Po stanovniku najviše su u 2022. godini izdvojile općine Kolan,  Vir, Sali, Dugopolje, Kršan… Prema udjelu izdvojenih sredstava iz proračuna za obitelj i djecu predvodile su općine Đulovac, Martinska Ves, Sali, Donji Andrijevci, Barilović, Kraljevec na Sutli, Borovo, Drenovci, Voćin te Ivankovo koje je i vodeća općina po rastu izdvojenih sredstava na godišnjoj razini, u apsolutnom iznosu, uz Dugopolje, Cernu, Viškovo, Sali, Strizivojnu. Rasinja i Risnik su prema relativnom pokazatelju bila najbolje po trendu rasta. Pokazala je to naša analiza, napravljena iz podataka konsolidiranih proračuna za 2022. godinu, posljednju za koju su dostupni podaci o izvršenju proračuna. 

Iz niza programa, kroz europska ili nacionalna sredstva, općinama se omogućava pomoć za sufinanciranje, primjerice gradnju i opremanje vrtića, uređenje dječjih igrališta…, a iz svojih proračuna općine rade na povećanju, primjerice, naknade za bebe, sufinanciranje smještaja u vrtiću, pomažu u stambenom zbrinjavanju mladih obitelji, daju stipendije, nagrađuju najbolje učenike. A sve u cilju zadržavanja stanovništva i privlačenje novih, odnosno bolje demografske slike.

30-tak općina uložilo je više od 30 eura po stanovniku za obitelj i djecu po stanovniku, a njih osam čak i više od 50 eura. Gleda li se udjel u proračunu, čak 131 općina izdvojila je više od 1 posto proračuna za obitelj i djecu, a čak 146 općina povećalo je izdvajanja u odnosu na godinu prije.

Kako su u 2022. godini proračuni još bili izraženi u kunama, i naša je statistika u kunama. Po stanovniku najviše je izdvojila Općina Kolan, gotovo 637 kuna, Vir 523 kune, blizu 500 kuna Sali, 447 kuna Dugopolje, Kršan 415 kuna, Milna 405 kuna, Vrsi 400, Đulovac 386 kuna, Borovo 354 kune i Martinska Ves 350 kuna. Prema udjelu izdvojenih sredstava iz proračuna za obitelj i djecu predvodi Općina Đulovac s gotovo 12 posto izdvojenih sredstava, nešto manje izdvojila je Općina Martinska Ves, nešto više od 9 posto Sali i Donji Andrijevci, Općina Barilović oko 8,5 posto, između 7 i 8 posto Kraljevec na Sutli, Borovo, Drenovci i Voćin te Ivankovo 6,6 posto.  Ivankovo je vodeći po rastu izdvojenih sredstava na godišnjoj razini, u apsolutnom iznosu, za preko 1,5 milijuna kuna, slijedi Vir s povećanjem izdvajanja za 1,1 milijun, Dugopolje za oko 900 tisuća, Cerna za blizu 760 tisuća, Viškovo za 668 tisuća, Sali za 542 tisuće, Kolan za 520 tisuća, Strizivojna za 466 tisuća kuna, Trpinja za 322 tisuće i Podturen za 293 tisuće kuna. Rasinja je prema relativnom pokazatelju bila najbolje po trendu rasta, za preko 700 posto, Ribnik za preko 600, Ferdinandovac za više od 500 posto, Đelekovec za preko 400 posto, Čađavica blizu 400 posto te Orle, Sveti Martin na Muri, Pribislavec, Vir i Donja Voća iznad 200 posto.

