Velik broj općina i ove godine dijeli uskrsnice, prije svega umirovljenicima, ali isto tako i socijalno ugroženima, nezaposlenima, invalidima… Neke općine ove godinepo prvi puta isplaćuju uskrsnice, mnoge su povećale iznose, a većinom se isplaćuju umirovljenicima. Neke daju čak do 100 eura, dio njih daje poklon bonove, neki poklon pakete, a jedna općina jaja. 
Općina Dugopolje je i ove  godine svim obveznicima komunalne naknade dodijelila uskrsnice u iznosu od 50 eura.
Po visokim iznosima izdvaja se i  Općina Čeminac. Umirovljenici koji su primili mirovinu do 500 eura ostvarili su novčanu pomoć u iznosu od 100 eura. Oni koji primaju mirovinu u iznosu od 500,01 do 800 eura dobili su po 60 eura, a umirovljenici koji primaju mirovinu u iznosu od 800,01 eura do 1000 eura ostvarili su novčanu pomoć u iznosu od 30 eura.
I iznos uskrsnice za umirovljenike Općine Hrvace koji imaju do 300 eura mirovine je 100 eura, dok su 50 eura dobili oni čija je mirovina od 300 do 400 eura. Uskrsnice od 100 eura dobili su i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, ali osobe koje su starije od 55 godina te nisu zaposlene i nemaju primanja.
Do čak 80 eura uskrsnice dobili su umirovljenici iz Općine Andrijaševci, uz uvjet da mirovina ne prelazi iznos od 265 eura. Za one s primanjima od toga iznosa pa do 330 eura uskrsnica je 60 eura, a  40 eura za one s mirovinom od 330 do 400 eura.
Uskrsnice u obliku bonova iznose 100 i 150 eura u Općini Štrigova.  Oni koji imaju mirovinu do 250 eura ili su stariji od 60 godina i nemaju primanja, dobit će bon od 150 eura. Oni s većom mirovinom do 450 eura dobit će po 100 eura bona.

Iznos od 50 eura dala je i Općina Babina Greda, no uz uvjet da je mirovina u visini do 450 eura mjesečno i da su navršili 65 godina života, a nemaju mirovinu.Općina Strahoninec je svim umirovljenicima i osobama starijim od 75 godina koji ne ostvaruju pravo na mirovinu s prebivalištem na području Općine dala 40 eura.

Ovog Uskrsa svoje mještane isplatom prigodnih potpora razveselila je i Općina Dubrava. Iznos od  40 eura dobili su oni s mirovinama do 400 eura, a 30 eura svi ostali. Nadalje, uskrsnice u iznosu od 40 eura dobit će i nezaposlene osobe, korisnici zajamčene minimalne naknade, djeca korisnici osobne invalidnine te korisnici nacionalne naknade za starije osobe.

I Općina Čepin dala je uskrsnice umirovljenicima, korisnicima Zajamčene minimalne naknade (ZMN) Hrvatskog zavoda za socijalni rad i korisnicima Nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem na području općine Čepin.

Iznos od 40 eura dobili su umirovljenici s mirovinom do 300 eura, odnosno 30 oni s mirovinom 300,01 eura do 400,00 eura mjesečno.

Uskrsnica u iznosu od 50 eura isplatila se je korisnicima Zajamčene minimalne naknade Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji imaju prebivalište na području općine Čepin. Svim korisnicima Nacionalne naknade za starije osobe dalo se je 40 eura.

I Općina Donja Voća razveselila je svoje umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade prigodnim potporama u vrijednosti od 30 eura, one čija mirovina, zajedno s inozemnom mirovinom, ne prelazi iznos od 300 eura mjesečno, za osobe s navršenih 60 i više godina starosti čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 300 eura mjesečno te korisnike zajamčene minimalne naknade.

Općina Ernestinovo dala je uskrsnice u iznosima od 30 ili 35 eura uz uvjet  prebivališta,  da imaju navršenih 55 godina života,  da su korisnici mirovine ili nacionalne naknade,  da im iznos mirovine ne prelazi 270  eura i  da nisu u radnom odnosu. Iznos od 35 eura dobili su umirovljenici s mirovinama manjom od 200,00 eura, a 30 eura su dobili umirovljenici  s mirovinama koje iznose 200,01 – 270,00 eura.
Općina Tar-Vabriga i ove je godine svim umirovljenicima dala uskrsnicu od 30 eura.

