I ove godine povodom uskrsnih blagdana općine popravljaju kućni budžet svojim najstarijim sumještanima. Osim umirovljenicima, neke općine novčanu pomoć daju i drugim kategorijama najpotrebitijih, dvije i studentima. Pretežito se visina pomoći određuje u skladu s visinom mirovine ili drugih primanja. No neke općine, poput Tar-Vabrige uskrsnice daje svim umirovljenicima. Pretežito se visina uskrsnica kreće od 15 pa čak do 80 eura, koliko iznosi za pojedine kategorije u Općini Nijemci. Izvukli smo podatke o visini uskrsnica za pojedine općine, a dio podataka preuzeli s portala Mirovina.hr.
Općina Nijemci će i ove godine isplatiti uskrsnice umirovljenicima, mještanima s invaliditetom i onima u u potrebi te nezaposlenim braniteljima iz Domovinskog rata.
Jednokratna novčana naknada (uskrsnica) za umirovljenike čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna sa svim dodacima) ne prelazi iznos 400 eura dobit će uskrsnice od 26 do 80 eura. Umirovljenici s mirovinom do 130 eura dobit će 80 eura, oni s mirovinama od 131 do 265 eura dobit će  53 eura, a za one čija je mirovina od 266 do 400 eura dobit će 26 eura. Oni bez primanja i izand 65 godina imaju pravo na uskrsnicu od 80 eura.

Korisnicima prava na troškove stanovanja isplatit će se uskrsnica od 40 eura za samca tj. 66 eura za obitelj.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu (uskrsnicu) u iznosu od 40 eura imaju osobe ukupno priznatog invaliditeta od 80 posto na više, koje nemaju nikakva primanja, kao i one čija mirovina ne prelazi 265 eura. Isti iznos dobit će i nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata.

U Lekeniku je počela isplata uskrsnica  umirovljenicima i korisnicima novčane naknade za starije osobe s mirovinama  najviše do 398,17 eura te korisnicima novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje, nezaposlenim hrvatskim braniteljima i korisnicima zajamčene minimalne naknade. Uskrsnicu u visini od 30 eura dobit će umirovljenici i korisnici Nacionale naknade za starije osobe u visini do 199,08 eura, zatim nezaposleni hrvatski branitelji i korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje te korisnici Zajamčene minimalne naknade. Uskrnicu od 15 eura dobit će umirovljenici s mirovinom od 199,08 do 398,17 eura.

Općina Lipovljani dodjeljuje uskrsnice umirovljenicima čije mirovine iznose do 332 eura i osobe bez prihoda, starije od 65 godina, da mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć odnosno isplatu uskrsnice. Oni s mirovinama do 199 eura dobivaju 45 eura pomoći, a za one od 200 do 332 eura mirovine uskrsnica je 30 eura.

Općina Stubičke Toplice za sve umirovljenike s mirovinom do 150 eura, daje 40 eura uskrsnice, a za one s mirovinom od 150,01 do 300 eura 20 eura uskrsnice.

Općina Tar-Vabriga i ove godine svim umirovljenicima s područja Općine daje uskrsnice, u iznosu od 30 eura. Općina u proračunu, zajedno za uskrsnice i božićnice ima osiguran iznos od 25,1 tisuću eura.

U Općini Čepin svim umirovljenicima  čija ukupna primanja po osnovi svih tuzemnih i inozemnih mirovina koje primaju ne prelaze 220 eura mjesečno, isplaćuje se jednokratna prigodna pomoć-uskrsnica u iznosu od 30 eura, a onima s mirovinom od  220,01 eura do 260,00 eura mjesečno,  uskrsnica u iznosu od 20,00 eura.

Uskrsnica u iznosu od 40 eura daje se korisnicima Zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb koji imaju prebivalište na području općine Čepin.

U Općini Ernestinovo uskrsnica se isplaćuje umirovljenicima s navršenih 55 godina života, koji  su korisnici mirovine ili nacionalne naknade, kojima iznos mirovine ne prelazi 270 eura i koji nisu u radnom odnosu. U mirovinu se ne uračunava zaštitni dodatak na mirovinu.

Uskrsnica se isplaćuje u novcu i to 35 eura onima s mirovinom manjom od 200 eura te 30 eura onima s mirovinama od 200, 01 do 270 eura.

Općina Klinča Sela daje uskrsnice u iznosu od 26,54 eura  umirovljenicima s mirovinom do 132,72 eura, korisnicima zajamčene minimalne naknade i osobama starijim od 65 godina koje ne primaju mirovinu. Svi oni dobit će ove godine i božićnicu  u iznosu od 13,27 eura, poručeno je iz Općine.

