Na temelju prijave na natječaj tipa operacije 4.3.3. ulaganje u šumsku infrastrukturu, projekt Općine Josipdol  pozitivno je ocijenjen te je dodjeljeno 275.000,00 eura/2.071.987,50 kn čime će se napraviti rekonstrukcija i uređenje nerazvrstane ceste.

Potpora je ostvarena u visini od 100% zatraženih sredstava što dokazuje kvalitetnu pripremu projekta. Uređenjem prometnica potaknut će se dodatno razvoju turizma na području općine Josipdol. (Općina Josipdol)