Marijana Junušić

OPĆINA ERNESTINOVO

Marijana Junušić obnaša dužnost općinske načelnice Općine Ernestinovo  od 2017. godine.

Rođena  je 15. lipnja 1982. godine u Osijeku. Živi  i radi u Ernestinovu, udana, majka tri kćeri.

Završila je poslijediplomski specijalistički studij „Organizacija i management“ na  Ekonomskom fakultetu u Osijeku i stručno usavršavanje za projekt managera „Upravljanje projektnim ciklusom“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Prije stupanja na dužnost načelnice dugi niz godina  radila je u privatnom sektoru, na području različitih društvenih djelatnosti i u građevinskom sektoru.

Ima dugogodišnje iskustvo u rukovođenju i organizaciji poslovanja, pisanju, pripremi i provođenju projekata financiranih iz nacionalnih sredstava i fondova EU. Provodila je i surađivala na mnogobrojnim projektima, a trenutačno provodi brojne kapitalne, infrastrukturne, društvene, kulturne projekte i projekte socijalne komponente od osobitog značaja za općinu Ernestinovo.

Članica je LAG-a Vuka- Dunav, Urbane aglomeracije Osijek, Skupštine Vodovoda Osijek d.o.o., Županijskog odbora HDZ-a Osječko-baranjske županije i Županijskog odbora Zajednice žena Katarina Zrinski HDZ.