Općina Rugvica za umirovljenike s područja  Općine  kojima mirovina ne prelazi iznos od 400 eura, korisnike zajamčene minimalne  naknade, korisnike nacionalne naknade te korisnike   prava    na    osobnu    invalidninu    iz    sustava    socijalne skrbi daje po 20 eura uskrsnice.

Iznos od 35 eura pak dobivaju umirovljenici s područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi iznos od 270 eura (domaća i strana), dok umirovljenici čija mirovina iznosi od 270,01 do 540,00 EURA (domaća i strana) imaju pravo na iznos od 25 eura.

Općina Bilje dala je uskrsnice u rasponu od 25 do 40 eura  umirovljenicima, ali ovisno o visini mirovine koju primaju. Oni s mirovinom do 200 eura dobili su 40 eura, za one od 200,01 do 270 eura  30 eura, a za one s mirovinama između 270,01 do 400 eura dobili su 25 eura.

Neke od općina koji su ove godine davali uskrsnicu pobrojan je na portalu mirovina.hr

Pa tako pišu, da Općina Bale daje poklon bon vrijedan 30 eura za sve umirovljenike i mještane starije od 65 godina te socijalno ugroženi.

Općina Bednja daje uskrsnicu umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja u siječnju 2024. ne prelaze iznos od 330 eura. Onima čija su primanja do 265 eura isplatit će se 30 eura, a onima čija primanja su od 265,01 do 330 eura isplatit će se 20 eura.

Općina Belica daje bonove u vrijednosti od 50 eura svim umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 500 eura i svim osobama starijim od 65 godina koji nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Općina Beretinec isplatila je jednokratne novčane pomoći umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Uskrsnica iznosi 35 eura, a uvjet je da mirovina ne prelazi 350 eura.

Općina Bistra je i ove godine osigurala uskrsnice u iznosu od 20 eura za umirovljenike čije mirovine ne prelaze 380 eura, kao i za korisnike zajamčene minimalne naknade.

Općina Brckovljani je povodom Uskrsa isplatila umirovljenicima i korisnicima prava na osobnu invalidninu jednokratnu novčanu pomoć od 20 eura.

Uskrsnice su dobili i umirovljenici Cerne, s mirovinom do 400 eura te stariji od 65 godina bez mirovine. Također, pomoć su dobile i osobe s trećim i četvrtim stupnjem invaliditeta. Uskrsnica iznosi 40 eura.

Po 30 eura uskrsnice dobili su umirovljenici čija mirovina ne prelazi 420 eura.

Korisnicima zajamčene minimalne naknade i osobne invalidnine te umirovljenicima koji primaju do 350 eura mirovine, uoči uskrsnih blagdana Općina Crnac isplatila je  uskrsnice u iznosu od 40 eura po pojedinom kućanstvu.

Općina Čačinci je i ove godine umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade isplatila uskrsnice od 30 eura za umirovljenike s mirovinom do 300 eura mjesečno.

Općina Čađavica je dala po 30 eura za umirovljenike, nezaposlene osobe i korisnike zajamčene minimalne naknade.

U Općini Donja Motičina uskrsnica je  30 eura za korisnike zajamčene minimalne naknade i umirovljenike čiji iznos mirovine ne prelazi 340 eura te od 20 eura za umirovljenike čiji je iznos mirovine u rasponu od 340,01 eura do 600 eura.

Umirovljenici s područja Općine Donji Andrijevci i s mirovinom do 400 eura, kao i korisnici nacionalne naknade za starije osobe, za Uskrs su dobili Konzum poklon karticu u vrijednosti od 40 eura.

Umirovljenici s mirovinom d0 400 eura, kao i korisnici zajamčene minimalne naknade s područja Općine Draž, dobili su 40 eura uskrsnice.

Općina Đurmanec je svojim  umirovljenicima, braniteljima umirovljenicima, nezaposlenim osobama, kao i obiteljima s troje i više djece te korisnicima socijalne pomoći isplatila uskrsnice od 35 eura. Uvjet je da mirovina ne prelazi 470 eura, dok su  branitelji u mirovini dobili uskrsnicu neovisno o visini mirovine, kao i nezaposleni te obitelji s troje i više djece, neovisno o prihodima.

