Općina Josipdol ostvarila je gotovo pola milijuna kuna (494,027 tisuća) od Fonda za zaštitu okoliša za svoj projekte ‘eJosipdol’ vrijedan 824,879 tisuća kuna.

Fond za zaštitu okoliša raspisao je lani poziv za sufinanciranje projekata promjene koncepta “pametnih gradova”, a općina Josipdol u prosincu je, po principu “najbrži prst”, prijavila svoj projekt”eJosipdol” .

Projekt ” eJOSIPDOL”   predstavljati će  digitalnu transformaciju, odnosno korjenitu promjenu u načinu poslovanja Općine Josipdol. Projekt predstavlja prilagodbu Općine Josipdol okruženju koje se neprestano i brzo mijenja , a obuhvaća uspostavu  uspostava  GIS-a  i platforme Otvorene općine Josipdol  te nabavu prateće računalne  opreme.

Aplikacija,  „Geografsko informacijski sustav“  koristi će se kao preglednik prostornih podataka integriran sa registrom nekretnina, registrom obveznika komunalne naknade, naknade za odvoz komunalnog otpada, korištenje grobnih mjesta i u potpunosti prilagođen za prihvat modernih web servisa te će omogućiti će pregled i upravljanje integriranim podacima i  biti  pristupačna  širokom krugu korisnika.

Aplikacija, odnosno programski paket „Otvorena općina Josipdol“  obuhvatiti će  programski paket „iTransparentnost“, „iProračun“ i „Uredsko poslovanje“.

„iProračun“ je web rješenje koje će javnosti i građanima dati potpune i pravovremene informacije o prijedlozima proračuna, tekućem proračunu i njegovu izvršenju te povijesnom uvidu u proračuna i izvršenja, te će doprinjeti će  postizanju djelotvornije i transparentnije  općine Josipdol  i  povećati sudjelovanje javnosti u provedbi javnih politika.

„iTransparentnost“ je web rješenje koje će osigurati  javno dostupan, detaljan i ažuran pregled postupaka nabave roba, radova i usluga, potpisanih ugovora, računa dobavljača te isplata iz proračuna prema proračunskim pozicijama čime će se  osigurati će  pristup kvalitetnim i relevantnim informacijama što predstavlja učinkovit mehanizam odgovornosti.

Aplikacija „Digitalno uredsko poslovanje“ omogućiti će kontinuiran i automatiziran uvid u digitalne predmet, otvoreno i transparentno  komuniciranje s stanovnicima uz uvođenje online servisa za zaprimanje zahtjeva i digitalnih obrazaca te doprinijeti  automatiziranju procesa uredskog poslovanja. (Općina Josipdol)