Umirovljenici s mirovinom do 200 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 40 eura, oni s mirovinom od 200,01 do 270 eura će dobiti 30 eura i 25 eura će dobiti umirovljenici s mirovinom od 270 do 400 eura.

Općina Bilje  svojim će umirovljenicima s mirovinama do 400 eura dodijeliti uskrsnice u rasponu od 25 do 40 eura. Oni s mirovinom do 200 eura dobit će 40 eura. Ukoliko im je mirovina od 200,01 do 270 eura za Uskrs mogu računati na 30 eura, a primaju li mjesečno između 270,01 do 400 eura ovom prigodom dodijelit će im se 25 eura.

Općina Ivankovo pomogla je svojim mještanima lošijeg socijalnog statusa dodjelom prigodnih uskrsnih paketa. Podijeljeno je 155 paketa, a za tu je svrhu iz proračuna Općine Ivankovo izdvojeno 4,4 tisuće eura.

Općina Trnava će studentima dodijeliti jednokratnu novčanu nagradu u iznosu od 70 eura. Ova naknada isplaćivat će se studentima prema zaprimljenim zahtjevima. Studentima uskrnicu daje i Općina Viškovci. Viškovci daju i uskrsnice od 30 eura nezaposlenim hrvatskim braniteljima  s mjesečnom opskrbninom u iznosu do 332 eura i umirovljenici s područja Općine Viškovci  s mjesečnim iznosom mirovine do 400 eura uključujući i inozemne mirovine sa svim dodacima i po svim mirovinama.

Općina Karlobag daje uskrsnice u iznosu od 50 eura korisnicima socijalnog programa općine te umirovljenicima s mirovinom do 400 eura. Pravo na uskrsnicu ima samo jedan umirovljenik, bilo da živi samostalno ili unutar zajedničkog kućanstva.

Općina Veliko Trojstvo daje uskrsnice od 35 eura za umirovljenike s mirovinama do 400 eura, a onima s mirovinama od 400,01 do 550 eura daje 20 eura.

Općina Brckovljani će povodom blagdana Uskrsa, isplatiti umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Brckovljani i korisnicima prava na osobnu invalidninu iz sustava socijalne skrbi s prebivalištem na području Općine Brckovljani, jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 20 eura.

Uskrsnicu dobivaju i umirovljenici Općine Matulji čija mirovina ne prelazi 332 eura mjesečno, kao i osobe starije od 65 godina bez prihoda ili s prihodima manjim od 332 eura mjesečno. Iznos uskrsnice je 40 eura.

Umirovljenici s prebivalištem na području općine Bukovlje, kojima mirovina nije veća od 270 eura mjesečno i osobe starije od 65 godina koje nemaju prihode dobit će uskrsnice u iznosu od 40 eura.

Umirovljenici s mirovinom manjom od 360 eura u Općini Cestica (ako osoba ima više mirovina te njihov zbroj ne prelazi 360 eura također ostvaruju pravo na pomoć, uz predočenje svih odrezaka). Prigodna jednokratna novčana pomoć se isplaćuje u iznosu od 20 eura.

U Općini Molve pravo na uskrsnicu ostvarili su umirovljenici i djeca koja primaju mirovinu iza preminulog branitelja, osobe koje imaju druga primanja socijalnog karaktera, osobe koje nemaju nikakva stalna novčana primanja, nezaposlene osobe, invalidi te svećenici i časne sestre koji obavljaju vjersku službu u Općini Molve. Iznos nije naveden, ali je da  će svako kućanstvo na području općine povodom Uskrsnih blagdana dobiti poklon paket s prehrambenim proizvodima

Korisnicima zajamčene minimalne naknade centra za socijalnu skrb i umirovljenicima s tuzemnom i/ili inozemnom mirovinom do 266 eura mjesečno, s područja općine Čačinci, isplatit će se povodom uskrsnih blagdana jednokratni iznos od 30 eura.

U Općini Donja Motičina uskrsnica se isplaćuje u iznosu 30 eura za umirovljenike čiji iznos mirovine ne prelazi iznos od 340 eura, a 20 eura za umirovljenike čiji je iznos mirovine od 340,01 eura do 600 eura.

Umirovljenici s prebivalištem na području općine Donji Andrijevci koji imaju mirovinu do 298,63 eura i korisnici nacionalne naknade za starije osobe primaju uskrsnicu u obliku Konzumovog poklon bona od 40 eura.

