U 2021. godini iz konsolidiranog proračuna najviše su za zdravstvo po stanovniku općine izdvojile Dubravica, Vrsar, Čaglin , Stara Gradiška, Tar-Vabriga, Pučišća, Mikleuš, Funtana, Medulin i Vrbje. Iz proračuna je najveći udjel izdvojenih sredstava za zdravstvo imala također Općina Dubravica, pa Čaglin, Pučišća, Mikleuš… Po rastu izdvajanja za zdravstvo iz proračuna u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u apsolutnom iznosu, predvode općine Vrbje, Pučišća, Tar-Vabriga, Podgora, Bizovac, Klana…, a u postocima, općine Tkon, Dragalić, Nova Kapela, Špišić Bukovica, Gornja Rijeka… Pokazala je to naša analiza napravljena iz podataka o izvršenju proračuna za 2021. godinu, ujedno i posljednje dostupnih podataka o izvršenju. U obzir su uzeti konsolidirani proračuni. 

Pristup boljim zdravstvenim uslugama u ruralnim krajevima počeo se je realizirati kroz EU fondove, a dodatno se želi pojačati novom strategijom razvoja zdravstva, za što je novac osiguran iz NPOO-a. Teži se i boljoj povezanosti zdravstvene i socijalne skrbi, kako bi se omogućila učinkovitija i kvalitetnija skrb u kući i zajednici uz rasterećenje stacionarnih zdravstvenih
resursa i poboljšanje zdravstvenih ishoda.

‘Posebnu pozornost valja posvetiti dostupnosti skrbi u lokalnim zajednicama, poglavito u slabo naseljenim područjima, udaljenim, izoliranim i ruralnim područjima i otocima gdje će trebati
aktivnije koristiti suvremena sredstva prijevoza i telemedicinska rješenja. Uvođenje metode kućne hemodijalize unaprijediti će se kvaliteta života najosjetljivih bolesnika u ruralnim i područjima od posebne državne skrbi, osigurati optimalna dostupnost svih metoda nadomjesnog bubrežnog liječenja te će se racionalizirati troškovi liječenja. Također će se jačati mreža nefroloških i palijativnih/patronažnih timova i njegovatelja u ustanovama socijalne skrbi putem programa edukacije za kućnu dijalizu. Ulaganja u u prostor i opremu hitne medicinske službe te brži i učinkovitiji transport pacijenata ili zdravstvenih resursa povećat će dostupnost i kvalitetu zdravstvene zaštite stanovnicima na udaljenim, izoliranim i ruralnim područjima.’ – neki su ciljeva reforme vezani za manja mjesta.

Neke općine već su uključile u jačanje zdravstvene skrbi zajedno sa županijama i gradovima, u primjerice jačanje nadstandarda hitne pomoći ili nabavu opreme, a primjerice, neke istarske općine uključene su u sufinanciranje adaptacije i opremanje rovinjske bolnice, kao što je Općina Tar-Vabriga.

Neke pak, poput Vrsara ili Funtane, koje su se i našle u vodećih 10 u našoj analizi, sufinanciraju dopunsko zdravstveno osiguranje za umirovljenike.

Gotovo 50 općina je u 2021. godini izdvojilo više od 1 posto proračuna za zdravstvo, a njih 6 i više od 3 posto.

Po stanovniku najviše je u 2021. godini iz konsolidiranog proračuna izdvojila Općina Dubravica, nešto više od tisuću kuna, Vrsar 274 kune, Čaglin 246 kuna, Stara Gradiška 245 kuna, Tar-Vabriga 216 kuna, Pučišća 209 kuna, Mikleuš 204 kune, Funtana 171 kunu, Medulin 170 kuna i Vrbje 169 kuna. Iz proračuna najveći udjel izdvojenih sredstava za zdravstvo imala je također Općina Dubravica, 17,69 posto, slijedi Čaglin s izdvojenih 7,37 posto, Pučišća 5,19 posto, Mikleuš 4,85 posto, Vrbje 4,04 posto, Vojnić 3,92 posto, Dragalić 2,98 posto, Stara Gradiška 2,61 posto, Čačinci 2,54 posto i Klana koja je izdvojila 2,47 posto iz konsolidiranog proračuna za zdravstvo.

Po rastu izdvajanja za zdravstvo iz proračuna u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu, u apsolutnom iznosu, predvodi Vrbje koje je povećalo sredstva u godinu dana za 285,8 tisuća kuna, Pučišća za 280,1 tisuću, Tar-Vabriga za 268,7 tisuća, Podgora za 245 tisuće, Bizovac za 184 tisuće kuna, Klana za 161,4 tisuće, Vrsar za 147,4 tisuće kuna, Dragalić za 126,2 tisuće, Malinska-Dubašnica za 124,8 tisuće i Čepin za 111,4 tisuće kuna. U postocima, najveći rast izdvojenih sredstava za zdravstvo u proračunu imala je Općina Tkon, za preko 19 tisuća posto, Dragalić za preko tisuću posto, Nova Kapela za 960 posto, Špišić Bukovica za 475 posto, Gornja Rijeka za 403 posto, Gvozd za 375 posto, Rogoznica za 372 posto, Tisno za 353 posto, Čepin za 277 posto i Punat za 270 posto.

