U prethodnom mandatu Općina Ernestinovo nije imala ni jedan napisani projekt, mi smo za njih 50 povukli 90 milijuna kuna bespovratnih sredstava, ističe načelnica

Kraj mandata vrijeme za je podvlačenje crte i rezimiranje rezultata iz protekle četiri godine pa smo tako i sa načelnicom Općine Ernestinovo  Marijanom Junušić prošli kroz projekte i mjere kojima je u svom prvom načelničkom mandatu radila na gospodarskom i demografskom podizanju svoje Općine….

Gđo. Junušić, na samom smo kraju Vašeg prvog mandata na čelu Općine Ernestinovo. Kako biste ga ocijenili i koliko ste zadovoljni, jeste li ostvarili sve što ste planirali i obećavali prije četiri godine?

-Kada sam stupila na dužnost općinske načelnice prije 4 godine, moji suradnici i ja imali smo mnoštvo planova koji su u tom trenu u biti bili obećanja dana mještanima. Smatram da smo svoju riječ i obećanja utkana u program za prošle izbore ostvarili, čak i više od toga, jer smo realizirali gotovo sve planirano, a proveli smo i neke projekte koje su planirali i realizirali u tijeku četverogodišnjeg mandata, a koje nismo imali u svog predizbornom programu. Rekla bih da je moj mandat bio zadovoljavajući, da smo u suradnji i zajedništvu Općinu Ernestinovu s margine anonimnosti  i stagnacije promaknuli u Općinu koja se iz dana u dan razvija, mijenja i napreduje, raste i promiče u jednu od najpoželjnijih mjesta za ugodan život u Slavoniji. Zadovoljni smo učinjenim, no pred nama je mnoštvo izazova i započetih projekata koje namjeravamo završiti, kao i započeti nove, a sve s ciljem boljitka cijele zajednice.

Što je najvažnije što ste učinili za svoju Općinu u ove četiri godine i po čemu je ona danas bolje mjesto za život nego što je bila?

-Pokrenuli smo veliki investicijski ciklus s velikim brojem raznovrsnih projekata s kojima smo unaprijedili komunalni standard, ali i demografsku, društvenu i socijalnu sliku Općine.  Ravnomjerno smo ulagali u sva naša naselja, vodeći se prioritetima i  našim mogućnostima,  uvažavajući potrebe svih generacija naših mještana.

Istaknula bih stavljanje u funkciju i korištenje kanalizacijskog sustava,  koji 2016.g. nije prošao tehnički pregled jer su se radovi na određenim dionicama morali ponovno izvoditi, pa je cijela investicija stajala  preko godinu dana, realizaciju besplatnih kanalizacijskih priključaka za sve naše mještane, što je bio prvi takav i jedinstven projekt u RH, a i početak projektiranja II. faze kanalizacijskog sustava za sve sporedne ulice naših naselja, čijom izgradnjom bi u potpunosti završili izgradnju  kanalizacije u našoj Općini. Tu je i novi dječji vrtić vrijedan 6 milijuna kuna, izgrađen po najvišim energetskim standardima i opremljen suvremenom opremom koji je od prvog trena popunjen. Posebno bih navela i  projekt „Zaželi“ na obostranu korist 36 zaposlenih žena i 120 starijih i nemoćnih o kojima se svakodnevno skrbimo kroz razdoblje od 3 godine. Na temelju naših zalaganja, ideja i vizija razvoja, postignutih rezultata, Općina Ernestinovo je svakim danom sve poželjnije mjesto za život jer djeci, mladima, obiteljima a isto tako i našim starijima nudi osnovnu komunalnu i društvenu infrastrukturu koja pozitivno utječe na kakvoću njihova individualna života.

Koji su bili najveći izazovi i problemi s kojima ste se susreli?

