Ksenija Krivec Jurak

OPĆINA ZAGORSKA SELA

Ksenija Krivec Jurak – Rođena 07.02.1977. godine. Udana, majka troje djece. Završila studij socijalnog rada na Sveučilištu u Zagrebu. Radila kao socijalna radnica 18 godina u domu za odrasle osobe, a od 2017. godine načelnica je Općine Zagorska Sela.