Nivio Stojnić

Općina Tar-Vabriga

Nivio Stojnić rođen je 12. ožujka 1968. godine u Puli. Cijeli život živi u Vabrigi. Osnovnu školu polazi u Taru, a srednju školu u Poreču.  Već kao mladić, u ljetnim mjesecima radio je u turističkom naselju Lanterna, a u zimi je ribario s ocem. Cijeli je svoj život, a i sada svoje slobodno vrijeme posvećuje moru i ribarstvu. Načelnik Općine je od 07.10.2007. godine.