-Jedan od izazova s kojim smo se suočili na početku mandata su bila nepodmirena dugovanja u iznosu od 50% proračuna. Dug period nam je trebao za saniranje nepodmirenih obveza, kako bismo konačno mogli uz raspoloživa sredstva početi projektirati i raditi te investirati u izgradnju nužne komunalne infrastrukture. Također, prilikom prijava na natječaje za financiranje projekata i izgradnju infrastrukture morate imati najmanje 3 slična provedena i završena projekta, odnosno reference. Naša Općina u periodu od 2013-2017.g. je imala samo jedan realizirani projekt, što donosi manji broj bodova prilikom same prijave, a i ukazuje da nemate odgovarajuća iskustva pri pisanju i provedbi projekata i samim time i da ih niste kompetentni  provoditi.  Napornim i ustrajnim radom, djelatnici Općine, moji suradnici i ja preokrenuli smo trend ne investiranja u trend velikog investicijskog ciklusa u našu zajednicu. Sada, nakon 4 godine našeg mandata brojimo 50 odobrenih projekata, ukupne vrijednosti 90 milijuna kuna, na naših skromnih 13 milijuna proračuna u istom četverogodišnjem razdoblju. Jedan od izazova koji ima naša mala Općina je i skroman, ograničen proračun za naša tri naselja. Mnogobrojne su potrebe naših naselja i mještana, koje se ne mogu niti zadovoljiti niti realizirati iz našeg proračuna. Većina investicija koje smo realizirali i po 2-3 puta, a neke i do 7 puta premašuju naš godišnji proračun. Stoga svaku investiciju moramo pomno isplanirati i racionalno gospodariti sredstvima kako bismo ju u konačnici mogli financijski podmiriti. Iako je dosta zahtjevno, u tome uspijevamo te bez obzira na skromna proračunska sredstva Općina nije realizirala kredit niti se zadužila kod banaka.

U proteklih nekoliko godina u Ernestinovu ste napravili  investicijski boom – povukli ste oko 90 milijuna kuna za investicije, što je sedam puta više od vašeg četverogodišnjeg proračuna. Koje biste tu još projekte istaknuli kao najvažnije?

-Neki od značajnih projekata koje smo uspjeli realizirati su izgradnja novog dječjeg vrtića u Ernestinovu (6 milijuna kuna iz EU sredstava),  besplatni kanalizacijski priključci za mještane što je bio prvi takav projekt u RH (3,7 mil kn), rekonstrukcija pješačkih staza u našim naseljima (2,9 mil kn), izgradnja 7 nerazvrstanih cesta (6 mil kn), rekonstrukcija vodoopskrbne mreže u naselju Ernestinovo (21 mil kn), izgradnja kolodvora s kolosijecima u Laslovu (21 mil kn), izgradnja priprema za priključak na plin na trasi biciklističkih staza, izgradnja novih dječjih igrališta i uređenje postojećih, u potpunosti smo obnovili i izgradili LED javnu rasvjetu u svim naseljima (1,1 mil kn), postavili pozivni semafor i LED treptajuće signale na izuzetno prometnoj državnoj cesti,  instalirali besplatni internet na javnim mjestima, projekt “Zaželi” u sklopu kojeg smo svakodnevno skrbili o 120 starijih i nemoćnih osoba i u sklopu kojeg smo zaposlili 16 žena u trajanju od 2.g.,  a upravo ovih dana krećemo i u drugu fazu projekta u kojem ćemo zaposliti 20 žena. Sanirali smo većinu divljih odlagališta, uredili i završili izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju u Laslovu, energetski obnovili zgradu sportske namjene, postavili turističku signalizaciju… i  još mnoštvo manjih ali jednako važnih projekata.  Započeli smo i izgradnju biciklističko-pješačkih staza (7,5 mil kn), izradu projektne dokumentacije za 2. fazu kanalizacijskog sustava za sva naselja i izgradnju katoličke crkve u Laslovu.

Iako je naglasak bio na izgradnji,  ulagali smo i u sve segmente socijalnog i društvenog života naše općine. Djeci slabijeg imovinskog stanja osigurali smo ljetovanje u Dubrovniku, uveli smo stipendije za učenike i studente, božićnice  i uskrsnice za umirovljenike, sufinanciramo učeničke i studentske karte, cijenu vrtića u iznosu od 65%.

Kolika je ukupna vrijednost projekata koje ste pokrenuli i realizirali?

-Ukupna vrijednost projekata koje smo pokrenuli i provodimo  u protekle 4 godine iznosi 90 milijuna kuna, na naših izvornih 13 milijuna kn, što znači da ostvarene investicije premašuju naš proračun 7 puta.  U navedenom razdoblju odobreno nam je 50 projekata. Najveći dio projekata se odnosi na izgradnju komunalne infrastrukture no ulagali smo i u socijalnu i društvenu infrastrukturu.

Kako se borite protiv negativnih demografskih trendova, imate li neke posebne mjere kojima potičete natalitet i ostanak mladih u Općini?

-Na početku mandata povećali smo jednokratnu novčanu pomoć sa 1.000,00 kn na 3.000,00 kn za prvo i drugo rođeno dijete, a za svako slijedeće 5.000,00 kn.  Rad dječjeg vrtića financiramo u iznosu od 70%, a polazak djece u jaslice sa 700,00 kn. Od rujna ove godine krećemo s otvaranjem jasličke skupine u našem vrtiću, što će dodatno olakšati roditeljima usklađivanje privatnog i obiteljskog života. Program predškole za svu predškolsku djecu je besplatan. Učenike osnovnih škola na početku godine opremimo bilježnicama, a u  suradnji s Vladom RH i županijom u 100% iznosu sufinanciramo  prijevoz za srednjoškolce. Sufinanciramo prijevoz redovitih i izvanrednih studenata na mjesečnoj bazi, a uveli smo i stipendije za studente i učenike.