U Općini Ferdinandovac uvjet za ostvarivanje prava na isplatu uskrsnica od 30 eura imali su umirovljenici s mirovinama do 400 eura. Isti cenzus vrijedi i za primatelje socijalne pomoći koji također imaju pravo na uskrsnicu. Uskrsnicu su dobili i stariji od 65 godina bez primanja.

Umirovljenici s područja Općine Feričanci čija mirovina ne prelazi 350 eura, dobili su 40 eura uskrsnice.

Fužine su po prvi put uvele uskrsnicu za umirovljenike. Poklon bon u vrijednosti 60 eura dobili su oni čije mirovine ne prelazi iznos od 320 eura. Oni koji imaju između 320,01 do 380 eura dobili su 45 eura, a s 35 eura  oni koji imaju mirovine u rasponu od 380,01 do 450 eura.

Uskrsnicu će dobili i umirovljenici Općine Garčin s mirovinom do 350 eura.

U Općini Gola 40 eura uskrsnice primili su korisnici zajamčene minimalne naknade, roditelji djece polaznika COOR-a, korisnici osobne invalidnine te osobe starije od 65 godina bez  mirovinskih primanja. Također, 40 eura su dobili i umirovljenici s mirovinom do 330 eura, a 30 eura umirovljenici s primanjima od 330,01 do 400 eura.

Svi umirovljenici iz Općine Gorjani koji imaju mirovinu do 400 eura i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata čija primanja ne prelaze iznos od 400 eura  dobivaju uskrsnicu u iznosu od 40 eura.

Umirovljenicima Gornje Vrbe koji primaju mirovinu do 200 eura i umirovljenicima koji primaju do 550 eura mirovine, a bračni partner im nema nikakva primanja, isplaćeno je 70 eura uskrsnice. Po 60 eura dobili su umirovljenici s mirovinom do 400 eura.

Općina Gornji Kneginec isplatila je jednokratne novčane pomoći svim umirovljenicima, nezaposlenima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Iznos uskrsnice od 30 eura je jednak za sve. U odnosu na prošlu godinu, uskrsnice su ovom odlukom uvećane za 50 posto, a procjenjuje se da će ih biti podijeljeno preko 1.300 za što je u općinskom proračunu osigurano 40 tisuća eura.

Općina Gračišće dodijelila je uskrsnice po 25 eura umirovljenicima kojima iznos mirovine ne prelazi 400 eura.

Za umirovljenike s mirovinom do 200 eura Gradina je osigurala uskrsnice u iznosu od 40 eura.  Umirovljenicima s mirovinom od 200,01 eura do 350 eura isplaćen je iznos od 30 eura.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć od 40 eura imaju umirovljenici iz Hrašćine, čija mirovina iznosi do 200 eura i ne primaju inozemnu mirovinu, korisnici zajamčene minimalne naknade te stariji od 65 godina koji nemaju ni domaća ni strana mirovinska primanja. Uskrsnicu od 30 eura dobivaju umirovljenici čija mirovina iznosi od 200,01 do 330 eura i ne primaju inozemnu mirovinu.

Umirovljenicima s mirovinom do 500 eura Općina Jagodnjak isplatila je uskrsnicu u iznosu 30 eura.

Svi umirovljenici, bez obzira na visinu mirovine, dobili su 20 eura u Općini Kalnik.

Umirovljenici koji ostvaruju mjesečnu mirovinu do 600 eura, dobili su 30 eura uskrsnice u Općini Kapela.

Oni čija mjesečna mirovina iznosi do 270 eura dobit će 25 eura u Općini Klenovnik.

Općina Kloštar Ivanić dala je uskrsnice od 40 eura  umirovljenicima koji imaju do 400 eura mirovine. Po 20 eura dobili su oni s mirovinom od 400,01 do 600 eura.  Po 40 eura dobile su i nezaposlene osobe, a koje ne primaju novčanu naknadu sa HZZ-a. Uskrsnica u iznosu od 40 eura osigurana je i radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade.

Umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s primanjima do 225,63 eura, kao i korisnicima socijalne pomoći s iznosom pomoći do 225,63 eura, isplaćeno je na području Općine Kneževi Vinogradi 40 eura uskrsnice. Po 30 eura je splaćeno umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade s iznosom mirovine i pomoći do 331,81 euro mjesečno kao i korisnicima socijalne pomoći do jednakog iznosa.

