Općine Mikleuš, Tovarnik, Borovo, Sutivan, Dobrinj, Nijemci, Pitomača… imale su najveći iznos izdvojenih proračunskih sredstava za subvencije obrtnicima po stanovniku u 2021. godini. Prema udjelu iz proračuna predvode općine Mikleuš, Borovo, Nedelišće, Tovarnik, Cestica… Općine Nedelišće i Borovo imale su najveći rast izdvojenih sredstava u odnosu na 2020. godinu, u apsolutnom i relativnom iznosu. Pokazuje to naša analiza napravljena iz zadnje dostupnih podataka o izvršenju proračuna, za 2021. godinu.

Broj obrta i obrtnika posljednjih godina ima uzlazni trend. Tako podaci Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da je u zemlji bilo 74.119 obrtnika na kraju ožujka, što je u godinu dana rast od preko 4.000.

Malo poduzetništvo ima sve veću ulogu, pa usporedo i općine tako usmjeravaju svoje potpore ili zajednički sa županijama sudjeluju u povoljnim uvjetima kreditiranja. Niz je potpora koji se nude, od subvencija kamata na kredite za pojedine poduzetničke linije, za sufinanciranje nastupa na sajmovima do sve više raširenih potpora za tradicijske obrte. U 2021. godini još uvijek su bile na snazi i potpore za ublažavanje COVID krize, a koja je obuhvatila velikim dijelom obrtnike.

Po stanovniku, najviše je u 2021. godini za subvencije obrtnicima izdvojila Općina Mikleuš, 250,23 kune, Tovarnik 223,30 kuna, Borovo 218 kuna, Sutivan 179,79 kuna, Dobrinj 111,34 kune, Nijemci 100,78 kuna, Pitomača 100,54 kune, Nedelišće 94,87 kuna, Koprivnički Ivanec 88,99 kuna i Podgora 86,17 kuna. Gleda li se udjel izdvajanja iz proračuna, vodeća je opet Općina Mikleuš s izdvojenih 5,94 posto sredstava za obrtnike, Borovo je izdvojilo 5,13 posto, Nedelišće 3,45 posto, Tovarnik 3,20 posto, Cestica 1,96 posto, Jakšić 1,68 posto, Pitomača 1,64 posto, Koprivnički Ivanec 1,59 posto, Gornja Stubica 1,50 posto i Velika 1,45 posto.

Najveći porast izdvojenih sredstava za subvencije obrtnicima u apsolutnom iznosu imala je Općina Nedelišće, preko milijun kuna, nešto više od 700.000 kuna sredstva je povećao Borovo, Staro Petrovo Selo za nešto više od 300 tisuća kuna, Nijemci za 255,3 tisuće kuna, Gornja Stubica za 224,7 tisuća kuna, Podgora za 192,4 tisuće kuna, Tovarnika za 174 tisuće kuna, Čepin za 163,5 tisuća kuna, Koprivnički Ivanec za 160 tisuća kuna i Maruševec za 152,3 tisuće kuna. U relativnom iznosu također su najveći rast izdvojenih sredstava na godišnjoj razini imale općine Nedelišće i Borovo, za 10,5, odnosno 1,5 tisuća posto, za preko 800 posto povećana su sredstva u Virju, u Siraču za blizu 800 posto, Kneževim Vinogradima za oko 660 posto, Gornjoj Stubici oko 360 posto, Nijemcima 255 posto, Gornjim Bogićevcima 175 posto, Čepinu 135 posto i Kaptolu 133 posto.

Općina Mikleuš izdvojila je po stanovniku 250,23 odnosno 5,94 posto udjela iz proračuna za subvencije obrtnicima u 2021.godini.

Pod mjerama HZZ-a stoji kako Općina Mikleuš vlasniku ili korisniku poslovnog prostora koji služi za proizvodne djelatnosti, obrtništvo proizvodnog karaktera koji započinje s obavljanjem djelatnosti u tim prostorima, po pisanom zahtjevu odobrava smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to u 100 % iznosa u prvoj godini obavljanja djelatnosti,  50 % iznosa u drugoj godini. Tvrtkama ili obrtima registriranim na području Općine  koji u već postojećem objektu u svom vlasništvu ulažu značajnija sredstva te zaposle 10 i više novih djelatnika, uz zadržavanje već zaposlenih osoba i novih zaposlenih tijekom subvencionirane godine, također se smanjenje obveze plaćanja komunalne naknade i to 100 % iznosu kroz godinu dana.

Općina Nijemci  izdvojila je po stanovniku 100,78 kuna za subvencije obrtnicima, a u odnosu na godinu prije porasle su za 255.342 kuna, odnosno 255,34 posto.

U odnosu na dobivene podatke Ministarstva financija, podaci Općine pokazuju da je  2021.g. u sklopu provedbe Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Nijemci za razdoblje 2021. – 2022. godine Općina Nijemci dodijelila  potpore u  iznosu od 354.690 kuna za poticanje novih gospodarskih subjekata i postojećih poduzetnika te za poticanje primarne zdravstvene zaštite.

U sklopu navedenih mjera, dodijelile su se potpore za 14 novih i postojećih poslovnih subjekata. Najmanja potpora iznosila je 10.000 kuna, a najveća 44.000 kuna. Dodijeljena potpore pokrivale su nabavku opreme ali i trošak obveznih doprinosa za zaposlenike.

U općini je više od 50% poduzeća registrirano je iz područja poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, dok je poljoprivreda tradicionalno primarna djelatnost na području općine. O tome govori i kontinuiran rast broja tvrtki. Općina Nijemci kroz djelovanje svog Centra za potporu poduzetnicima, brojčano bilježi rast malih obrtnika koji se bave web programiranje i pružanjem informatičkih usluga. Na području Općine u 2021.g. bilo je registrirano ukupno 40 obrta – najveći broj u djelatnosti ribarstva, marikulture i poljodjelatstva, uslužnim djelatnostima i najmanji broj u djelatnosti trgovine  i osobnih usluga. S ciljem jačanja gospodarskog razvoja, u dogledno vrijeme aktivirat će se i poslovna zona „Lipovac-jug“ koja će zasigurno biti aktivirana nakon početka izgradnja Auto parka Lipovac.

Općina Čepin povećala je izdvajanje za obrtnike, za 163,5 tisuća kuna, odnosno za 135 posto. Naime, zbog COVID-a, Općina je za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica od 2020. godine svim poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem u Čepinu i koji zapošljavaju djelatnike osigurala potpore kako bi se održala likvidnost te zadržala postojeća radna mjesta. Poslodavcima je tako osigurana potpora za djelatnike koji imaju prebivalište na području Općine Čepin za razliku između bruto plaće i iznosa koji im je isplatio Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, Općina je poduzetnicima i obrtnicima isplatila razliku između potpore HZZ-a i punog iznosa bruto plaće koju je pojedini radnik imao prije pandemije. Radniku je, zahvaljujući tome, plaća ostala ista. Po ovoj mjeri Općina Čepin je bila jedinstvena na razini cijele države. Nadalje, uslijed korona krize osigurana je potpora za plaćanje komunalne naknade, zakup poslovnog prostora itd. Također, poduzetnicima, obrtnicima i udrugama kojima je bio obustavljen rad, omogućena je bespovratna jednokratna potpora u iznosu od 10.000 kuna. (L.K.)