Nadalje, Općina Ernestinovo potpisala je Sporazum o suradnji u provedbi projekta „Stambeni krediti“ s Osječko-baranjskom županijom.

Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem na području Općine Ernestinovo, bez obzira na godine života, za kupnju kuće na području naše općine. Po svakom odobrenom kreditu, Županija Osječko-baranjska i Općina Ernestinovo subvencioniraju kamatu u visini od 1%, odnosno ukupno 2% kamatne stope na odobreni kredit poslovne banke, što u konačnici znači da građani mogu dobiti stambeni kredit s kamatnom stopom od 0.09% do 0,7% što je gotovo beskamatno. Rješavanje stambenog pitanja preduvjet je ostanka ljudi u našoj zajednici i zasigurno će pridonijeti ublažavanju negativnih demografskih trendova, ali je i preduvjet gospodarskog rasta i razvoja.

Osim raznih poticaja i davanja za obitelji, bitna je i kvalitetna komunalna i društvena infrastruktura koja predstavlja preduvjet za zadovoljenje svakodnevnih potreba mještana. Neprekidnim ulaganjem u infrastruktura činimo naša mjesta mjestima ugodna življenja koja  nude mnoge pogodnosti u odnosu na druga mjesta.

Naša djeca, naši mladi, naše obitelji, naši stari u našem su fokusu, brinemo o njima i njihovim potrebama, jer su temelj naše zajednice i jamče njezin opstanak.

Planirate li neke nove mjere i programe ostanete li na čelu Općine i u narednom mandatu?

-Tek smo izgradili novi vrtić, no to nas nije spriječilo da prijavimo projekt „Unapređenje usluga za djecu u predškolskim ustanovama“. Realizacijom navedenog projekta omogućit će se produljen rad našeg vrtića te daljnjim osposobljavanje naših odgajatelja i  oplemenjivanjem prostora utjecati na  poboljšanje pružanja usluga za naše mališane koji pohađaju vrtić. Prijavili smo i projekt  poboljšanja materijalnih uvjeta u vrtiću  kroz koji bismo nabavili dodatnu opremu za dječje igralište i razvoj motorike.

U postupku smo priprema za otvorenje jasličke skupine u vrtiću kako bismo pružili skrb i za naše najmanje vrtićarce, uvest ćemo program za darovitu djecu i elemente Montessori programa koji potiče  njegovanje dječje osobnost te neizravno potiče zanimanje za različita područja, a učenje pretvara u igru. Konstantno ćemo ulagati  u poboljšanje uvjeta rada vrtića, jer nam je cilj pružiti što kvalitetnije provedeno vrijeme djetetu u vrtiću, pružiti kvalitetne odgojno-obrazovne aktivnosti.

U suradnji s dvije osnovne škole koje djeluju na našem području osigurali smo sredstva za program NAJučenik u sklopu kojeg ćemo prigodnim darom nagraditi najuspješnije učenike, uveli smo i stipendije za studente s iznimnim postignućima, a kako nam financijska sredstva budu dopuštala povećavat ćemo i broj stipendija.

I na kraju, koji su Vam ključni ciljevi i projekti koje planirate ako i na ovim izborima dobijete povjerenje svojih mještana?

-Jedan od prioritetnih kapitalnih ulaganja za našu općinu  je nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava. Budući da je izgrađeno točno pola kanalizacijskog sustava, nastaviti ćemo s  izradom projektne dokumentacije za II. fazu kanalizacije. Projektiranje je nužni korak ka izgradnji preostalog dijela kanalizacije i završetku cjelokupnog kanalizacijskog sustava naše općine. Nakon izrade projekata i ishođenja građevinske dozvole nastojat ćemo u što kraćem roku krenuti s radovima.

U 2020.g. započela je izrada dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste koja prolazi kroz naselje Ernestinovo i koja će podosta izmijeniti izgled samog naselja, ali i ono najvažnije povećati sigurnost sudionika u prometu.

Planiramo u potpunosti obnovi crkvu Presvetog trojstva u Ernestinovu kako bismo ju konačno, nakon više od 10 godina od izgradnje mogli posvetiti, a nastavit ćemo i s izgradnjom katoličke crkve u Laslovu, uređenjem dječjih igrališta, parkova, javnih površina, nogostupa i staza… (Marija Pulić Drljača)