će se razmatrati Proračun Tar-Vabriga-Torre-Abrega za 2024. godinu, planira se održati do kraja godine.

Savjetovanje s javnošću provodi se do 7. listopada. (Općina Tar-Vabriga)