Općina Strizivojna raspisala je natječaj za dodjelu 25 studentskih stipendija, u mjesečnom pojedinačnom iznosu po 600 kuna. Stipendije će se dodjeljivati prema kriterijima Odluke o dodjeli stipendija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti, pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, redovni studenti: koji su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Strizivojna, tijekom školovanja nisu ponavljali godinu, studentima prve godine uzima se prosjek ocjena prethodne četiri godine školovanja (zaokružen na dvije decimale), koji nemaju zaključen ugovor o stipendiranju po nekoj drugoj osnovi i nemaju dugovanja prema Općini Strizivojna.

Dodjela stipendija vrši se na temelju uspjeha u školovanju.

Ako na listama dva ili više kandidata ostvare jednak broj bodova,  prednost se daje kandidatu s ranije zaprimljenom prijavom.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Općine Strizivojna,  Povjerenstvo je dužno objaviti na oglasnoj ploči Općine Strizivojna.

Odluka Povjerenstva je konačna.

Na temelju konačne liste o dodjeli studentske stipendije, Općinski načelnik i korisnik stipendije zaključuju ugovor o stipendiranju.

Stipendija se dodjeljuje za vrijeme redovnog studija i odnosi se na jednu akademsku godinu.

Korisnik stipendije ima pravo i narednih godina školovanja prijaviti se na natječaj za dodjelu stipendije te se na njega, kao i ostale prijavljene primjenjuju kriteriji utvrđeni ovom Odlukom. (Općina Strizivojna)