Umirovljenici i osobe bez mirovine, starije od 65 godine s područja Općine Donji Kraljevec, a kojima su primanja manja od 400 eura dobit će uskrsnicu. Umirovljenici koji imaju mirovine do 186 eura primaju 55 eura uskrsnice, oni koji imaju od 186,01 do 292 eura  40 eura, a osobe s mirovinama od 292,01 do 400 eura primaju 30 eura pomoći.

Umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Goričan, a imaju mirovinu (tuzemnu i inozemnu) manju od 300 eura, osobe starije od 65 godina koje imaju prebivalište na području Općine Goričan a ne primaju mirovinu i ne ostvaruju nikakva druga primanja, osobe s invaliditetom i korisnici zajamčene minimalne naknade, roditelji djece s teškoćama u razvoju te djeca koja se školuju, a žive s jednim od roditelja (drugi roditelj je pokojni) ostvaruju pravo na uskrsnicu, poklon bon u vrijednosti od 35 eura. Zahtjevi se zaprimaju u Jedinstveni upravni odjel Općine Goričan svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 sati, zaključno do 30. ožujka 2023. godine, putem maila na adresu: suradnik@gorican.hr ili putem pošte na adresu: Općina Goričan, Trg sv. Leonarda 22, 40324 Goričan uz naznaku „Za uskrsnicu“ ili iste ostavljaju u poštanskom sandučiću ispred zgrade Općine.

Umirovljenici, nezaposlene osobe prijavljene u HZZ-u i korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb s prebivalištem na području Općine Gornji Kneginec će ostvariti pravo na uskrsnicu u iznosu od 20 eura.

U Općini Hlebine pravo na uskrsnicu u iznosu od 20 eura imaju kućanstva s osobama starijima od 55 godina čija su ukupna mjesečna primanja manja od 332 eura.

Svi umirovljenici iz Općine Klenovnik  čiji je ukupni iznos mirovinskih primanja niži od 270 eura (ukupna mirovina: domaća i inozemna), dobivaju prigodni dar, odnosno uskrsnice u iznosu od 25 eura.

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Kloštar Ivanić, a primaju mjesečni iznos mirovine (uključivo sva mirovinska primanja) do 250 eura, nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine, koje su prijavljene kao nezaposlene osobe kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Zagreb, Ispostave Ivanić Grad i koje ne primaju naknadu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i radno nesposobnim korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem na području Općine isplatit će se uskrsnica u iznosu od 30 eura. Uskrsnica u iznosu od 20 eura dobivaju oni čiji je mjesečni iznos mirovine (uključivo sva mirovinska primanja) od 250,01 do 400 eura.

Općina Kotoriba uskrsnice daje onima čija je mirovina manju od 350 eura, a Općina Križ daje jednokratnu novčanu pomoć od 30 eura umirovljenicima s mirovinom do 300 eura, osobama koje primaju nacionalnu naknadu za starije osobe te nezaposlenim osobama.

Općina Lukač umirovljenicima s mirovinom do 150 eura već je podijelila 40 eura uskrsnice, onima s mirovinom od 150 do 330 eura dala je 30 eura, a umirovljenicima s mirovinom od 330 do 465 eura 15 eura.

Općina Maruševec umirovljenicima čija ukupna mirovina (domaća i inozemna) iznosi do 280 eura, osobe s invaliditetom kojima je temeljem Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb priznato pravo na osobnu invalidninu i primatelji nacionalne naknade za starije osobe će dobivaju uskrsnicu u iznosu od 30 eura.

Umirovljenici s prebivalištem na području Orehovice, kojima je ukupan iznos mirovine (domaće i inozemne) do 340 eura mjesečno dobili su uskrsnicu od 25 eura.

U Općini Orle umirovljenici koji primaju mirovinu do 135 eura dobit će 40 eura uskrsnice, a oni čija je mirovina od 135,01 do 270 eura dobit će uskrsnicu u iznosu od 30 eura.

Umirovljenici s područja Općine Petlovac dobit će uskrsnicu u iznosu od 30 eura.

Općina Petrijanec će svim će se umirovljenicima, čiji je iznos ukupnih mirovinskih primanja niži od 300 eura, isplatiti jednokratna novčana potpora u iznosu od 30 eura.

Uskrsnica  se već isplaćuje i  umirovljenicima s područja Općine Petrijevci. Oni kojima mirovina iznosi do 135 eura,  iznos uskrsnice je 35 eura, od 135,01 euro do 200 eura, iznos uskrsnice je 27 eura,  onima s mirovinom od 201 euro do 265 eura, iznos uskrsnice je 20 eura, a umirovljenici s mirovinom od 265,01 euro do 335 eura iznos uskrsnice je 15 eura.