Općina Ivankovo izdvojila je 6,62 posto iz proračuna za ‘obitelj i djecu’, a u odnosu na godinu prije, povećala je iznos za 219,4 tisuće eura.
Općini Ivankovo kao jedinici lokalne samouprave jednako su važna infrastrukturna, gospodarska, sportska, socijalna, demografska i druga ulaganja, a posebna pozornost pridaje se ulaganjima u području demografije, kažu u Općini.
Jedna od najvažnijih mjera koje izdvajaju jesu novčane potpore za novorođeno ili usvojeno dijete. Od 2017. do 2023. godine u Općini Ivankovo rođeno je 465 djece te je u tom razdoblju iz proračuna Općine Ivankovo isplaćeno 187,9 tisuća eura za novorođeno/usvojeno dijete. Općina Ivankovo za prvo i drugo dijete rođeno u obitelji isplaćuje 265,45 eura,  za treće dijete u obitelji 663,61 euro, a za četvrto i svako slijedeće dijete 1.327,23 eura. Daju se i jednokratne naknade za troškove studiranja redovnim studentima. Od 2017. do 2023. godine dodijeljena je 761 novčana naknada. Do 2022./2023. godine Općina Ivankovo je izdvajala 7.000 kn po studentu, a od 2023./2024. godine Općina Ivankovo izdvaja 1.000 eura po studentu. Nadalje, Općina sufinancira nabavu radnih bilježnica i radnih materijala za učenike od 1.- 8. razreda Osnovne škole. Od 2017. do danas isplaćeno je ukupno 303 tisuće eura.
Daje se i jednokratna naknada za troškove smještaja u učeničke domove, pa je od 2020. do danas sufinancirano  37 smještaja učenika u ukupnom iznosu od gotovo 14,8 tisuća eura.
Do 2022./2023. godine Općina Ivankovo je izdvajala 3.000 kuna po učeniku za troškove smještaja u učeničke domove, a od 2023./2024. godine  izdvaja 400 eura po učeniku.
Općina i bespovratno sufinancira kupnju obiteljskih kuća, stanova ili građevinskog zemljišta mladim obiteljima na području Općine. Od 2018. do 2022. godine sufinancirano je 59 obitelji te je iz proračuna Općine isplaćeno ukupno 215,9 tisuća eura. Općina Ivankovo sufinancira obiteljske kuće, stanove ili građevinska zemljišta u iznosu od 3.981,68 eura odnosno najviše do polovine vrijednosti kupljene nekretnine. Tu su i mjere jednokratne pomoći za nabavu lijekova te liječenje, za poboljšanje uvjeta stanovanja, za nabavu prehrambenih paketa, pomoć uslijed štete nastale na obiteljskim kućama zbog djelovanja više sile, pomoć poradi nedostatka prihoda za osnovne životne potrebe, za slučaj smrti člana obitelji, za nabavu nužne odjeće, obuće i slično. Od 2017. do 2023. godine usvojen je 891 zahtjev te je isplaćeno ukupno gotovo 170,3 tisuće eura.
Uz sve navedeno važno je dodati kako je u Općini Ivankovo pohađanje Dječjeg vrtića besplatno za svu djecu kao i to da se svake godine osiguraju prigodni božićni pokloni za djecu do 10 godina (oko 700 paketa). Isto tako Općina svake godine isplaćuje božićnice korisnicima mirovine i korisnicima nacionalne naknade. Ništa manje važno za naglasiti i to kako Općina Ivankovo financira školu plivanja za učenike 3. razreda osnovnih škola sa svoga područja te kako je osiguran prijevoz za predškolce i osnovnoškolce iz naselja Retkovci i Prkovci i lokalni prijevoz za učenike Osnovne škole  A.Cesarec Ivankovo. Također, Općina Ivankovo svake školske godine osigurava besplatne bilježnice za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola sa svoga područja te sudjeluje u sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola.

Općina Dugopolje izdvojila je u 2022. godini 59 eura po stanovniku, što je u odnosu na godinu prije rast od gotovo 120 tisuća eura. Prema posljednjim podacima o kretanju stanovništva Općina Dugopolje je jedna od rijetkih koja ima porast stanovnika. Upravo zbog toga se radi i na nizu mjera kako bi se poboljšala kvaliteta života, a koje uključuje i ulaganje u djecu i obitelj.

