Općina Marija Bistrica predložila je proračun za 2023. godinu. Planirani prihodi i primici iznose 4,4 milijuna eura.

Prihodi od poreza su najizdašniji i planirani u iznosu od gotovo 1,8 milijuna eura,  a slijede primici od zaduživanja sa 809,8 tisuća kuna.
Od važnijih projekata u planu proračuna izdvaja se sanacija klizišta. Za održavanje sanacije planiran je iznos od 232 tisuća eura, za klizišta Kuki-Tomoradi 2, te sanacija klizišta Rubenov breg.

Nadalje, planirana je izgradnja i asfaltiranje cesta –  Kolodvorska cesta Palanovići,  Podgorje Šiltići-Kralj NC-1-164, Škrlčevina NC-2-070 ,  Hum – Kušić NC-2-046,  Podgorje 60A Stanić,  Laz Dijanići NC-1-176 te  Selnica Galoići , u ukupnom iznosu od oko 60 tisuća eura. Planiran je nastavak izgradnje nogostupa prema Globočecu uz ŽC 2221 st. 530- 630 čija je vrijednost
69.845 eura.

U 2023. godini planirano je ulaganje u D-ZONU u vrijednosti 294.475 eura, a planiran je i otkup preostalog zemljišta, te početak izgradnje ceste odnosno oborinske odvodnje i odvodnje
sanitarnih i otpadnih voda.

Za dogradnju i opremanje DV Pušlek planiran je iznos od 561.205 eura. Planira se dogradnja 3 krila za grupe.

Spomen-obilježje hrvatskim braniteljima još je jedan planirani projekt financiran od strane Ministarstva branitelja te se u 2023. god. planira iznos od 19.908 eura.

Za dogradnju vatrogasnog doma planirana je donacija od 26.545 eura za dogradnju.

Planirano je i daljnje ulaganje u novo groblje, tj. izgradnju betonskih okvira, donacije raznim udrugama, od čega najviše za Crveni križ i Udrugu umirovljenika.

Mještani također imaju mogućnost slati svoje prijedloge i primjedbe na prijedlog proračuna, a kako bi se osigurala transparentnost rada te aktivno sudjelovanje mještana u donošenju proračuna. (L.K.)