Mladen Bartulović

Općina Podstrana

Mladen Bartulović, dipl.krim. rođen je 19.12.1972. u Splitu.