Grade se novi stambeni objekti, Općina ima novi vrtić, a sredstvima iz NPOO-a ide i nadogradnje za dodatne prostorije. Unaprjeđuje se i osnovnoškolstvo, u cilju rada u jednoj smjeni. Darovitim učenicima i studentima te učenicima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja daje se stipendija. Za tu svrhu, kako se može iščitati iz ovogodišnjeg proračuna, planiran je iznos od 60 tisuća eura, a 29 tisuća za nabavu radnih materijala. Za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole planiran je iznos od 200 tisuća eura.

Za poklon za novorođene bebe u proračunu je planiran iznos od 70.000 eura, a za sklapanje braka 25.000 eura.

Glavni pokretač razvoja Dugopolja je poduzetnička zona u kojoj je trenutačno u kojoj je zaposleno oko 2000 ljudi, a što je važan uvjet za privlačenje novog stanovništva. U ovogodišnjem proračunu za uređenje i izgradnja poslovne zone Podi planiran je iznos od 97 tisuća eura, stoji u prijedlogu proračuna.

Povodom uskršnjih blagdana svako kućanstvo će dobiti po 50 eura.

Općina Strizivojna je na godišnjoj razini za obitelj i djecu povećala sredstva za  gotovo 62 tisuće eura.

I ove godine Općina omogućava besplatne pripreme za maturu, za što je, kako stoji u prijedlogu proračuna, predviđen iznos od 500 eura.  Studentske stipendije iznose 79.63 eura, a u proračunu je osiguran iznos od 10.000 eura. Općina daje i naknade za bebe te sudjeluje u programu stambenog zbrinjavanja.

Inače, Strizivojna jedna je od vodećih općina na području Osječko-baranjske županije, ali i Hrvatske po udjelu mladih poljoprivrednika u poljoprivrednoj proizvodnji. Stoga je izabrana i za pilot projekt „Prvo digitalno selo u Hrvatskoj“ kojim će se tijekom godine dana provedbe staviti naglasak na uvođenje modernih tehnologija u svim granama poljoprivrede, ali i drugim područjima kojima se podiže kvaliteta života na selu. A  time se daju i nove šanse za obitelji i zapošljavanje.

Općina Donja Voća povećala je u godinu dana za preko 200 posto izdvajanja za obitelj i djecu.

Ovih dana odobreno je 11 stipendija za studente za aktualnu akademsku godinu. Jednokratna stipendija za studente koji studiraju u Varaždinskoj, Međimurskoj i Koprivničko- križevačkoj županiji iznosi 500 eura, a za studente koji studiraju u ostalim mjestima u Hrvatskoj i inozemstvu iznosi 700 eura.

‘S ciljem poboljšanja demografskih mjera, raznim aktivnostima i programima želimo potaknuti pozitivni prirast stanovništva na području općine te povećati standard odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, stoga izdvajamo sredstva za isplatu potpora mladim obiteljima kod rješavanja stambenog pitanja, gradnje ili adaptacije kuća. U proračunu za 2024. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima, jednokratne novčane potpore za djecu predškolske dobi koji nisu polaznici dječjeg vrtića, sufinanciranje Male škole i program predškole te izgradnju dječjeg vrtića odnosno rekonstrukciju dijela Područne škole u vrtić  – projekt za koji su osigurana sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu od 250.000,00 eura i čijom realizacijom će se stvoriti kvalitetniji uvjeti za svu djecu u Općini Donja Voća.

Kao i svake godine, nastavljamo s isplatom stipendija i nagrađivanjem učenika te sufinanciranjem školskih projekata i sufinanciranjem nabave školskog pribora i radnih bilježnica.’ – stoji u Proračunu u malom za 2024. godinu Općine Donja Voća. (L. Kiseljak)