Općina Josipdol na području Skradnika čisti korito rijeke Mrežnice.

Dosadašnjih godina nije izvršeno čišćenje korita i njezinih pritoka te su se time ugrozile pojedine kuće na području Skradnika i Čakovca u proteklom razdoblju. Na zamolbu mještana Skradnika i dogovoru Općine i Hrvatskih voda isti radovi su planirani za 2022. godinu. U planu je i čišćenje ponornog dijela rijeke Mrežnice.

“Nadamo se da će se sa ovakvim zajedničkim akcijama sačuvati imovina mještana” – poručuju iz Općine Josipdol. (Općina Josipdol)