Općina Kostrena povećala je iznose uskrsnica za umirovljenike. Umirovljenici s mirovinama koje ne prelaze 340 eura dobili su 50 eura. Umirovljenici čija se primanja kreću između 340,01 eura i 540 eura dobili su 40 eura, oni s primanjima između 540,01 eura i 800 eura  30 eura, dok su umirovljenici kojima mirovina prelazi 800,01 eura dobili 20 eura. Uskrsnicu u najvećem iznosu od 50 eura dobili su i djeca kao i mlađe osobe s teškoćama u razvoju, osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i dugotrajno nezaposlene osobe (duže od 12 mjeseci), starije od 55 godina.

Umirovljenici u Općini Koška s mirovinom do 600 eura dobili su po 50 eura, dok su 40 eura dobili umirovljenici čija mirovina prelazi taj iznos.

Poklon paket dobit će umirovljenici s mirovinom do 400 eura s područja Općine Kotoriba.

Općina Kraljevec na Sutli isplatila je uskrsnice umirovljenicima s područja općine, za one koji primaju mirovinu do 150 eura dobili su 30 eura uskrsnice, oni koji imaju mirovinu do 300 eura dobili su  20 eura uskrsnice.

Prvi put uskrsnicu će dobiti i umirovljenici Krapinskih Toplica. Umjesto novca, dobit će bonove. Iznos bona ovisi o visini mirovine pa će tako oni s mirovinom do 140 eura dobiti 50 eura, oni između 140 i 270 eura, 40 eura, a oni čija mirovina ide do 400 eura, 30 eura.

Općina Krašić obavještava i poziva sve umirovljenike čija mirovina ne prelazi 300  eura da se jave u Općinu do 29. ožujka i podnesu zahtjev za isplatu Uskrsnice.

Općina Kula Norinska poziva svoje umirovljenike s mirovinom do 335 eura da podnesu zahtjev za uskrsnicu do 28. ožujka. Umirovljenicima kojima mirovina iznosi do 200 eura, isplatit će se 40 eura, a onima kojima mirovina iznosi od 200,01 do 335 eura, bit će isplaćeno 27 eura uskrsnice.

Općina Lekenik i ove godine isplaćuje uskrsnicu. Dobivaju  je umirovljenici, korisnici novčane naknade za starije osobe, nezaposleni hrvatski branitelji te korisnici zajamčene minimalne naknade. Oni s primanjima do 250 eura primaju 40 eura, a od 250 do 450 eura  25 eura. Nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje kao i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s područja Općine Lekenik imaju pravo na 40 eura uskrsnice.

Općina Levanjska Varoš svojim će umirovljenicima s mirovinom nižom od 400 eura, korisnicima zajamčene minimalne naknade, korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i osobama bez primanja starijim od 60 godina isplatila je uskrsnicu u iznosu od 30 eura.

Umjesto novčanih uskrsnica ili poklon bonova, svako domaćinstvo u Lokvama dobit će 30 svježih jaja.

Uskrsnicu od 50 eura dobit će loparski umirovljenici. Uvjet je da im dugovanja prema Općini i njezinim tvrtkama nisu veća od 15 eura i starija od šest mjeseci.

Svi koji imaju mjesečnu mirovinu nižu od 300 eura, ostvaruju pravo na uskrsnicu u iznosu od 50 eura u Općini Lovran.

Općina Lukač isplatila je uskrsnice u tri platna razreda. Umirovljenici s mirovinom do 150 eura dobili su 50 eura, s mirovinom od 150 do 330 eura iznos od 40 eura te s mirovinom od 330 do 465 eura iznos od 20 eura.

Mala Subotica dijeli bonove od 30 eura.

Općina Marijanci dala je uskrsnice umirovljenicima s mirovinom do 398 eura, korisnicima socijalne pomoći, korisnicima naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rada te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe sa područja Općine Marijanci, a  iznose od 20 do 35 eura.

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici čiji je mjesečni iznos mirovine manji od 200 eura na području Općine Martinska Ves, u iznosu od 40 eura. Umirovljenici kojima je mirovina od 200,01 do 265 eura dobili su 35 eura, umirovljenici kojima je mirovina od 265,01 do 400 eura  30 eura, a umirovljenici kojima je mirovina od 400,01 do 665 eura  25 eura uskrsnice. Korisnici zajamčene minimalne naknade, korisnici nacionalne naknade za starije osobe i korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje dobili su uskrsnicu u iznosu od 40 eura.