Svi umirovljenici s područja Općine Popovac, čija mirovina ne prelazi iznos 270 eura (domaća i strana), imaju pravo na uskrsnicu u iznosu od 35 eura, a umirovljenici čija mirovina iznosi od 270,01 do 540 eura (domaća i strana) imaju pravo na iznos od 25 eura.

U Općini Rovišće umirovljenici  koji imaju mirovine do 132,73 eura imaju pravo na uskrsnicu od 50 eura, a onima koji imaju nešto više mirovine će dobiti 40 eura.

Umirovljenicima s područja Općine Rugvica koji imaju mirovinu do 400 eura isplatit će se uskrsnica u iznosu od 20 eura. Pravo na navedenu novčanu pomoć imaju i umirovljenici kojima zbroj mirovina ne prelazi utvrđeni iznos, te da istovremeno nisu u radnom odnosu. Uskrsnicu u istom iznosu isplati će se i korisnicima zajamčene minimalne naknade te korisnicima nacionalne naknade za starije osobe.

Selnica dijeli umirovljenicima  poklon bonove.

Umirovljenici s područja Općine Sračinec čija mjesečna mirovina iznosi manje od 400 eura dobili su uskrsnicu u iznosu od 20 eura.

Općina Strahoninec isplaćuje uskrsnice u iznosu od 30 eura svim umirovljenicima starijim od 75 godina s područja općine.

Uskrsnica u iznosu od 30 eura isplatile su se umirovljenicima koji imaju prebivalište na području općine Suhopolje čija ukupna mirovinska primanja (tuzemna i/ili inozemna mirovina sa svim dodacima) u mjesecu prije isplate Uskrsnice ne prelazi iznos od 270 eura.

Svi umirovljenici s područja Općine Sveti Martin na Muri koji primaju mirovinu u iznosu do 335 eura dobivaju jednokratnu pomoć u bonovima u iznosu od 35 eura.

Umirovljenici Općine Špišić Bukovica čija mirovina ne prelazi 200 eura dobili su uskrsnicu u iznosu 20 eura, a oni kojima je mirovina u iznosu od 200 do 270 eura  isplaćeno je 15 eura.

Umirovljenici Općine Tovarnik s mirovinom do 200 eura će dobiti uskrsni poklon u iznosu od 40 eura, umirovljenici s mirovinom od 200 do 400 eura će dobiti uskrsni poklon u iznosu od 20 eura i starije osobe bez primanja će dobiti uskrsni poklon u iznosu od 40 eura.

Pravo na uskrsnicu od 30 eura imaju svi umirovljenici, invalidne osobe te osobe slabijeg imovinskog statusa na području Općine Trnovec Bartolovečki čija maksimalna mjesečna primanja ne prelaze iznos od 398 eura.

Pravo na isplatu uskrsnica ostvarit će umirovljenici koji imaju prebivalište na području Općine Vidovec, nemaju nepodmirenih dugovanja prema općinskom proračunu i čiji iznos mirovine ne prelazi 264,45 eura. Uskrsnica će se isplatiti na bankovni račun umirovljenika u iznosu od 20 eura.

Općina Virje isplaćuje prigodni dar odnosno uskrsnice u iznosu 40 eura umirovljenicima čija mirovina ne prelazi iznos od 530,89 eura i korisnicima zajamčene minimalne naknade prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb Đurđevac.

Umirovljenici Općine Vratišinec koji primaju mirovinu u iznosu do 199,08 eura dobivaju jednokratnu pomoć u iznosu od 40 eura. Umirovljenici čiji je iznos mirovine od 199,22 eura do 398,17 eura dobivaju jednokratnu pomoć u iznosu od 27 eura. Pravo na jednokratnu pomoć od 40 eura imaju i osobe starije od 60 godina koje ne ostvaruju nikakve prihode.

Isplata uskrsnice umirovljenicima s područja Općine Vrpolje isplaćuje se u iznosu od 55 eura umirovljenicima s mirovinom do 200 eura, umirovljenicima s mirovinom od 200 do 350 eura isplatit će se iznos od 35 eura.

U Općini Zdenci uskrsnice od 30 eura su isplaćene umirovljenicima koji primaju do 265,45 eura mirovinu (tuzemnu i inozemnu), a koji nemaju dospjelih obveza prema Općini Zdenci. (L.K., Mirovina.hr)