Od 19. rujna 2022. počela je podjela individualnih spremnika za miješani komunalni otpad po domaćinstvima na području Općine Nerežišća. Podjela će započeti od mjesta Dračevica, a ovisno o vremenskim uvjetima završetak podjele očekuje se do kraja listopada tekuće godine.

Podjelom po kućama želi se omogućiti što jednostavnije preuzimanje novih kanti, a svi ostali koji ne preuzmu kante za vrijeme podjele, naknadno će moći preuzeti kante o čemu će se dati posebna obavijest.

Funkcioniranje sustava odvojenog prikupljanja i odvoza miješanoga komunalnog otpada započet će nakon što svi korisnici preuzmu spremnike. Isti su dužni voditi brigu o vlastitom spremniku te ga u dane predviđene za odvoz postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje spremnika. O početku korištenja spremnika i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem općinskih web stranica i oglasne ploče. Ističemo kako nakon što svi korisnici preuzmu spremnike dosadašnji kontejneri s javnih površina bit će povučeni dok će zeleni otoci za odlaganje reciklabilnog otpada i dalje ostati u uporabi. (Općina Nerežišća)