Uskrsnicu od 50 eura dobili su umirovljenici Općine Matulji čija mirovina ne prelazi 400 eura mjesečno te ako prosječni mjesečni prihod u 2023. godini nije prelazio iznos od 400 eura. Pravo ostvaruju i osobe starije od 65 godina bez mirovine i ostalih primanja, ako prosječni mjesečni prihod ne prelazi 400 eura mjesečno.

Molve dijele 30 eura uskrsnice umirovljenicima, djeci koja primaju mirovinu iza preminulog branitelja, osobama koje primaju socijalna davanja, zatim onima koji nemaju nikakvih primanja, nezaposlenima, osobama s invaliditetom pa čak i svećenicima i časnim sestrama. Osim ovih brojnih skupina korisnika i svako će kućanstvo u općini Molve dobiti uskrsni poklon paket s tradicionalnim uskrsnim proizvodima, takozvanu ‘Molvarsku košaricu’.

Svi umirovljenici Općine Nedelišće dobili su 40 eura uskrsnice, bez obzira na visinu mirovine i životnu dob.

Pravo na uskrsnicu od 20 eura imaju umirovljenici čija mirovina ne prelazi 300 eura mjesečno i osobe starije od 65 godina bez primanja u Općini Novo Virje.

Umirovljenicima s mirovinom do 560 eura u Općini Okrug, korisnicima zajamčene minimalne naknade, ali i nacionalne naknade za starije osobe dodjeljuje se darovna kartica u vrijednosti od 100 eura.

U Općini Orehovica umirovljenicima s mirovinom do 350 eura daje se 40 eura uskrsnice.

Općina Orle onima s mirovinom do 200 eura daje  40 eura, a umirovljenicima koji imaju od 201 do 300 eura mirovine dobit će 30 eura.

Svi umirovljenici Općine Petlovac, bez obzira na visinu mirovine, dobili su 35 eura uskrsnice.

Općina Pitomača donijela je odluku o isplati novčane naknade umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade. Tako je pomoć od 40 eura isplaćena svim umirovljenicima koji primaju mirovinu jednaku ili manju od 400 eura. U

Svim umirovljenicima, bez obzira na iznos mirovine, bit će isplaćeno 30 eura uskrsnice na kućne adrese u Općini Podgorač.

Umirovljenici iz Rovišća s mirovinama do 132,72 eura primit će 50 eura uskrsnice, dok oni čija mirovina ne prelazi 265,45 eura dobivaju 40 eura uskrsnice.

Umirovljenici s područja Općine Satnica Đakovačka, čija mirovina ne prelazi 500 eura, imaju pravo na uskrsnicu u iznosu od 50 eura.

Umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 500 eura, Općina Selnica podijelit će poklon bonove za Uskrs.

Po 30 eura dala je Općina Sopje  umirovljenicima, korisnicima nacionalne naknade za starije osobe, korisnicima zajamčene minimalne naknade te nezaposlenim hrvatskim braniteljima s područja općine. Uvjet je bio da mirovina ne prelazi 310 eura.

Općina Stari Jankovci daje uskrsnice u obliku  poklon bona. Vrijednost bona je 40 eura za one kojima mirovina ne prelazi 340 eura, dok je za korisnike troškova stanovanja iznos poklon bona 30 eura.

Po 40 eura dobit će umirovljenici Starog Petrovog Sela čija mirovina ne prelazi 270 eura, kao i osobe starije od 65 godina bez primanja.

Pravo na uskrsnicu imaju umirovljenici s mirovinom koja ne prelazi 300 eura u Općini Stubičke Toplice. Prigodni dar u iznosu od 50 eura daje se za korisnike mirovine u visini do 150 eura, odnosno 30 eura za umirovljenike s mirovinom između 150 i 300 eura.

Općina Sveti Đurđ svojim umirovljenicima s mirovinom do 370 eura, kao i nezaposlenim osobama starijim od 60 godina, daruje poklon bon u iznosu od 45 eura.

Uskrsnicu od 30 eura dobit će svi umirovljenici Općine Sveti Ilija, bez obzira na iznos prihoda, korisnici zajamčene minimalne naknade i nezaposlene osobe.

Umirovljenici i stariji od 60 godina bez mirovine dobit će 50 eura uskrsnice u Općini Sveti Juraj na Bregu Uvjet je da ukupna mirovinska primanja ne prelaze 500 eura, dok prihodi starijih od 60 godina koji ne primaju mirovinu ne smiju prelaziti 250 eura.