Općina Dubravica, koja je vodeća u našoj analizi po udjelu izdvojenih sredstava za zdravstvo iz proračuna sa 17,69 posto te izdvojenim sredstvima u odnosu na broj stanovnika, 1.048 kuna, ove godine s 1,3 tisuće eura sufinancira rad Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije. Kako se navodi u proračunu, ‘uslijed povećanja svih troškova poslovanja, od cijene goriva do troškova plaća rezervnih dijelova i održavanja, Zavod je došao u situaciju otežanog poslovanja prvenstveno iz razloga nedovoljnog financiranja od strane HZZO, ali i zbog rada s većim brojem timova hitne medicine i sanitetskog prijevoza od ugovorenog.’

Općina Vrbje je u 2021. godini povećala izdvajanja za zdravstvo za visokih 285,8 tisuća kuna u odnosu na 2020. godinu. Ukupno je za zdravstvo iz proračuna izdvojila u 2021. godini 4,04 posto, odnosno 169 kuna po stanovniku. Kako stoji u programu Općine, u cilju poboljšanja kvalitete života formirana je vlastita ambulanta opće/obiteljske medicine, s obzirom na to da se je ranije ostvarivanje usluga primarne zdravstvene skrbi stanovništvo s područja općine Vrbje ostvarivalo  na području grada Nova Gradiška.

‘S obzirom da je dostupnost zdravstvenih usluga bila otežana za stanovništvo, a posebice za one ugrožene skupine, ukazala se potreba formiranja vlastite ambulante opće/obiteljske
medicine na području općine. Stoga je Domu zdravlja dr. Andrija Štampar iz Nove Gradiške ustupljen prostor koji se nalazi u sastavu društvenog doma u naselju Vrbje u svrhu formiranja ambulante opće/obiteljske medicine. Kako bi se zadovoljili potrebni tehnički uvjeti za pružanje medicinskih usluga, izvršena je kompletna adaptacija i prenamjena predviđenog prostora koji je prilagođen i za osobe s invaliditetom. Također je izvršeno opremanje ambulante potrebnim namještajem, te informatičkom i medicinskom opremom te na području općine djeljuje jedan tim obiteljske medicine (liječnik i medicinska/i tehničar/ka). Jedan od budućih projekata Općine Vrbje obuhvaća izgradnju ambulante dentalne medicine, ali i osiguranje prostora za pružanje ljekarničnih usluga kojih na području Općine također nedostaje.’ . navodi se.

Općina Tar-Vabriga u top je deset općina po izdvojenim sredstvima za zdravstvo po stanovniku u 2021. godini, 215,88 kuna te je među vodećima i po rastu izdvojenih sredstava za zdravstvo u odnosu na 2020 godinu, za 268,7 tisuća kuna.

‘Doista nas vesele ovi podaci, koji dokazuju naša nastojanja da svake godine osiguramo našim sumještanima visok socijalni standard u svakom smislu. Tako je bilo i u najtežim godinama, a od toga nismo odustali ni u vrijeme pandemije kada smo zaista imali problema s prihodima. Tako već godinama u suradnji i dogovoru s ostalim jedinicama lokalne samouprave na Poreštini sufinanciramo nadstandard hitne pomoći u Porečkoj ispostavi Doma zdravlja. Svi zajedno financiramo dodatne timove hitne medicinske pomoći kako bi naši građani imali uslugu koju zaslužuju i kako nikad ne bi naišli na zatvorena hitne pomoći, jer nema dovoljno liječničkih timova. Također, sudjelujemo u podmirenju troškova stanovanja za deficitarne zdravstvene kadrove, ne samo za liječnike. Zajedno s ostalim općinama i gradovima Istre sufinancirat ćemo kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj. To nije sve. Upravo smo dogovorili s ostalim jedinicama lokalne samouprave Poreštine i turističkim tvrtkama da ćemo svi zajedno sudjelovati u financiranju nabave prijeko potrebne opreme za Dom zdravlja Poreč. Konkretno, naša i druge općine sufinanciramo kupnju RTG aparata za panoramski snimak zuba, a sve kako naši sugrađani ne bi morali putovati u druge gradove kako bi ostvarili ove usluge.’ – kažu u Općini.

‘Imamo sreću da naša općina, iako mala površinom i brojem stanovnika, ima dobre financijske mogućnosti zahvaljujući turizmu, pa stoga nastojimo našim mještanima nuditi i pomoći najviše što možemo’, izjavio nam  je načelnik Nivio Stojnić.

Sa 111,4 tisuće kuna rasta sredstava, odnosno 277 posto u 2021. u odnosu na 2020. u top deset općina je i Čepin.

Zdravstvena zaštita stanovnika na području općine Čepin odvija se u Domu zdravlja Osijek pri kojem djeluju ambulante Čepin, Čepinski Martinci i Beketinci. Zdravstvena ambulanta Čepin izgrađena je 1985. godine, a 2021. godine je provedena obnova. Obnovom je zamijenjena sva vanjska stolarija te je napravljena energetska obnova fasade i krova. Nakon energetske obnove uslijedila je i rekonstrukcija sustava grijanja i uvođenje videonadzora u cijelu ambulantu. Drugi projekt unaprjeđenja kvalitete usluga u Domu zdravlja bio je dostupnija primarna zdravstvena zaštita kroz koju se investiralo u prilaz invalidima, ugradnju tri rampe i dizala za osobe s invaliditetom te nabavu dijagnostičke opreme. (L.K.)