Ukupno 20 općina ima besplatan vrtić, samo 6 općina nema naknade za rođene bebe, povećao se je ove godine broj općina koje sufinanciraju nabavu radnih materijala za osnovnoškolce, ukupno ih je 370, dok 76 osigurava sufinanciranje udžbenika za srednjoškolce. Povećava se i broj općina koje ukidaju ili smanjuju komunalne doprinose kod gradnje kuća mladih obitelji. Analizu i podatke za svaku općinu objavio je Središnji državni ured za demografiju.

U 2022. godini samo 8 jedinica (općina) nije osiguralo pomoć prilikom rođenja djeteta, a u 2023. godini samo 6 jedinica (općina) ne osigurava potporu za rođenje djeteta. Među općinama, od prvog uvođenja potpore do 2023. godine, potpora za rođenje prvog djeteta povećala se za 147 %, za rođenje drugog djeteta za 167 %, a za rođenje trećeg djeteta 200 %.

Za prvo dijete, u odnosu na lani, povećanje naknade je u ovoj godini u općinama 11 %. Za drugo dijete povećanje iznosi 12 % , a za treće dijete  11 % . Općine izdvajaju 472 € za rođenje prvog djeteta što je više u odnosu na gradove koji izdvajaju 430 €. Kod drugog djeteta taj se iznos izjednačava tako da općine izdvajaju 596 €, a gradovi 589 €. Kod trećeg djeteta prosječna financijska potpora raste na 1.098 € za gradove i 892 € za općine. Kod četvrtog djeteta potpora raste i dalje na 1.249 € za gradove i 1090 € za općine. Kod petog i svakog sljedećeg djeteta potpora se smanjuje u gradovima na 1.223 €, ali se povećava u općinama na 1.189 eura.

Za prvo dijete najveću naknadu za rođene bebe ima općina Sali,  7.963 eura, a predvodi i kod izdvajanja za drugo dijete s istim iznosom naknade. Za treće dijete najviše izdvaja općina Lovreć s  iznosom od 9.290 eura, za četvrto Općina Vir s  12.471 eurom i najviših 25.482 € za peto i svako sljedeće dijete. Visoki iznosi potpora ne isplaćuju jednokratno već najčešće kroz ravnomjerne obroke kroz pet ili više godina.

Najviši iznosi novčane potpore u 2023. godini (€)

Kada se uspoređuju cijene dječjih vrtića (roditeljskog udjela) između jedinica lokalne samouprave primjećuje se da su cijene dječjih vrtića više u općinama u odnosu na gradove.
U 2023. godini kao i u 2022. godini, cijena dječjeg vrtića u općinama i gradovima za prvo dijete se ne razlikuje te iznosi 79 €. Za drugo dijete cijena u općinama opada na 54 €, a u gradovima na 57 €. Za treće dijete veći je pad zabilježen kod gradova na 19 €, dok kod općina cijena roditeljskog udjela iznosi 33 €. U odnosu na 2022. godinu cijene dječjih vrtića za prvo dijete u 2023. godini su se neznatno povećale. Primjerice za prvo dijete roditelji su u prosjeku u općinama i gradovima izdvajali isti iznos od 74 € u 2022. godini. Za drugo i treće dijete neznatno je niža cijena dječjih vrtića u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. Za drugo dijete roditelji su u općinama izdvajali 58 €, a u gradovima 55 €. Za treće dijete roditelji su u općinama izdvajali 35 €, a u gradovima 21 €.

Većina općina i gradova smanjuje iznos cijene koji plaćaju roditelji ovisno o broju djece, a posebice za treće dijete kada je cijena dječjih vrtića za roditelje nerijetko besplatna.

Prikaz jedinica lokalne samouprave u kojima se umanjenje cijene usluge dječjeg vrtića ostvaruje ovisno o ukupnom broju djece u obitelji u 2023. godini

Ukupno 20 općina ima besplatnu uslugu vrtića – Ivankovo, Nijemci, Baška, Smokvica, Balle, Saborsko, Gola, Kalinovac, Draž, Koška, Magadenovac, Čaglin, Mrkopalj, Dvor, Okrug, Otok,  Biskupija, Negoslavci, Vis i Vrsi.

U ovoj godini 13 % dječjih vrtića u općinama radi u dvije smjene, dok ih je lani bilo 14 %. U anketi 62 % općina navelo je kako imaju dovoljno mjesta za svu djecu s područja JLS-a i šire.

U odnosu na prošlogodišnji upitnik, primjetno je kako su povećana ulaganja jedinica lokalne samouprave u predškolsku djelatnost. U 2021. godini 56 % općina je ulagalo do 10 % lokalnog proračuna u predškolsku djelatnost, a u 2022. godini 50 % općina. Više od 30 % lokalnog proračuna ulaže 15 općina, a između 20-30 % lokalnog proračuna ulaže 27 općina u 2022. godini.

U 2022. godini, nabavu školskih udžbenika u srednjim školama sufinanciralo je  58 općina, odnosno 14 %. U 2023. godini postignut je značajan napredak jer  76 općina odnosno 18 % sufinancira nabavu udžbenika u srednjim školama.

S obzirom da trošak nabave radnih bilježnica i radnih materijala za osnovne škole nije osiguran u državnom proračunu,  većina jedinica lokalne samouprave sufinanciraju nabavu. Ove godine se je još 8 osam općina uključilo u sufinanciranje i sada ih 370, odnosno 88 posto.

U osnovnim školama samo 25 % općina financira troškove produženog boravka.

Ukupno 40 posto općina daje učeničke stipendije.

Veliki pomak je ostvaren u osiguravanju mjere oslobođenja/smanjenja komunalnog doprinosa u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu. 83 jedinice lokalne samouprave ili 15 % osigurava mjeru u odnosu na 39 ili 7 % u 2022. godinu što je povećanje više od 100 % u jednoj godini.  Obično ova pomoć uzima u obzir gradnju prve nekretninu, pomoć mladim obiteljima, kao i onim obiteljima s većim brojem djece. Među općinama tu mjeru imaju primjerice Josipdol, Stubičke Toplice, Plitvička Jezera…
Neke jedinice (Belišće, Dragalić, Ivanec, Rešetari, Stari Jankovci) čak oslobađaju plaćanja komunalne naknade od dana početka korištenja nekretnine što je potrebno pohvaliti, kažu u Uredu za demografiju, jer je takva potpora dužeg trajanja, odnosno nije jednokratnog oblika. (Lidija Kiseljak)

Jedinice lokalne samouprave koje osiguravanju mjeru oslobođenja/smanjenja komunalnog doprinosa u 2023. godini

Detaljni podaci demografskih mjera za svaku općinu mogu se vidjeti na poveznici Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. godini – Ukupna tablica .