U Općini Sveti Martin na Muri pravo na bon u iznosu od 40 eura za Uskrs ostvaruju umirovljenici kojima je zbroj mirovina manji od 400 eura te samačka domaćinstva bez prihoda.

Uskrsnica iznosi 30 eura, ako mirovina ne prelazi 500 eura dobili su umirovljenici Općine Sračinec.

Uskrsnica u iznosu od 30 eura isplaćena je umirovljenicima s područja Općine Suhopolje čija ukupna mirovinska primanja u mjesecu prije isplate ne prelaze 270 eura.

Općina Šenkovec svojim umirovljenicima je dala uskrsnice u iznosu od 40 eura. Pravo su na naknadu imali umirovljenici s mirovinom do 500 eura, kao i osobe starije od 65 godina koje ne primaju mirovinu i nemaju novčanih primanja.

Općina Špišić Bukovica i ove je godine pripremila uskrsnice za svoje umirovljenike. Umirovljenici s mirovinama do 200 eura dobili su po 40 eura, a umirovljenici s mirovinama od 200 do 300 eura po 30 eura.

U Općini Tovarnik po 50 eura uskrsnice dobili su umirovljenici s mirovinom do 200 eura, zatim osobe bez primanja te osobe s tjelesnim oštećenjima. Po 30 eura ostvaruju umirovljenici s mirovinom od 200 do 400 eura.

Općina Veliko Trojstvo dala je novčanu pomoć od 40 eura umirovljenicima s mirovinom do 400 eura, a 25 eura uskrsnice dobili su oni s mirovinom od 400,01 do 600 eura.

U Općini Vidovec uskrsnice su  40 eura, umjesto dosadašnjih 20 eura. Općina Vidovec isplaćuje  ih umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe. Ukupna mirovinska primanja ne smiju prelaziti 330 eura.

Umirovljenicima s područja Općine Vinica je  isplaćena jednokratna potpora od 30 eura. Pravo su ostvarili umirovljenici čija ukupna mirovina ne premašuje iznos od 450 eura, nezaposlene osobe starije od 50 godina prijavljene Hrvatskom zavodu za zapošljavanje minimalno 60 dana, odrasle osobe koje ostvaruju naknadu za tuđu pomoć i njegu kao jedini prihod te osobe koje ostvaruju naknadu za osobnu invalidninu i zajamčenu minimalnu naknadu čiji je iznos ukupno niži od 450 eura.

Umirovljenici čija ukupna mirovina ne prelazi 450 eura, dobit će uskrsnicu od općine Viškovci u iznosu od 40 eura.

Pravo na pomoć u Općini Viškovo ostvarili su mještani bez prihoda ili čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi 531 euro mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 265 eura ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura. Korisnici s prihodima između 265,01 eura i 440 eura dobiva 93 eura, a korisnici s prihodima između 440,01 eura i 531 eura  67 eura.

Umirovljenici iz Voćina koji imaju mirovinu do 132,72 eura ostvarili su pravo na uskrsnicu u iznosu od 66 eura. Oni koji imaju mirovinu od 132,73 do 199,08 eura ostvarili su pravo na 60 eura, a umirovljenici koji imaju mirovinu u iznosu od 199,08 do 265,44 eura dobili su 53 eura.

Umirovljenicima s područja Općine Vratišinec koji primaju mirovinu u iznosu do 200 eura dobili su jednokratnu pomoć u bonovima u iznosu od 40 eura. Umirovljenicima koji primaju mirovinu od 200,01 eura do 400 eura dodjeljena je pomoć u bonovima u iznosu od 27 eura. Svim osobama starijima od 60 godina koje ne ostvaruju nikakve prihode, dodjeljena je jednokratna financijska pomoć u bonovima u iznosu od 40 eura. Bonovi se mogu preuzeti u holu Doma kulture u Vratišincu od 18. ožujka do 21. ožujka od 9 do 13 sati.

Po 30 eura dobili su umirovljenici Općine Zdenci s mirovinom do 300 eura, korisnici osobne invalidnine i zajamčene minimalne naknade.

Umirovljenici Zlatar Bistrice s mirovinom manjom od 200 eura dobili su 50 eura, umirovljenici čija je mirovina manja od 300 eura, 40 eura, a oni čija je mirovina manja od 400 eura 30 eura uskrsnice. (L.K., mirovina.hr)