Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira projekt sadnje drvoreda u Općini Babina Greda s 80% financijskih sredstava.

Rok izvršenja ovog projekta je do kraja 2024. godine, a isti će se odvijati u dvije etape na način da 50% nabave i sadnje stabala bude u prvoj polovici 2024. godine, a drugih 50% u drugoj polovici 2024. godine.

Općina Babina Greda planira ovim projektom učiniti mjesto da izgleda ljepše i urednije. Uređenjem javnih površina kroz ulice želi se postići zelnije i održivije mjesto i smanjenje CO2 u zraku. Upravo ovim projektom želi se postići otpornost zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne lokalne zajednice.

Sadnja na lokacijama značila bi podizanje javnozdravstvenog standarda i od izuzetne je važnosti s obzirom na onečišćenje koje se generira kroz prometnice od CO2, ali i od drugih nečistoća. (Općina Babina Greda)